Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten

1. Plaats jouw kalender in de buurt

2. Waar vindt het plaats?

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt

2. Wat is de locatie?

1. Deel je foto of video

2. Wat is de locatie?

1. Vertel je verhaal

2. Wat is de locatie?

1. Deel je oproep met de buurt

2. Plaats het in de buurt

1. Deel je hulpvraag met de buurt

2. Plaats het in de buurt

1. Stuur een bericht aan je buren

2. Plaats het in de buurt

Avatar default
Oproep van IJVL

Beste leden van de IJVL en ouders van de jeugdleden,

Met onze vereniging gaat het niet goed.
Het is zelfs denkbaar dat we het komend seizoen zonder begroting ingaan en dat we de inschrijving voor de wintertrainingen niet rond gaan krijgen.
De oorzaak?
Al geruime tijd worden te veel taken uitgevoerd door een te kleine groep mensen. Te weinig leden en ouders van jeugdleden zijn op dit moment bereid om hun schouders te zetten onder deze vereniging. Dat kan de IJVL zo niet volhouden. Sportclubs kunnen alleen blijven leven als ze worden gevoed door een brede inzet van vrijwilligers.

Diverse leden die zich jarenlang hebben ingespannen voor de IJVL hebben in de afgelopen maanden hun taken neergelegd of staan op het punt om dat te doen. Op dit moment is er al een aantal functies in de IJVL niet meer bemand.
De meest pijnlijke vacature zit in het hart van de vereniging:
(1) Penningmeester
De penningmeester is in november afgetreden. Gelukkig doet hij tot de zomer wel nog de lopende betalingen, maar de begroting voor 2014-15 zal niet door hem worden opgesteld.

De komende maanden vallen er nog meer 'gaten' in onze vereniging:
(2) Ledenadministratie
De ledenadministrateur gaat deze zomer na 9 jaar haar functie neerleggen. Dat wordt een probleem, want in de zomer moet de inschrijving voor het nieuwe seizoen kunnen plaatsvinden,
(3) Kledingcommissie
Deze commissie regelt de zaken rond de clubkleding en is over enkele maanden onbemand.
(4) Trainers
Het is elk jaar weer een hele klus om tijdig voldoende trainers op elk niveau aan te trekken.
(5) Commissie Jonge Jeugd
Deze heeft versterking nodig voor de organisatie van activiteiten voor de jongste leden. Alternatief: geen jeugdactiviteiten meer.

(6) Bestuur
Voor het einde van dit kalenderjaar zullen nog twee bestuursleden er na jaren mee stoppen: de voorzitter en de secretaris. Enige uitbreiding van het bestuur (nu 5 leden) is bovendien wenselijk.
Dat betekent dat er – naast een nieuwe penningmeester – nog 3 nieuwe bestuursleden nodig zijn.

Versterking is verder gewenst bij:
(7) de Commissie Wedstrijden (zeker als we ook skeelerwedstrijden willen gaan organiseren);
(8) juryleden voor wedstrijden (Leiden en Uithof);
(9) het werven van vrijwilligers;
(10) benaderen / werven van sponsors en adverteerders voor website en IJskout.

Bij deze doe ik op iedereen een beroep om tijd vrij te maken om de IJVL te redden.
Geef je op voor incidentele klussen, maar vooral ook voor de niet-incidentele taken, zoals bestuur, trainingen en commissies.
Ken je misschien ook een lid van de IJVL dat aarzelt om zelf te reageren? Overtuig hem of haar. En ook niet-leden zijn als vrijwilliger van harte welkom.

Wij verwachten jullie reactie per mail (info@ijvl.nl) of telefonisch (06-28396724 (IJVL algemeen) of 071-5315011 (secretaris Max Blondeau)).
Met sportieve groet,
Sjaak Stuijt,
voorzitter van de IJVL

Anders
Leeftijdsopbouw
Loading...