Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt... 1 april, laat je niet n de maling nemen!

Komt het door de druiligere motregen, dat de bezoekers van het plein wat minder vrolijk kijken dan doorgaans op de weekendzaterdagen? De laatste periode van maart bracht subliem lenteweer. Drechtje zag de bezoekers van het Dorpsplein genieten op de houten banken. En vandaag is er even een dipje. Toch gaan de bomen op het plein in bloei, zo stelt Drechtje gerust, en de bezoekers zien wel degelijk dat de kringloopwinkel, de groenteman en de bloemenshop hun koopwaren vrolijk uitgestald hebben. Ondanks de regendruppels vermaken de kids zich op de trampoline op deze eerste dag van april.

Bestratingsactie
‘Vorige keer hadden wij het hier met zijn allen uitgebreid over de Rijksstraatwegperikelen’ neemt een heer de aftrap. ‘Het is niet alleen het fietspad langs de Rijksstraatweg dat onderhanden genomen moet worden! Door de briljante, ik bedoel natuurlijk domme machinale manier van tegels leggen, en het constant toestaan van veel te zware voertuigen erop (laatstelijk weer die bomenmensen) is het voetpad en fietspad langs de Wetering ronduit gevaarlijk (!) geworden. Als voetganger kun je blijven hangen in een voor: zo’n groef of sleuf, en als fietser kan je wiel dat doen. Het wordt de hoogste tijd voor een wat bredere nieuwe bestratingsactie in héél Duivendrecht. Én het terugdringen van onnodig autoverkeer op voet- en fietspaden. Persoonlijk snap ik ook niet wat die politieauto's en Pantarwagens van de sociale werkplaats daar altijd doen. Gewoon luiheid en gebrek aan toezicht’.
En wat ik u vertel, Drechtje, is heus géén 1-aprilgrap, waarbij mensen proberen elkaar voor de gek te houden, maar de realiteit.

Bloembak
Een mevrouw komt aanlopen en haalt uit haar boodschappentas een gele bladzijde van het weekblad WOA.3 van 22 maart jl. Onder het hoofdstuk Omgevingsvergunningen leest zij over het kappen van diverse bomen in de gemeente. Bij het onderste gedachtestreepje – of zoals u wilt aandachtsstreepje – staat tot twee maal toe letterlijk geschreven: van Sluisvaart 58-60 (in Ouderkerk) in een bloembak naast Rijksstraatweg 145. ‘Kan iemand mij vertellen of er überhaupt zo’n lange bloembak is van Ouderkerk naar de Rijksstraatweg en om welke kap het dan hier daadwerkelijk gaat?. Ik begrijp hier niets, maar dan ook helemaal niets van! Met een paar dorpsgenoten gaat ze even op de bank zitten om samen te kijken wat er nu eigenlijk precies bedoeld wordt. Is er sprake van kap in de Sluisvaart zowel als op de Rijksstraatweg, of toch weer niet? Of ergens in de bloembak?
‘Was er maar zo’n mooie bloembakverbinding tussen onze gemeentekernen’, zucht een andere dame hardop. ‘Voor burgers is zo’n aankondiging als WXO2017-011 toch onmogelijk te volgen… Hoe zo, burgers betrekken bij hun omgeving? Veel belangrijker: Burgers juist en volledig correct en bovenal duidelijk informeren. Nu is het écht: Burgers! Zoek het zelf maar uit! Wij gaan lekker KAPPEN, hatsekiedee!’

En geloof mij, Drechtje, het is een aankondiging van 22 maart. Nog lang geen 1 april, waarop je gekken kunt sturen waar je wil!

Bouwen in de Zonnehof
Een jong echtpaar, dat nog niet zo lang in Duivendrecht woont, vraagt aan de aanwezigen op het plein of er iemand is die iets weet over het bouwen in het Zonnehofplantsoen. Een mijnheer, die eerder in Neptunus woonde en nu in de Molenwijk, springt spontaan in.
‘Voor de grote groep Duivendrechters die, vaak al jarenlang, in de hoge Zonnehofflats: Neptunus, Mercurius, Jupiter en Saturnus wonen is het groene Zonnehofplantsoen, gelegen aan de voet van de flats als het ware hun tuin, hun groene uitzicht, hun oase. Zij liggen aan de andere kant van de flatgebouwen aan het meest vervuilde stuk snelweg van Nederland. De drie scholen (later twee) lagen vanaf de bouw, vanaf het begin dus, in het plantsoen. De bewoners hebben moeten aanvaarden dat de scholen herbouwd en verplaatst werden richting hun flatgebouwen. Het college en de gekozen gemeenteraad besloten dat nu eenmaal zo. Bovendien werd er door het gemeentebestuur een natuurspeeltuin in het plantsoen toegezegd aan de scholen, omdat de speelplaatsen aan de scholen vanaf het begin al veel te klein waren ontworpen voor zoveel schoolkinderen. Die natuurspeeltuin wordt door veel direct betrokkenen gezien als een ‘goedmakertje’ van de gemeente omdat de beide schoolbesturen na jarenlang gebakkelei met de gemeente uiteindelijk besloten om eigen ‘bouwheer’ te zijn.
Het laatste half jaar overigens is er ‘eindelijk’ zeer constructief overleg geweest tussen bewoners van de Zonnehof en afgevaardigden namens de scholen o.l.v. de gemeente en de ontwerper van die natuurspeeltuin. De Stichting Vrienden van Duivendrecht (Groen en Kleinschalig), als gevraagd adviseur door aantal bewoners, was ook bij die overlegstructuur betrokken. Er is vooral vanaf de kant van de bewoners ‘water bij de wijn gedaan’.
Hij vervolgt: ‘Vorig jaar werden inwoners van Duivendrecht - en vooral de mensen die zelf in de Zonnehof wonen - tijdens een presentatie van de bouwer De Nijs in ’t Reijgersbosch geconfronteerd met de overige bouwplannen in de Zonnehof. Never nooit hadden de Duivendrechters verwacht dat er zulke dure woningen kwamen en never nooit hadden de bewoners van de Zonnehof verwacht dat die nieuwe woningen zo dichtbij de flats Jupiter en Saturnus zouden staan. De bouwer heeft het woningplan in 5 stukken gedeeld, op elk stuk kan/mag 10 procent overschreden worden, zo staat in het bestemmingsplan. Echter de bouwer pakt in de noord-west hoek (dus bij Saturnus en Jupiter) maar liefst ruim 40%! Oh ja, bij de scholen was indertijd ook al gebruik gemaakt van het overschrijdingsrecht van 10%, toen kwam de bebouwing 7 meter dichter bij de flat Jupiter. Dat was dus wel in orde.
Er komt een gepensioneerde schooljuf met haar rollator het plein op en zij hoort het verhaal aan. ‘Ik heb mijn leerlingen altijd geleerd BINNEN de toegestane lijntjes te kleuren. Dat heeft de gecontracteerde bouwer dus kennelijk niet gedaan’. Een mijnheer merkt op dat het volkomen terecht is dat de betrokken bewoners en de Stichting Vrienden van Duivendrecht zienswijzen ingediend hebben. Zie de website van de Vrienden van Duivendrecht voor de gehele zienswijze.
Het is 1 april vandaag, Drechtje, maar ik probeer u echt niet iets wijs te maken. Het is echt waar.

Volière
Ook de bewoners van de Zonnehof hebben zienswijzen ingediend. Absoluut niet om de bouw te vertragen, maar wél om er voor te zorgen dat de bouwer niet buiten de perken gaat. Met hun overschrijdingen van de bouwoppervlakken komen zij, nog veel meer dan de 10% die toegestaan is, veel meer richting de flats Jupiter en Saturnus. Die ruim 40% betekent dat over een lengte van ruim 50 meter langs de flat Saturnus de bebouwing niet op 65 meter, maar al op 50 meter van Saturnus komt te liggen! En wat onvermeld bleef: met de overschrijding van het oppervlak verdwijnt nog meer groen dan dat er al noodgedwongen moest verdwijnen voor de bouw van die 129 woningen.
‘Ik begrijp überhaupt niet waarom er uitgerekend in het Zonnehofplantsoen, hét groengebied van de bewoners in het centrum van Duivendrecht, gebouwd moet worden. In het Amstelkwartier en weldra in De Nieuwe Kern zijn én worden een paar duizend woningen gebouwd. Plaats genoeg voor starters, gezinnen en yuppen. Ondanks die kennis heeft het gemeentebestuur van Ouder-Amstel gekozen voor bouw in het plantsoen van de Zonnehof. Ik heb daar laatst de Amstelgidsen en de Weekbladen nog eens op na gelezen. Wat een verhaal zeg!’ vertelt een dame, die daar geen vrolijk gezicht bij trekt. Het motregent verder.
‘Zal ik eens wat vertellen’ zegt een bewoonster van de Zonnehof, ‘toen wij doorkregen dat projectontwikkelaar De Nijs vér buiten de vastgestelde lijnen ging tekenen en kleuren, hadden wij aanvankelijk als delegatie Zonnehofbewoners nog een bijeenkomst met twee gemeenteambtenaren, ontwikkelaar De Nijs en een juridisch adviseur van De Nijs. En ook twee bestuursleden van de Vrienden van Duivendrecht. De juridisch adviseur van De Nijs vroeg aan de bewoners waarom het zo erg was om bomen te moeten missen. Hij woonde zelf in de stad en had geen natuur om zich heen. Ik stelde dat ik al jaren zo genoot van het geluid van de vogels in de bomen. Ik lig nog wakker van het antwoord dat ik toen kreeg: ‘Dan geven wij u toch ter compensatie een volière op uw balkon!’ Alle aanwezige bewoners en de mensen die van groene natuur houden werden met die opmerking van de jurist enorm op hun ziel getrapt. Maar de projectontwikkelaar en gemeente waren niet van plan binnen de toegestane lijnen te blijven; en ondanks aandringen van de bewoners en de Stichting werd alle communicatie door de gemeente gestaakt en de gemeente koos voor de juridische weg. Zo is het en niet anders!’
En als u denkt, Drechtje, dat ik de boel in de maling neem vanwege 1 april. Absoluut niet!

Lekker bakkie koffie
Daar zijn de mensen op het plein hard aan toe na zoveel (vaak nieuwe) informatie. Bovendien loopt het tegen twaalven. Een pittige oudere dame komt de PLUS uit en zo snel als haar constitutie het toelaat komt zij met haar fietstas met weekboodschappen op het groepje bij Drechtje af, met de Plus folder en een kassabon in haar hand. ‘Wat mij nu overkomt. Ik ben woest. Ik ben vaste klant van de super en gebruik altijd Plus Roodmerk koffie. De reclamefolder van deze week vermeldt expliciet 2 pakken van 500 gram voor 5.99 i.p.v. 7.99. Uit het rek in de winkel pak ik 2 pakken roodmerk koffie in cellofaan. Op de kassabon - die ik controleer- staat: 2 pakken roodmerk 7.59. Ik ga naar de caissière met de folder waar staat 2 pakken roodmerk à 500 gram voor 5,99. Ik betaal nu immers te veel! En de PLUS medewerkster meldt ijskoud dat het voordeel slechts telt als je twee losse pakken koffie koopt van een pond. En niet als je twee pakken koopt die in cellofaan verpakt zijn en waar in het midden ‘voordeelverpakking’ op staat. De aanbieding uit de folder telt alleen voor losse ponds pakken. Dat staat echter absoluut nergens aangegeven. Noch in de folder, noch in de winkel. Voor ik naar jullie toe kwam heb ik dit heel goed nagekeken. Die twee in cellofaan zijn op een andere manier ingekocht, zeggen ze. Maar dan moeten ze bij de aanbieding wel melden dat de aanbieding alleen de losse ponds pakken betreft’.
In de Engelstalige landen is het deze zaterdag April Fools Day. En zo voelt het ook!’

Tot de volgende Drechtje!
Gaat u in de lente – nu het nog kan - de bloemetjes buitenzetten in de Zonnehof en houdt u ook niet van onzuivere koffie? 

Kijk dan uit naar de volgende editie van Drechtje (vanwege Pasen en de meivakantie pas weer op) 27 mei.

Voor de nieuwsbrief: http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/170401_Drechtje_spreekt_Laat_je_niet_in_de_maling_nemenn.pdf

Reageer als eerste