Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

Het Domplein
Het Domplein is een plein in de binnenstad van Utrecht. Het is vernoemd naar de Domkerk, die aan het plein ligt.

Geschiedenis
Het plein kent een lange historie en veel archeologische resten. De plek was direct gelegen aan een de rivier de Rijn, waar de Romeinen een castellum (fort) bouwden. Er werd lang gedacht dat het castellum in een knik van de limes lag die liep van Katwijk naar de huidige Duitse grens. Uit onderzoek in 2008 is echter gebleken dat de limesweg zich zuidelijker bevond en het castellum aan een aftakking van de weg moet hebben gelegen. In een kelder van de muziekschool op het plein zijn nog resten van de laatste (stenen) fase van dit castellum zichtbaar bewaard gebleven.

Willibrord stichtte er de Sint-Maartenskerk (de voorganger van de Domkerk) en de Sint-Salvatorkerk. Het werd een geestelijk gebied met immuniteit, wat wil zeggen dat het niet onder wereldlijk gezag viel. De Dom en de Sint-Salvatorkerk (ook bekend als Oudmunster) hadden beide een eigen immuniteit, de grens liep dwars over wat nu het Domplein is. In de negende eeuw groeide de burcht uit tot een groot complex. Het bisschoppelijk paleis, dat bisschop Adelbold II in 1018 liet bouwen, grensde aan de immuniteit van Oudmunster en het werd in 2008 bij een archeologische opgraving teruggevonden. Keizer Hendrik III liet aan het immuniteitsgebied in 1040 een eigen paleis bouwen genaamd Lofen. Van dit keizerlijk paleis zijn fragmenten bewaard gebleven in de kelders van de panden aan de Vismarkt. Het terrein van de voormalige burcht was gedurende de middeleeuwen grotendeels volgebouwd en van een plein was toen nog geen sprake.
Na de Hervorming werd de Sint-Salvatorkerk afgebroken zodat er voor het eerst een plein ontstond. Het middenschip van de Dom stortte vervolgens in 1674 in tijdens een hevige storm. In 1829 werd de puinhoop opgeruimd, zodat het plein sterk vergroot werd. Pas in 1912 kreeg het plein de naam Domplein.

Neude
Het Neude is een plein in het centrum van Utrecht. Het plein heeft van oorsprong de vorm van een symmetrisch rechthoek met op iedere hoek twee straten. Tot in de jaren 90 van de twintigste eeuw was het een parkeerplaats; tegenwoordig liggen er vrij veel horecagelegenheden en worden er grote evenementen georganiseerd.

Geschiedenis
De naam Neude komt van "Node", moerassige laagte. De plaats waar nu de Neude ligt, was een drassig gebied en een overblijfsel van de oude Rijnbedding. Eind 15e eeuw werd in opdracht van de Utrechtse stadsregering zand, keien en puin gestort om de bodem te verstevigen en op te hogen. Het plein lag aan de handelsweg van Holland naar Gelre en tevens dicht bij de Oudegracht. Dit trok veel kooplui aan en mede hierdoor werd het een belangrijke marktplaats. Aan de zuidzijde van het plein werd een korenmarkt gehouden. Pas in 1894 kwam door de bouw van de Fruithal en Korenbeurs op het Vredenburg een einde aan deze handel. In de loop der eeuwen heeft het plein vele functies gehad: er zijn onder meer executies uitgevoerd en lijken van oorlogsslachtoffers op verzameld. Bij de pomp werden ook politieke toespraken gehouden.

Het of de Neude?
Een bekend maar recent twistpunt is het lidwoord dat gebruikt moet worden voor de naam Neude. Al in boeken uit 1674 werd er in het Nederlands naar het plein verwezen als "de Neude". Op nog oudere stadsplattegronden wordt het lidwoord ‘de’ gebruikt, daarop en in het Stad-Utrechts wordt de Neude tevens wel aangeduid als "de Neu". Gebruik van het lidwoord het wordt in 1995 door kenner van de Stad B.J. Martens van Vliet als "zeer fout" bestempeld. Ook in sagen wordt "de Neude" gezegd. Tegenwoordig wordt echter ook de vorm "het Neude" gebruikt.

Het Janskerkhof
Het Janskerkhof is een plein in Utrecht waar de Janskerk staat. De faculteit `Theater' van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is hier gevestigd. Verder zijn aan het plein verschillende horecagelegenheden gevestigd. Op het plein is iedere zaterdag een grote bloemen- en plantenmarkt.

Geschiedenis
Het Janskerkhof was oorspronkelijk het terrein van het kapittel van Sint Jan. Het terrein was ommuurd en voor de meeste mensen niet toegankelijk. Na het opheffen van het kapittel in de zestiende eeuw werd het terrein toegankelijker. In 2000 werden bij wegwerkzaamheden op het Janskerkhof vele tientallen begravenen aangetroffen die dateren uit de tijd dat dit nog een immuniteit was. Onder meer kwamen sarcofagen en begraven vrouwen aan het licht.

Bron: Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Domplein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Janskerkhof

Text toevoegen / bewerken

Aangrenzende buurten