Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Verslag van

Drechtje spreekt… door de zure appelen heen bijten.

Op het zonovergoten Dorpsplein wordt rondom Drechtje deze keer wel heel druk in twee, drie groepjes over en weer gepraat. Rond een statige heer buigen een paar mensen zich over een krantenartikeltje, dat hij in zijn hand houdt.

Het is een stukje uit NRC Next van 11 april jl., over de hertelling in onze gemeente. De meneer legt uit dat er de dag ná de verkiezingen nog een pakketje met 20 VVD-stemmen werd gevonden op het stembureau in het gemeentehuis, waardoor deze partij met een verschil van 4 stemmen ten opzichte van de verkiezingsuitslagavond van 21 maart, tóch nog de grootste partij werd in Ouder-Amstel. ‘Ik schrok me het apenzuur! Zoiets in onze gemeente, een pakketje dat tevoorschijn komt en dat zo’n frappant ander resultaat oplevert!’

Al het gedoe rond die telling in Ouder-Amstel is al weken en ook deze zaterdag het gesprek van de dag.
Op het bankje zitten een paar mensen met het weekblad van Ouder-Amstel voor zich en herlezen en bespreken het interview van 18 april op pagina 15, dat geschreven is naar aanleiding van het bewuste artikel in NRC. ‘Na hertelling kreeg 80 procent van de partijen een ander stemaantal dan voor de hertelling’ vult een jongeman aan. ’Ik heb begrepen dat het aantal raadszetels voor de lokale afdeling van de landelijke VVD in Ouder-Amstel en de lokale partij OAA door deze hertelling niét veranderd is. Allebei hebben ze drie zetels. ’ merkt een andere dame op. ‘Ja, de druiven kunnen zuur zijn!’, vult haar partner aan.
‘Maar weet je wat zo zuur als azijn is’ brengt een ernstig kijkende heer te berde ‘de grootste partij neemt het voortouw bij de coalitievorming en……. driemaal raden….de ingehuurde VVD-informateur vindt dat een coalitie met de landelijke partijen, die een afdeling in Ouder-Amstel of Amstelveen hebben, de meeste kans van slagen heeft. Dus VVD, GL, D66 en CDA. De lokale partijen, die winst boekten, zijn hiermee (voorlopig) opzij gezet. Het is wel héél bijzonder dat er achteraf een stapeltje VVD-stemmen op dook en de VVD daardoor met formeren mocht beginnen.’
‘En dan dat verhaal over die kluis’, schatert een mevrouw over het plein ‘ de stembiljetten moeten drie maanden achter slot en grendel blijven; daar zit mijn stemformulier ook bij. Als de kluis open en dicht kan, dan kan die kluis toch ook weer open? Wie heeft die sleutel of code? Wie fungeert als schatbewaarder?’
En zij biedt Drechtje eerbiedig haar zojuist gefabriceerde sneldicht aan:

In naam van Oranje doe open die kluis!
Er zijn vermoedens, er is iets niet pluis
Kiezers maken zich zorgen.
Stempassen en biljetten blijven verborgen.
Kom met gewenste helderheid.
Voor echte democratie wordt gepleit.
Ogenblikkelijk hertellen.
En eventuele fouten herstellen
een onafhankelijke commissie
krijgt vanaf NU de supervisie
Burgers willen geen schandalen.
maar hun gerechtigheid halen.

Een jong meisje dat voor de eerste keer gestemd heeft vraagt zich met een zuur gezicht af: ‘Wat is er met mijn stem gebeurd? Is die wel écht terecht gekomen bij de partij waar ik op gestemd heb?’
Ee oudere heer: ‘ Wij zullen binnenkort wel horen waarom het Wob verzoek van 23 maart 2018 van OAA niet gehonoreerd is; sterker nog het verzoek is afgewezen, volgens informatie in het weekblad. WAAROM? Als de instantie het verzoek daadwerkelijk op tijd, op 23 maart 2018 ontvangen heeft, dan mogen ze niet 6 dagen later de betreffende stukken ( het onderwerp van het Wob verzoek notabene ) voor drie maanden in een kluis deponeren, die vervolgens tot drie maanden na 29 maart dicht moet blijven. Ze zullen denken wat in het vat zit verzuurt niet!’
Die mevrouw van Ouder- Amstel Anders is heel ervaren, kent gelukkig de weg en kan vast heel goed het schip met de zure appelen navigeren.

Wat gaat goed?

ZEN
Na het contact door de Stichting Vrienden van Duivendrecht over #VANGASLOS in de nieuwbouw in de Zonnehof, geeft Bouwbedrijf De Nijs afgelopen vrijdag aan meer tijd nodig te hebben voor een inhoudelijk reactie. Dat vinden wij een positieve ontwikkeling.
Want Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) in de Zonnehof is niet meer weg te denken als De Nijs met bouwen begint. Meer dan vijftig bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers, waaronder Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Syntrus Achmea) als opdrachtgever Nieuwbouw Zonnehof, zijn aangesloten bij het platform ZEN. ZEN deelnemers komen regelmatig bijeen om tijdens platform bijeenkomsten nieuwe ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen. In één van de platform themagroepen is recent gasloze nieuwbouw de orde geweest. Het ligt voor de hand dat De Nijs zich laat leiden door aanwijzingen van opdrachtgever Syntrus Achmea.
Ook is het prettig te weten dat in Cobouw van 13 april 2018 directeur Danielle de Nijs in een interview stelt: ‘Maar we weten wel dat we constant moeten blijven veranderen.’ en ‘Wij lopen voorop met duurzaamheid, ...’.
Daar bovenop komt de 19 april 2018 door de gemeenteraad van Ouder-Amstel unaniem aangenomen motie van Natuurlijk Belang #VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof Duivendrecht waarin het college verzocht wordt:
* In aansluiting op de oproep van de ministers Ollongren en Wiebes in overleg met De Nijs te treden en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouwlocatie Zonnehof alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van nieuwe woningen te vertragen en dit alles voor het zomerreces 2018 terug te koppelen aan de gemeenteraad;
* Vanaf heden voor alle lopende bouwprojecten de mogelijkheid te onderzoeken om deze (alsnog) aardgasloos aan te sluiten.
U zult begrijpen, de leden van de Stichting Vrienden van Duivendrecht volgen de ontwikkelingen op de voet.

Gemeentelijke monumenten aangewezen in Duivendrecht
Het Amstel Business Park, Entrada en De Nieuwe Kern, er wordt de komende jaren heel wat gebouwd in en om Amsterdam - Duivendrecht. Daardoor is de laatste jaren des te meer waardering gegroeid voor het behoud van het totale karakter van het oude lintdorp Duivendrecht. Na het eind 2017door de gemeenteraad vaststellen van beleid voor gemeentelijke monumenten, zijn in maart 2018 door het College de beide kerkgebouwen gelegen aan de Rijksstraatweg, de pastorie van de Sint Urbanus, het gebouw van d ’Oude School en het vroegere schoolmeesterhuis aangewezen als gemeentelijk monument. Ook boerderij ‘Mijn Genoegen’, met die mooie oprijlaan, heeft nu de status van gemeentelijk monument.
De Rijksstraatweg is een allee, een mall van een kilometer lang, waar alle architectuur van de 20e eeuw te bewonderen is. Over de geschiedenis van de Rijksstraatweg ziet en hoort u van alles, als u de presentatie in de OBA bezoekt (klik hier).
Er gaan steeds meer stemmen op om de Rijksstraatweg - om haar gevarieerde twintigste – eeuwse bouwstijlen - als geheel ook aan te wijzen als een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Wij houden u op de hoogte!

Wat kan veeel beter?

Boom gekapt in broedseizoen!
Niet te geloven! Op 18 april bij ’t Reijgersbosch,weer 'n boom, midden in het broedseizoen onderuit geshoveld. Zijn wij nou gek?! Wij hebben ook geen ‘kapvergunning’ voorbij zien komen. Maar ja, shovel is natuurlijk weer wat anders dan de kettingzaag… Gemeente reageert (nog) niet op onze vragen wat hier aan de hand is. Maar we houden vol!

Voor de nieuwsbriefversie surf naar:
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180421%20Drechtje%20spreekt%20Door%20de%20zure%20appelen%20heen%20bijten.pdf

Reageer als eerste