Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

103 Verhalen

het nieuwe verhaal van Drechtje

Drechtje spreekt... Vliegen, nieuwbouw en veel meer!

Drechtje spreekt... Vliegen, nieuwbouw, inwoners betrekken en veel meer nieuws.

Er is veel te vertellen na de zomerstop! Minder goed is dat De Nieuwe Kern een 'black box' blijft voor inwoners en belangengroepen. Het Weekblad de laatste tijd helemaal niet wordt bezorgd, maar op straat wordt gegooid. Wel redelijk is dat er deels #VANGASLOS wordt gebouwd in de Zonnehof, de achterzijde van het Dorpshuis eindelijk in de goede kleuren wordt geschilderd en er een open dag in het verbouwde Reijgersbosch is geweest.

Lees verder in de nieuwsbrief versie! Klik op:

https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180915_Drechtje_spreekt_Vliegen_nieuwbouw_inwoners_betrekken_en_veel_meer_nieuws_2__3_.pdf

Ervaringen

0 Tweedehands

nog geen vraag & aanbod

Zorg voor zorg

Duifje Duif:
Heb ik het goed begrepen dat ’t Reijgersbosch haar langste tijd gehad heeft?
De Wijze Uil:
De “Haagse” politieke koers is duidelijk, van de onhoudbare klassieke verzorgingsstaat gaan we met volle kracht vooruit op weg naar de participatiesamenleving.
Duifje Duif:
Begrijp ik goed dat de oude mensen en mensen met een handicap nu zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen? En dat het zo geregeld wordt dat alleen mensen die echt niet meer kunnen p a r t i c i p e r e n een interne verzorgingsplek krijgen.
De Wijze Uil:
In 2015 gaat de nieuwe Wmo in. Een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Duifje Duif:
De gemeentes gaan de zorg voor ouderen en jongeren van dichtbij regelen…maar toch moeten ouders en kinderen uit Duivendrecht voor het consultatiebureau naar Diemen of naar Ouderkerk. Dat is toch juist verder weg?
De Wijze Uil:
Dergelijke beslissingen worden genomen door de GEMEENTERAAD, het hoogste orgaan ook voor alle zorg.
Duifje Duif:
Gaat de meerderheid in de gemeenteraad van Ouder-Amstel over de zorg die in Duivendrecht verleend wordt?
De Wijze Uil:
Wel degelijk! Ik haal de conceptwettekst er voor je bij om het duidelijk te maken.
Artikel 2.1.2
1. De GEMEENTERAAD stelt PERIODIEK een plan vast met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.
Duifje Duif:
De GEMEENTERAAD (15 leden) stelt dus de plannen vast. Dan is het dus super belangrijk aan wie je de ZORG OM JOU toevertrouwt.
Natuurlijk “Duivendrechts” Belang is gelukkig dichtbij!
De Wijze Uil:
Ik lees nog even door, hoor…. in de aanstaande wet.
Artikel 2.2.2
Het college treft de algemene maatregelen ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2
Duifje Duif:
De huidige Burgemeester en de nieuwe Wethouders voeren het plan dat de GEMEENTERAAD periodiek opstelt vervolgens uit en moeten er voor zorgen dat een deel van de zorg overgenomen wordt door mantelzorgers en vrijwilligers.
De Wijze Uil:
Het gaat nog verder.De ZORGTAKEN worden gezamenlijk opgepakt door de gemeenteraden van Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen. Jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen binnen DUO+. De regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Inwoners met problemen kunnen terecht bij 1 aanspreekpunt.
Duifje Duif:
Het is Natuurlijk “Duivendrechts” Belang dat de Duivendrechters hun stemmen laten horen in de GEMEENTERAAD. In Diemen, Uithoorn en De Ronde Venen liggen de localo’s ook op koers.
Het is Natuurlijk "Duivendrechts" Belang dat wij bij blijven met Wilnis, Legmeer en Diemen-Noord.

De Wijze Uil

Denk voor ZORG ook eens aan Amsterdam....

Anders...

Over Ouder-Amstel

Duivendrecht of zoals het ook wel wordt genoemd " Klein Bijlmer", is bij vele nog onbekend. En onbekend maakt onbemind. Wanneer wij als gezin via Marktplaats tweedehands spullen te koop aanbieden, dan vermelden wij altijd dat het naast Diemen ligt, want dat kent iedereen.

Gelukkig weet de jonge generatie ons dorp inmiddels wel te vinden. Ben je op zoek naar een betaalbaar huis met een tuintje onder de rook van Amsterdam, dan is Duivendrecht heel oké. Jonge Amsterdamse ouders trekken van de binnenstad naar ons dorp. Hier kunnen de kinderen zelfstandig met de fiets naar school.

Vernieuwing van bewoners is fijn, zo blijft er toekomst voor ons dorp. Als we Duivendrecht kunnen omtoveren van onbekend naar bekend, worden misschien de schaarse mooie oude gebouwen die het dorp nog telt, behouden.

Had het vroeger vooral een dorps aangezicht zo langzamerhand verdwijnt dit mooie beeld geheel, als we niet oppassen. Een paar authentieke gebouwen sieren nog ons dorp. Twee oude voormalige boerderijen, twee kerken en De Oude school. Ik hoop dat deze mooie gebouwen nooit verloren zullen gaan, het herbergt de geschiednis van Duivendrecht.

Zo nu en dan ontmoet ik families die al hun leven lang in Duivendrecht hebben gewoond, die er zijn geboren en die er zullen sterven. De verhalen, het leven van toen en alle veranderingen die zij hebben meegemaakt is reuze boeiend.

Mijn twee kinderen zijn geboren in ons Duivendrechte huis. Ik woon en werk hier met veel plezier en ik hoop dit nog heel te mogen doen.

Michèle Verburgt,
Een Duivendrechtse moeder.

Aangrenzende buurten
Biesbosch Industriegebied Amstel Akkerland Polderland De Omval Bergwijkpark

0 lokale fondsen

Deze gemeente heeft nog geen lokaal fonds

2 Maatschappelijk

Zoek verenigingen, goede doelen en stichtingen

Huishoudens
Loading...