Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Onderwijs en opleidingen - basisonderwijs

Basisschool De Opbouw

Beste ouders,

Als basisschool De Opbouw en werkgroep In het belang van je kind hebben we het initiatief genomen om een drinkwaterproject te gaan starten. Een project om het drinken van water makkelijker en beter bereikbaar te maken voor de kinderen op onze school.

Om ervaring op te doen starten we het project maandag 13 april in de stamgroep De Perziken en na verloop van tijd willen we het doorvoeren in alle groepen.

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn dezelfde initiatieven genomen. Op o.a. www.drinkschoolwater.nl vindt u hierover informatie.

Hoe willen we dit gaan doen?

Door vooral de kinderen zelf mee te laten denken over het hoe en wat.

Meester Gerben en juf Gâtske gaan samen met de kinderen bespreken hoe ze het gaan aanpakken. Voor ieder kind wordt een bidon aangeschaft en hoe het vullen, schoonmaken, opbergen en andere zaken georganiseerd worden, hangt mede af van de ideeën van de kinderen. Hierover volgt nader bericht.

Als Jenaplanschool De Opbouw vinden we een gezond schoolbeleid belangrijk. Naast voldoende beweging, door te werken aan een uitdagend schoolplein, vinden wij ook gezonde voeding belangrijk. Het komend schooljaar willen we in verschillende projectweken hier meer aandacht aan besteden.

Vriendelijke groet,
Namens het team,
Hélène Bolsius

DE KUBUSSCHOOL

Als kubusschool kies je ervoor om kinderen te stimuleren voor natuur en techniek. De kubusschool is geen zwaar wiskundig of natuurwetenschappelijk profiel. Het gaat vooral om het stimuleren van voorwaardelijke houdingsaspecten zoals: je neus achterna gaan, nieuwsgierigheid aanwakkeren, omgaan met mislukkingen, plezier om iets nieuws te maken en dingen uit te proberen, naar eigen creatieve en inventieve oplossingen mogen zoeken, doorzetten als het ingewikkeld wordt, samenwerken en luisteren naar ideeën van anderen, betrokkenheid bij problemen in de wereld om je heen. Dit is de basis waarop interesse in natuur en techniek, motivatie en talent kan gedijen en zich later verder kan ontplooien.

Een kubusproject betreft altijd een maatschappelijk georiënteerd vraagstuk waar leerlingen al doende – al experimenterend – in projectvorm naar een eigen oplossing mogen zoeken. Het ontwikkelen van ethisch vermogen in het licht van een duurzame samenleving is hierbij een belangrijk aspect. Naast het project krijgen ze les over relevante begrippen en technieken die van belang zijn bij het project zodat niet alleen hun creativiteit en vaardigheid toeneemt, maar
Website
website
Adres
Burg Praamsmalaan 34, 8701AP - Bolsward
Telefoon
0515-575856