Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb image

Verhalen / Moment van

Extra gemeenteraad op 21 april a.s.

Extra gemeenteraad op 21 april 2015


De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 april vanaf 20.00 uur. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. In deze bijdrage worden enkele bespreekpunten kort toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom. In de bijlage van dit persbericht ontvangt u de agenda voor deze vergadering. De bijbehorende stukken staan op www.buren.nl.

Maatschappelijke functies en fysieke infrastructuur
De gemeente stelt een beleidskader op waarmee de gemeentelijke steun aan maatschappelijke accommodaties (bijv. dorpshuizen, sportaccomodaties, schoolgebouwen, etc) en voorzieningen scherper afgestemd kan worden op actuele ontwikkelingen en financiƫle houdbaarheid. Kwaliteit en toekomstbestendigheid staan daarbij voorop. In deze vergadering bespreekt de gemeenteraad de richtinggevende startnotitie over dit onderwerp.

Bouwen naar behoefte

De gemeente Buren wil bouwen naar de behoefte van de burgers. Dat is nu niet in de gehele gemeente het geval. Uit een vorig jaar gehouden woningmarktonderzoek blijkt dat er in de deelgebieden Lienden en Buren meer vraag dan aanbod is van woningen. In de deelgebieden Maurik en Beusichem is dat andersom. Bij aanvragen van particulieren of ontwikkelaars werkt de gemeente alleen nog mee wanneer er aantoonbaar behoefte is aan woningen. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om woningbouwproject Maurik-West te stoppen en de betreffende gronden met 1,4 miljoen euro af te waarderen. De raad spreekt op 21 april over het voorstel van het college.

Reageer als eerste