Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

101 Verhalen

het nieuwe verhaal van Drechtje

Drechtje spreekt ……. klare wijn schenken!

Het is 14 juli 2018. Midden in haar ‘shared space’ staat Drechtje te genieten van de mensen die op deze stralende zaterdag langs komen om met elkaar te discussiëren over het juiste maximum aantal nieuwe Ouderamstelaren in De Nieuwe Kern, de schokkende gemeentelijke begroting én de gevolgen die dat met zich mee brengt voor de inwoners, de Entradakrakers en hun lot. En de Open Monumentendag in Duivendrecht op zondag 9 september, na de zomervakantie.

Het is de laatste keer Drechtje voor de Grote Vakantie, en op 15 september a.s. verschijnt er weer een nieuwe uitgave in deze lange reeks. Omdat iedereen het vanmorgen nogal druk heeft stelt een trouwe bezoeker voor om tegen half zes in de namiddag onder een van de parasols met elkaar in alle rust een wijntje te drinken. ‘Dat is nog eens andere koffie. Gezelig….!’ En daar zitten ze dan.

‘Onze gemeente heeft de laatste drie jaren op rij absoluut niet strak gestuurd op de kosten!’ steekt een jongeman direct van wal, ‘en nu moet er flink worden ingeteerd op de reserves. De politieke partijen doen bovendien alsof ze geschrokken zijn, terwijl onze volksvertegenwoordigers hadden kunnen weten wat het allemaal zou betekenen, als ze zich verdiept hadden in de plannen in combinatie mét de kosten, die daar nu eenmaal mee gemoeid zijn. ‘ Een oudere dame die aan haar wijnglas nipt constateert: ‘Oude wijn in nieuwe zakken, dus. Dat DUO+ schijnt ook veel duurder uitgevallen te zijn, terwijl deze samenwerkingsvorm bedoeld leek om de kosten te drukken. En de jaarlijkse wedde voor een extra vierde wethouder komt er de komende jaren ook nog bij! Pas laat in de herfst verschijnt een CollegeProgramma en dan moet er tevens volledig inzicht zijn in de financiën. De College partijen zullen echt water bij de wijn moeten doen.’

‘Wat ik wel geruststellend vind is dat de portefeuillehouder heel duidelijk geweest is over het maximum aantal inwoners van De Nieuwe Kern. Dat staat op tape en ik heb het nageluisterd ook.’, meldt een meneer die net aanschuift. ‘Het maximum is 4.500. Uit Amsterdam en andere bronnen kwamen berichten dat er 6.500 nieuw inwoners zouden komen. Ik vind 4.500 al zo veel. Maar zoals gezegd: het juiste maximum aantal voor dit gebied ligt nu vast. Er is gelukkig geen water bij de wijn gedaan, deze keer. Cheers!’
‘Bij de Entrada zijn ook vergevorderde nieuwbouwplannen in voorbereiding. Weet iemand of die plannen nog wel door gaan? Of worden die gebouwen daar in de toekomst gebruikt voor 24-uurs opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers van ‘We are here’ en/of van hun splintergroeperingen, zoals GroenLinks dat graag ziet in samenwerking met nieuwe burgemeester van Amsterdam?’ vraagt een jonge vrouw, die al jaren op zoek is naar een passende betaalbare woning voor zichzelf in de buurt. Omdat zij wil blijven mantelzorgen voor haar ouders. ‘Hallo, ik ben er ook nog!’, roept zij luid.
Een meneer weet stellig dat de eigenaar van het gekraakte pand inmiddels aangifte gedaan heeft bij het Openbaar Ministerie en dat het OM beoordeelt of er een ontruimingsbevel komt. De krakers op hun beurt kunnen dit bevel weer voorleggen aan de rechter. Die hele procedure kan nog wel een paar weken duren…

Een andere Duivendrechter heeft net een ronde gelopen langs de 5 toegangen tot het Dorpsplein en strijkt neer bij de groepje, pakt zijn een notitieblok en steekt van wal: bij alle 5 de entrees tot dit mooi opgeknapte plein met ons aller Drechtje - Humm…humm… Goede Wijn Behoeft Geen Krans - staat een blauw rond aanwijzingsbord met man en kind. Dat betekent dat het plein, van welke kant je ook komt, een voetgangersgebied is en dat fietsers MOETEN afstappen en dat het scheuren met brommers helemaal uit den boze is. Die borden alleen blijken volstrekt onvoldoende. Op de twee brede entrees tot het plein bij de OBA aan het Waddenland en bij de sporthal aan de Telstarweg moet een spandoek komen om de mensen duidelijker te maken dat ons Dorpsplein nog geen ‘shared space ‘ is. Een shared space is een verblijfsruimte waar in allemaal alerte mensen tegelijk verblijven, zoals bijvoorbeeld bij het CS in Amsterdam. Passanten, of ze nu lopend zijn of op de fiets zitten: ze letten op! Ze doen niet zomaar wat, ze kijken en handelen pas daarna, omdat zij weten dat daar verkeersborden en belijningen ontbreken Er zijn bezoekers van het Dorpsplein in Duivendrecht die deze ‘shared space’s -status al aan ons plein gegeven hebben. Het wordt de hoogste tijd voor duidelijkheid. Óf het plein is voetgangersgebied en er wordt gehandhaafd. Óf er wordt met de gebruikers en bewoners een plan gemaakt voor een andere structuur van het Dorpsplein! Ook hier telt weer: klare wijn schenken! De bediening denkt dat de groep nog een wijntje lust. Men heft het glas nogmaals, klinkt en wenst elkaar een mooie vakantie toe!

Een altijd vrolijke dame staat op en wijst de zomerse gasten alvast op zondag 9 september. Dan vieren we Open Monumentendag. Er is al een programmaonderdeel van de SOD waar voor u zich gratis kunt opgeven. Het hele OMD-programma vindt u ruim van te voren op de posters en in het Weekblad voor Ouder-Amstel.
‘Nou noem je me wat, haha, als het weekblad bezorgd wordt tenminste…?!’ klinkt het in koor! Dit onderwerp komt de volgende keer zeker aan bod!

Wat gaat goed?

Inloopavond fietspad De Slinger, 10 juli jl.
Afgelopen dinsdag was de inloopavond in het Dorpshuis met de presentatie van de voorstellen zoals het fietspad De Slinger gaat worden. Naast inzicht over het traject lagen er ook o.a. voorstellen voor de beplanting. De voorstellen zien er prachtig uit. Naast nieuwe bewegwijzering, lantaarnpalen, wegdek heeft met ook gekozen voor beplanting die bij en vlinder vriendelijk zijn. Zo zullen hoog- en laagblijvende bloeiende struiken afgewisseld worden. Op die manier ontstaat er een speels effect. Met de bosachtige begroeiing aan de talud van Van der Madeweg ontstaat er zo een mooie overgang naar de bewoning. Bij de flats zal ook langs de grijze boxen beplanting komen zodat vanaf het fietspad dit ook vriendelijker overkomt. De opknapbeurt zal ongeveer 3 maanden duren en begin volgend jaar zullen dan de beplanting geplaatst worden. Duurt dus nog even maar dan krijgen we wel weer een prachtig stukje natuur en groen voor terug.

Overleg natuurvriendelijke oever Kloostersingel, 11 juli jl.
We schreven het vorige keer al, zou het voor de zomer nog lukken bij elkaar te komen om te spreken over het ‘compensatiegroengeld’ ofwel de natuurvriendelijke oever. Jawel! Afgelopen woensdag 11 juli jl. liepen de inwoners een rondje om de Kloostersingel met ontwerpbureau Van Dijk. Wat al in de offerte van Van Dijk stond, de Kloostersingel is een kwalitatief hoogwaardig stukje groen in Duivendrecht. Ook door de vele bomen die op de oevers staan en er op die plekken vanwege de wortels van de bomen dus niet afgegraven kan worden voor natuurlijk vriendelijke oevers. Inwoners hebben paar plekken aangewezen en hebben aangegeven dat er voldoende ‘lucht’ in moet zitten, zodat het water met de watervogels van beide zijden van de Kloostersingel te zien blijft. Ook is de suggestie gedaan iets van een vis-vlondertje en wat meer bankjes rondom, om lekker te kunnen chillen en genieten van de Kloostersingel.
Ook schoof nog een mevrouw aan die zich afvroeg of ook aan de buitenzijde van de flats het compensatie geld gebruikt kon worden. Aanvankelijk hadden de inwoners daar niet voor gekozen, maar nu de mogelijkheden bij Kloostersingel niet zo groot bleken te zijn, is gesproken over iets uitdunnen achter Jupiter (kan wellicht uit een onderhoudspotje?) en het veldje vòòr bij Saturnus. Inwoners gaven de suggestie om daar aan de achterzijde van het grasveld een strook grootbloemige heesters/struiken te planten.

Wat kan veel beter?

Inloopavond Kloosterstraat, Michaëlplein en Clarissenhof, 12 juli jl.
Inspraak in de omgekeerde volgorde: eerst heeft een superklein en ingeloot bewonerscomité zich over de herinrichtingsplannen gebogen en daarna waren alle bewoners aan de beurt om hun ideeën op een A5-papiertje te schrijven. Grote opkomst. Zo was het stapeltje A5 papiertjes een kleine 5 centimer hoog.
Alle aanwezigen vonden het jammer dat de vertegenwoordigers van de gemeente zeiden dat het ontwerp al grotendeels vastligt, besloten door het College van B&W. Met zoveel opmerkingen op de papiertjes, moet de gemeente er nog een keer heel erg goed naar kijken en aanpassen, voordat ze de plannen in de huidige vorm voortzet!

Wat waren zoal de onderwerpen van gesprek?

Geen blauwe zone?
Blauwe zone zou eventueel kunnen worden ingevoerd (wilden de aanwezigen super graag) maar er moet eerst geteld worden alvorens dat kan. Overdag veel lege plekken, maar ook veel ‘vreemde’ langparkeerders. ’s Avonds helemaal overvol en geen plek meer te vinden. Begin maar snel met tellen!

Geen eenrichtingverkeer?
Verbazing alom dat is gekozen voor tweerichtingsverkeer? En dat met de gevaarlijke situatie in de Kloosterstraat nabij de Rijksstraatweg. Gemeente kon niet uitleggen waarom dat verkeerskundig nodig was. Dus of goed uitleggen of aanpassen naar eenrichtingsverkeer.

Nieuwe laad- en losplek?
Vervolgens de laad-en losplek van een postorderbedrijf met als onduidelijkheid of dat wel of niet officieel toegestaan is/wordt. Nee dus, zeggen alle bewoners, telkens ontoelaatbare verkeersopstoppingen. En met het tweerichtingsverkeer, blijft de chaos intact. Dat moet dus anders.

Bomen in de Kloosterstraat?
Tot slot de nieuwe bomen in de Kloosterstraat. De meesten zijn tegen straatgroen. Huh? Jawel, want er is al heel veel groen in voor-en achtertuinen… Toch bestaat deze wens, maar misschien nog een keer heel erg goed kijken in de straat zelf (dus niet! op de tekentafel) waar deze bomen te plaatsen. Wellicht meer verspreid en niet tegenover elkaar?

Voor de nieuwsbriefversie surf naar:
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180714_Drechtje_spreekt_Klare_wijn_schenken_.pdf

Ervaringen

0 Tweedehands

nog geen vraag & aanbod

Over Ouder-Amstel

Duivendrecht of zoals het ook wel wordt genoemd " Klein Bijlmer", is bij vele nog onbekend. En onbekend maakt onbemind. Wanneer wij als gezin via Marktplaats tweedehands spullen te koop aanbieden, dan vermelden wij altijd dat het naast Diemen ligt, want dat kent iedereen.

Gelukkig weet de jonge generatie ons dorp inmiddels wel te vinden. Ben je op zoek naar een betaalbaar huis met een tuintje onder de rook van Amsterdam, dan is Duivendrecht heel oké. Jonge Amsterdamse ouders trekken van de binnenstad naar ons dorp. Hier kunnen de kinderen zelfstandig met de fiets naar school.

Vernieuwing van bewoners is fijn, zo blijft er toekomst voor ons dorp. Als we Duivendrecht kunnen omtoveren van onbekend naar bekend, worden misschien de schaarse mooie oude gebouwen die het dorp nog telt, behouden.

Had het vroeger vooral een dorps aangezicht zo langzamerhand verdwijnt dit mooie beeld geheel, als we niet oppassen. Een paar authentieke gebouwen sieren nog ons dorp. Twee oude voormalige boerderijen, twee kerken en De Oude school. Ik hoop dat deze mooie gebouwen nooit verloren zullen gaan, het herbergt de geschiednis van Duivendrecht.

Zo nu en dan ontmoet ik families die al hun leven lang in Duivendrecht hebben gewoond, die er zijn geboren en die er zullen sterven. De verhalen, het leven van toen en alle veranderingen die zij hebben meegemaakt is reuze boeiend.

Mijn twee kinderen zijn geboren in ons Duivendrechte huis. Ik woon en werk hier met veel plezier en ik hoop dit nog heel te mogen doen.

Michèle Verburgt,
Een Duivendrechtse moeder.

Aangrenzende buurten
Biesbosch Industriegebied Amstel Akkerland Polderland De Omval Bergwijkpark

0 lokale fondsen

Deze gemeente heeft nog geen lokaal fonds

2 Maatschappelijk

Zoek verenigingen, goede doelen en stichtingen

Inwoners
4.770
Bevolkingsdichtheid
Duivendrecht 3.523 per km²
Landelijk 500 per km²