Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

2 Verhalen

het verhaal van Maaike

Citotoets? Telefoon uit, goed slapen en eten

Nog twee weken te gaan en dan is het weer reuze spannend voor 150.000 scholieren uit groep 8 in Nederland: vanaf 21 april begint de Citotoets weer. Alhoewel de eindtoets geen examen is, zijn heel veel kinderen vaak heel zenuwachtig voorafgaande aan de toets. Dynamic Activities geeft de kinderen daarom graag een aantal tips om ervoor te zorgen dat zij goed uitgerust en vol zelfvertrouwen de eindtoets van de basisschool maken. Zoals: zet 90 minuten voor bedtijd je telefoon, computer of TV uit, ontbijt goed en je eerste ingeving is bijna altijd de juiste. Uiteraard kunnen deze praktische tips ook voor andere toetsen tijdens het schooljaar worden gebruikt. De lancering van de poster en lesbrief met tips vond plaats op vrijdag 10 april op basisschool de Notenkraker te Rotterdam-Hoogvliet.

150.000 kinderen maken Citotoets
Ieder jaar maken 150.000 leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs de Cito Eindtoets Basisonderwijs, afgekort de Citotoets. Voorheen vormde de uitkomst van de toets samen met het advies van de basisschool, de wens van de leerling en de ouders een basis voor de keuze voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 2015 is het toetsmoment echter verschoven van de maand februari naar de maand april en wordt de toets eindtoets genoemd. Naast het bepalen van het kennisniveau van de leerling kan de einduitslag ook meegenomen worden in het advies voor de middelbare school. 2015 is ook het eerste jaar dat de eindtoets voor alle scholen verplicht is.

Tips
• Schakel 90 minuten voor bedtijd de TV, (spel)computer, en telefoon uit.
• Leg, voordat je naar bed gaat, alvast je kleding klaar en pak je rugzak in.
• Ga op tijd naar bed.
• Ontbijt goed, want met een gevulde maag kan je je beter concentreren.
• Ga op tijd naar school.
• Lees de vraag eerst helemaal goed door.
• Blijf niet hangen bij een opgave. Maak eerst de opgaven die je weet en ga daarna terug naar de opgaven die je nog niet hebt gemaakt.
• Heb vertrouwen in jezelf, blijf rustig ademen: je kunt het!

Om de tips onder de aandacht te brengen zijn een poster en een lesbrief ontwikkeld: www.dynamicactivities.nl/cito-toets-tips

Persbericht

0 Tweedehands

nog geen vraag & aanbod

Cursus Rijksmuseum Amsterdam

woensdag 7 mei 2014, 19:30 tot 21:30
woensdag 14 mei 2014, 19:30 tot 21:30
woensdag 21 mei 2014, 19:30 tot 21:30
zondag 25 mei 2014, 14:00 tot 16:00 (Excursie)

In vier lessen maken we uitgebreid kennis met het museum en de vaste collectie. Aan bod komen de geschiedenis van het museum en de collectie en hoogtepunten uit de schilderkunst en beeldhouwkunst (met nadruk op de 17e eeuw). Daarnaast is er aandacht voor de nu al omstreden tentoonstelling Art as Therapy van de populaire filosoof Alain de Botton. In deze presentatie staan niet de achtergrond en kunsthistorisch gegevens van de werken centraal, maar de vraag hoe deze kunstwerken de kijker (op therapeutische wijze) kunnen helpen. De laatste les is uiteraard een excursie naar het Rijksmuseum met bezoek aan de vaste collectie én de tentoonstelling.

Deelname kost 80 euro per persoon (met vroegboekkorting 75 euro). Inschrijven kan via http://www.klu.nl/cursus/84/rijksmuseum+amsterdam.html

Anders...

Over Utrecht

Het Domplein
Het Domplein is een plein in de binnenstad van Utrecht. Het is vernoemd naar de Domkerk, die aan het plein ligt.

Geschiedenis
Het plein kent een lange historie en veel archeologische resten. De plek was direct gelegen aan een de rivier de Rijn, waar de Romeinen een castellum (fort) bouwden. Er werd lang gedacht dat het castellum in een knik van de limes lag die liep van Katwijk naar de huidige Duitse grens. Uit onderzoek in 2008 is echter gebleken dat de limesweg zich zuidelijker bevond en het castellum aan een aftakking van de weg moet hebben gelegen. In een kelder van de muziekschool op het plein zijn nog resten van de laatste (stenen) fase van dit castellum zichtbaar bewaard gebleven.

Willibrord stichtte er de Sint-Maartenskerk (de voorganger van de Domkerk) en de Sint-Salvatorkerk. Het werd een geestelijk gebied met immuniteit, wat wil zeggen dat het niet onder wereldlijk gezag viel. De Dom en de Sint-Salvatorkerk (ook bekend als Oudmunster) hadden beide een eigen immuniteit, de grens liep dwars over wat nu het Domplein is. In de negende eeuw groeide de burcht uit tot een groot complex. Het bisschoppelijk paleis, dat bisschop Adelbold II in 1018 liet bouwen, grensde aan de immuniteit van Oudmunster en het werd in 2008 bij een archeologische opgraving teruggevonden. Keizer Hendrik III liet aan het immuniteitsgebied in 1040 een eigen paleis bouwen genaamd Lofen. Van dit keizerlijk paleis zijn fragmenten bewaard gebleven in de kelders van de panden aan de Vismarkt. Het terrein van de voormalige burcht was gedurende de middeleeuwen grotendeels volgebouwd en van een plein was toen nog geen sprake.
Na de Hervorming werd de Sint-Salvatorkerk afgebroken zodat er voor het eerst een plein ontstond. Het middenschip van de Dom stortte vervolgens in 1674 in tijdens een hevige storm. In 1829 werd de puinhoop opgeruimd, zodat het plein sterk vergroot werd. Pas in 1912 kreeg het plein de naam Domplein.

Neude
Het Neude is een plein in het centrum van Utrecht. Het plein heeft van oorsprong de vorm van een symmetrisch rechthoek met op iedere hoek twee straten. Tot in de jaren 90 van de twintigste eeuw was het een parkeerplaats; tegenwoordig liggen er vrij veel horecagelegenheden en worden er grote evenementen georganiseerd.

Geschiedenis
De naam Neude komt van "Node", moerassige laagte. De plaats waar nu de Neude ligt, was een drassig gebied en een overblijfsel van de oude Rijnbedding. Eind 15e eeuw werd in opdracht van de Utrechtse stadsregering zand, keien en puin gestort om de bodem te verstevigen en op te hogen. Het plein lag aan de handelsweg van Holland naar Gelre en tevens dicht bij de Oudegracht. Dit trok veel kooplui aan en mede hierdoor werd het een belangrijke marktplaats. Aan de zuidzijde van het plein werd een korenmarkt gehouden. Pas in 1894 kwam door de bouw van de Fruithal en Korenbeurs op het Vredenburg een einde aan deze handel. In de loop der eeuwen heeft het plein vele functies gehad: er zijn onder meer executies uitgevoerd en lijken van oorlogsslachtoffers op verzameld. Bij de pomp werden ook politieke toespraken gehouden.

Het of de Neude?
Een bekend maar recent twistpunt is het lidwoord dat gebruikt moet worden voor de naam Neude. Al in boeken uit 1674 werd er in het Nederlands naar het plein verwezen als "de Neude". Op nog oudere stadsplattegronden wordt het lidwoord ‘de’ gebruikt, daarop en in het Stad-Utrechts wordt de Neude tevens wel aangeduid als "de Neu". Gebruik van het lidwoord het wordt in 1995 door kenner van de Stad B.J. Martens van Vliet als "zeer fout" bestempeld. Ook in sagen wordt "de Neude" gezegd. Tegenwoordig wordt echter ook de vorm "het Neude" gebruikt.

Het Janskerkhof
Het Janskerkhof is een plein in Utrecht waar de Janskerk staat. De faculteit `Theater' van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is hier gevestigd. Verder zijn aan het plein verschillende horecagelegenheden gevestigd. Op het plein is iedere zaterdag een grote bloemen- en plantenmarkt.

Geschiedenis
Het Janskerkhof was oorspronkelijk het terrein van het kapittel van Sint Jan. Het terrein was ommuurd en voor de meeste mensen niet toegankelijk. Na het opheffen van het kapittel in de zestiende eeuw werd het terrein toegankelijker. In 2000 werden bij wegwerkzaamheden op het Janskerkhof vele tientallen begravenen aangetroffen die dateren uit de tijd dat dit nog een immuniteit was. Onder meer kwamen sarcofagen en begraven vrouwen aan het licht.

Bron: Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Domplein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Janskerkhof

Aangrenzende buurten
Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving Nobelstraat en omgeving Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving Nieuwegracht-Oost Wijk C Buiten Wittevrouwen

Lokaal fonds

Lokaal Fonds Utrecht-West

Inwoners
2.050
Bevolkingsdichtheid
Domplein, Neude, Janskerkhof 8.368 per km²
Landelijk 500 per km²