Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb image

Verhalen / Locaties van

Stib

Stib voor vragen over zorg en welzijn

Per 1 januari kunnen inwoners uit de gemeente Buren voor vragen, advies en ondersteuning over zorg en welzijn terecht bij Stib. Stib staat voor “Sterk in de buurt”.

Het is belangrijk dat iedereen mee doet aan de samenleving. Vaak gaat dat vanzelf goed, maar soms heeft iemand daar wat hulp bij nodig. Bijvoorbeeld jongeren die moeite hebben met opgroeien of zorg nodig hebben, ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of een psychisch probleem die blijvend ondersteuning nodig hebben en mensen in hun omgeving die hulp of mantelzorg bieden. De gemeente krijgt de taak om ervoor te zorgen dat deze mensen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Iedereen uit de gemeente Buren die daar (tijdelijk) hulp bij nodig heeft, kan hiervoor straks terecht bij Stib.

Snel en dichtbij
De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe, terwijl de beschikbare budgetten kleiner worden. Dat vraagt om een andere manier van werken. Het Burense uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk korten op de zorg zelf, maar de organisatie van de zorg veranderen. Zorg en welzijn kunnen niet alleen goedkoper en slimmer, maar vooral ook sneller en beter. Niet met meerdere hulpverleners tegelijk bij mensen over de vloer, maar kijken wat echt nodig is en de krachten bundelen. In Stib kunnen gemeente en instellingen efficiënter samenwerken en de juiste oplossingen zoeken, dichtbij huis. En die oplossingen kunnen vaak ook in de buurt gevonden worden. Mensen willen graag iets voor een buurtgenoot betekenen, is de ervaring.

Stib is geen nieuwe organisatie. Stib bestaat uit medewerkers van bekende zorg- en welzijnsorganisaties, namelijk een wijkverpleegkundige (STMR), maatschappelijk werker (Welzijn Buren), cliënt- en mantelzorgondersteuner (Welzijn Buren en MEE Gelderse Poort), jongerenwerker (Mozaïek Welzijnsdiensten), jeugd- en Wmo-medewerkers (gemeente Buren). Stib is de Burense invulling van wat landelijk ook wel wordt aangeduid met sociaal gebiedsteam of wijkteam. De samenwerking tussen deze organisaties wordt op 18 december officieel gemaakt met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Werkwijze
Stib denkt met de inwoner mee over praktische oplossingen die bij hem passen. Wat kan hij zelf doen in de wijk, of voor buurtgenoten? Welke mensen in zijn omgeving kunnen worden gevraagd om met bepaalde zaken te helpen? Zijn er vrijwilligers of activiteiten in de wijk, waarbij aansluiting kan worden gezocht? De eigen kracht en het eigen netwerk staan centraal. En als professionele hulp of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt de aanvraag daarvan in gang gezet.

Herkenbaar
Om ervoor te zorgen dat Stib bekend wordt bij inwoners, is Stib herkenbaar aan haar eigen logo. Stib krijgt ook een eigen website, e-mailadres en telefoonnummer waar inwoners naar toe kunnen bellen of mailen met hun vraag. Op de website kunnen inwoners zien welke medewerkers van Stib voor hun dorp werken. Ook komen er in vier dorpen inloopplekken, bijvoorbeeld in het dorpshuis. Op iedere locatie is Stib 4 uur per week open.

De medewerkers van Stib zoeken de bewoners op. zijn aanwezig bij activiteiten in de kernen, bijvoorbeeld een markt of een ouderavond van de peuterspeelzaal.

Reageer als eerste