Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt... Brisant!Vandaag, de 3e oktober is de feestelijke opening van het Dorpshuis inclusief mooi weer. Het was dan ook al vroeg gezellig druk op wat er tijdelijk over is van het Dorpsplein. Dat constateerde de hofdame van Drechtje, present zoals altijd om 11.00 uur. De belangstelling op deze dag kon niet op.

Een aantal mensen die maandagavond naar de inloopavond in Woonzorgcentrum ’t Reijgersbosch waren gekomen om de laatste info op te pikken over het Dorpsplein stonden te kijken naar de nieuwe bestrating. ‘Gelukkig is er beloofd dat er genoeg fietsenrekken komen’, begon een jonge moeder. ‘Het is nu even behelpen vooral als er fietsers en brommers oerend hard langs knallen in de nauwe doorgang langs de bouwhekken. Onbegrijpelijk dat daar niet wat aan gedaan kan worden. Zo gevaarlijk.’ Dat was maandagavond ook een item. Gelukkig konden de wethouder en een paar ambtenaren die ook bij de inloopavond aanwezig waren, dat meteen meenemen. Een gezellige mevrouw vertelde nog dat de betrokken ambtenaar verzekerd heeft dat de buitenkant van de sporthal en bijbehorende houten gevel-onderdelen binnenkort opgeknapt worden inclusief een verfje. Het is inderdaad een vlag op een modderschuit zo; die combi van een mooi Dorpshuis en die verwaarloosde geveldelen maar het komt goed.’ ‘ Zeker vergeten in de nieuwsbrief te zetten’, bromde een oudere heer. 
Intussen verzamelden zich aardig wat mensen om met elkaar het wekelijkse Duivendrechtse nieuws door te nemen. ‘Luister ff’, vertelde een moeder enthousiast: ‘Jullie zijn vrijdag 9 oktober van 14.00 tot 16.00 uur meer dan van harte welkom in de Bekemaschool om daar al het mooie nieuwe te komen bekijken.

‘Oh’ zegt een Zonnehofbewoonster ‘ is dat één van die scholen die voor de komst van een Natuurlijke Speeltuin heeft gezorgd, direct achter het hek van hun scholen, waardoor alle 11 grote populieren weg zouden moeten en wij vanuit de flats i.p.v. naar groen, naar alleen maar bebouwing zullen kijken? Daar wil ik dan graag wat over zeggen. Als één van de leden van de Zonnehof-green-maniacs heb ik me er eens goed in verdiept. De afgelopen 40-jaar is er nauwelijks onderhoud aan het Zonnehofpark geweest. Al die jaren hebben de populieren kunnen groeien, tot de groene oase die het er nu is. Al die jaren is er nooit iets vervelends met de populieren gebeurd. Ze staan beschut tussen de flats en als de natuurlijke speeltuin niet juist op de plek van die 11 populieren gepland stond, hadden de bomen er nog zonder problemen vrolijk 40 jaar kunnen staan. Ik begrijp het bomenadviesbureau wel hoor dat de gemeente heeft ingeschakeld’, vervolgt ze strijdvaardig, ‘die zijn bang voor negatieve publiciteit, als er, bij hoge uitzondering, één tak naar beneden komt. Dus welk bureau je ook inschakelt voor een bomenadvies bij een speeltuin, zal, uit voorzorg, adviseren alles te kappen. Daarom hebben we als Zonnehof-green-maniacs een alternatief voor de gemeente bedacht. Het is te simpel voor woorden! De bomendeskundige wil dat er een open plek wordt gecreëerd vanwege de veiligheid. Het toeval wil dat een kleine 25 meter verderop al een open plek is waar nu oude speeltoestellen staan. Dan slaan we toch 2 vliegen in een klap! De bomen hoeven niet gekapt te worden en de vervallen speelplaats wordt helemaal modern gemaakt met natuurlijk spelen. Iedereen blij!

Plotseling kwam er een groepje met drukke gebaren op de hofdame van Drechtje aflopen. Ze hadden een duidelijk gespreksdoel en keken elkaar aan wie het eerst van wal zou steken. ‘Wij’ zei een oudere meneer, en hij wees om zich heen, ‘willen het eens even over het dorpskrantje hebben, de ‘Ouder-Amstel’ genaamd. Het valt ons namelijk op dat het zo langzamerhand een krantje is geworden van een familie of een politieke partij, daar wil ik van afwezen, maar’, en hij schraapte zijn keel om meer indruk te maken, ‘dit laatste nummer van woensdag jongstleden is nu wel helemaal echt een COOKIESKRANT geworden tot en met de voorpagina. Dit is niet meer geloofwaardig. Het hoofdartikel is onduidelijk door de vele veronderstellingen en het ruikt naar sensatie en stemmingmakerij.’ ‘Juist’ kwam een vrouw ertussen, ‘dit moet maar eens onze aandacht krijgen . Wat in het artikel aan de orde gesteld wordt, zijn een aantal onderwerpen tegelijk, zoals uitrukverbod brandweer, een niet-wetende burgemeester belast met onze veiligheid, een naar eigen zeggen uit ervaring sprekende hulpverlenende agent . . . en helemaal onbegrijpelijk is de vermelding van persoonlijk privé-leed in met naam genoemde delen van Duivendrecht. Ik vind dat niet kunnen. Gelukkig dat de burgemeester desgevraagd gewezen heeft op het probleem van het tekort aan vrijwilligers en de daaruit voortgevloeide gevolgen. Hoe aan vrijwilligers te komen in een tijd waarin jonge mensen overbelast zijn in werk en privé en hulpverleners tijdens hun werk een groot risico lopen om vernederd te worden en zelfs gewond te raken? Onze eigen hulpverleners, al zijn het er te weinig, moeten we koesteren en hebben misschien terecht nog niet gereageerd.’ Een andere dame deed ook een duit in het zakje. ‘Ik vind de reactie van onze burgemeester echt wel zo goed. Zij weet dat het in de regio georganiseerd is en dat dat de brandweer ondanks bezuinigingen zo goed mogelijk en efficiënt geregeld is. Ik hoorde juist op RTV-NH woensdagmorgen dat de hulpverlening in de regio Amsterdam-Amstelland na Weesp of zo de beste in de provincie is! Nou vraag ik u . . .’ Ze knikte en liep op het Dorpshuis af, de gezelligheid tegemoet. De anderen waren duidelijk nog niet klaar met dit onderwerp. Een paar keken elkaar aan wie er beginnen zou. Bedachtzaam en met weloverwogen woordkeus, nam een meneer het woord. ‘Verderop in de Cookieskrant lees je ook niet zo’n goede weergave over de raadsvergadering. Wie politiek geïnteresseerd is, weet hoe de vergadering van 24 september jongstleden gegaan is. Daarom ben ik verbaasd over het artikel waarin staat dat er nog steeds gesteggeld wordt over oude brieven en wel of niet liegen, terwijl de belangen van de woonbootbewoners veel belangrijker zijn. De terecht ongeruste Duivendrechtse woonbootbewoners hebben veel meer aan de samenwerking met Amsterdam om hun stek te kunnen behouden. Dát is nieuws en dát staat niet in het krantje. Resultaten voor inwoners zijn belangrijk en niet onderling gekibbel in de gemeenteraad. Een jong echtpaar dat tot dusver alleen maar geluisterd had wilde nog ff kwijt dat ze de benaming Cookieskrant helemaal tof vinden. ‘Wow’ lachten ze, ‘wat niet ok is of niet kan, dat delete je dan toch gewoon? Iedereen moest grinniken. Of laat ze opeten via het cookiesmonster?! Met vrolijkheid alom werd op het thema cookies nog doorgeborduurd. In afwachting op de opening van t Dorpshuis.

Voor de nieuwsbriefversie, surf naar: http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/151003_Drechtje_spreekt_Brisant.pdf

Reacties

Thumb dsc05558

Chris reageert

Ik heb de raadsvergadering op 24 september 2015 tot diep in de nacht meegemaakt. Van dit overleg heb ik het volgende besproken onderwerp vastgelegd:

Memo's over brieven aan woonbootbewoners en postproces:

Een beschamend overleg van enkele uren dat na meerdere schorsingen uiteindelijk uitmondt in het unanieme besluit inzake inrichting proces:

“Een offerte op te vragen bij 2 onderzoeksburo's voor een onafhankelijke toets ten aanzien van het postproces in voorgenoemde memo's en deze voor te leggen aan de raad.”

De Motie vreemd aan de orde van de dag wordt door OAA ingetrokken. Ook trekt OAA in een motie waarin zij verzoekt tot samenstelling van een commissie tbv het uitvoeren van een raadsenquête/raadsonderzoek.

De raad gaat er hierna unaniem vanuit dat aan het gehakketak en beschamende welles/nietes en liegen, geuit door OAA, over zowel het postproces Ouder-Amstel als over 'het herstellen van het terugdraaien van de legalisatie n.a.v. de uitspraak van de Raad van State van 3 september 2014' en 'het intekenen in het bestemmingsplan van de legalisering van de woonboten zoals deze is gedaan in de vergadering van 20 juni 2013' een einde is gekomen.

Voorts wordt nog de motie “Brieven aan woonbootbewoners” unaniem aangenomen.
In deze motie spreekt de raad uit dat voornoemde brieven niet verzonden hadden mogen worden en de raad betreurt het dat dit wel is gebeurd.