Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt … Eerste mail in TIP ONS over Entrada en …

Geachte beschermvrouwe Drechtje,
Voordat ik het vergeet wil ik je aandacht vragen aan de enorme gezelligheid rond m’n sokkel vanwege het grote feest voor de opening van New York Pizza en de heropening van de Eeterij (voorheen Jan & Jan). De rillingen liepen over mijn rug toen enkele weken terug de tijdelijke snackkraam op het Dorpsplein ontplofte en in vlammen opging. Het mag echt een wonder heten dat de eigenaren en het winkelend publiek er zo goed van afgekomen zijn. Drechtje, wil jij beide eigenaren goede zaken toewensen in hun nieuwe mooie zaken!

Een hele mooie nieuwe impuls voor het Dorpsplein, echter, er moet mij ook iets van het hart.

Als beschermvrouwe van Duivendrecht hoor en zie jij veel. Ik weet zeker niet de enige te zijn die er zo over denkt, want jouw betrokkenheid in al wat er in het dorp leeft, draagt op unieke wijze bij aan grote saamhorigheid in vele Duivendrechtse zaken. Dit gevoel van bij elkaar te horen, komt de komende jaren van pas bij de grote veranderingen in het Zonnehof en haar directe omgeving.

Ik woon heel prettig in de flat Neptunus en heb zowel naast, boven als onder mijn appartement leuke buren. Alleen het uitzicht vanaf mijn balkon op fietspad de Slinger, talud en daarachter kantoorlocatie Entrada bekoort mij niet. Toevallig hoorde ik enige tijd geleden dat in elk geval één van de vijf eigenaren van dat gebied, woningbouworganisatie Wonam, ideeën heeft om deze kantoorlocatie om te vormen tot een levendige woonwijk met openbaar groen, pleintjes en aanvullende stedelijke functies zoals nieuwe werkplekken en kleinschalige horeca.

Wonam moet natuurlijk nog wel de vier andere eigenaren op deze locatie achter haar ideeën zien te krijgen. Daarom nieuwe plannen, aangezien er al meerdere jaren heel veel leegstand in de kantoren is. Vanwege de gigantische woningnood heeft onze gemeente ook bedacht dit gebied voor wonen te gaan gebruiken. De snel geplaatste foto impressie van de inloopavond Entrada op 15 mei jl. op de website van de vrienden en actuele informatie op de website van Ouder-Amstel geven mij een goede indruk wat er mogelijk op de Entrada te gebeuren staat.

De gemeente betrekt, naast bewoners en eigenaar van de flats Jupiter en Neptunus ook actief belangenorganisaties zoals de vrienden, de winkeliersvereniging Dorpsplein en de werkgroep ruimtelijke ordening van Coherente bij deze plannen en ontwikkelingen. Een adviesteam Entrada, heel erg goed!

Drechtje, ik hoop dat jij ook mee blijft denken en adviezen geeft. Via de vrienden ken ik al hun belangrijke aandachtspunten. Zo hebben ze ingebracht dat de uitwerking van duurzaamheid veel ambitieuzer en realistischer moet. Denk aan zonnegevels, groene daken en -gevels, rainproof, aardgasvrij én natuur-inclusief bouwen. Ook ben ik het met hen eens dat het nieuwe Entrada zo natuurlijk mogelijk in verbinding moet staan met het Dorpshart Duivendrecht en dat de winkels op het Dorpsplein niet hoeven te concurreren met nieuwe voorzieningen in de Entrada. Ook ben ik het eens met de vrienden dat de bouwhoogtes vanaf het metrostation en langs de A10 hoger zijn en bij de flats Jupiter en Neptunus veel lager zijn.

Toch heb ik nog wel een kritisch punt en dat betreft de aanvullingen van de Werkgroep Openbare Ruimte Duivendrecht van Coherente (hierna: werkgroep) van 21 juni 2016. Uiteraard heel veel waardering voor hun uitgebreide inbreng echter persoonlijk kan ik mij niet vinden in hun suggestie een onderdoorgang via de flat Neptunus naar het Dorpsplein te maken. Zou de werkgroep hun advies nog nader kunnen toelichten, zodat ik hun overwegingen beter begrijp? Want, volgens mij is het door Wonam voorgelegde plan om de Entrada om te vormen al zo ambitieus dat ingrepen in/aan de flat Neptunus echt niet meer hoeven, nog daargelaten wat Eigen Haard, als eigenaar, hiervan vindt. Is het mogelijk Drechtje dat jij je invloed aanwendt om dat bij het adviesteam Entrada na te vragen?

Drechtje, gelukkig heb jij een altijd luisterend oor. Ik ben geen veelprater maar een en ander moest mij wel van het hart. Dank je wel voor het lezen Dank je wel voor het lezen en willen publiceren van deze mail.

Een bewoner van de flat Neptunus

NIEUWSFLITS

Wat gaat goed?

30 km-zone
De dertig kilometer-zone dempt het verkeer effectief, zowel bij het Dorpsplein als rechtsaf bij Van der Madeweg over de Kloostersingel met de daar overstekende scholieren zodat gelukkig meer verkeersveiligheid gegarandeerd is. De wensen van mensen met klachten bij Drechtje zijn serieus genomen.

Wat kan beter?

Rode Knop gemeentelijke website
Tijdens de bijeenkomst over het Groenbeheersplan vertelde de wethouder optimistisch dat bewoners heel gemakkelijk meldingen aan de gemeente kunnen doorgeven als er bijvoorbeeld ergens gevaarlijke tegels los liggen of een verlichting kapot is. Ook overlast van groen kan hier op deze manier gemakkelijk worden doorgegeven. Op de website van de gemeente zou namelijk een ‘rode knop’ duidelijk zichtbaar zijn waardoor je heel gemakkelijk een melding kan doorgeven. Drechtje zou Drechtje niet zijn om dit te controleren. Helaas, niks rode knop.
Je moet juist heel erg zoeken en via een hele kleine grijze button kom je via verschillende pagina’s uiteindelijk bij een erg uitgebreid invulformulier om je melding door te geven.
Het lijkt er zelfs op dat de site juist een muur opwerpt om iets door te geven. In een tijd dat de gemeente juist met bewoners wilt communiceren kan een onoverzichtelijke website, met veel te kleine knoppen, zoals het nu is, eigenlijk gewoon niet meer.

Roze lantarenpalen
Leuk om te weten dat een architectuur deskundige ons dorp zo mooi vindt en dat hij erop wijst om dat we hier heel zuinig op moeten zijn. In zijn presentatie tijdens de Open Monumentendag benoemde hij toch een aantal knelpunten zoals het viaduct over de Rijksstraatweg, maar ook het kerk- en annex stationsplein. Nu een stille en saaie plek. Een goede tip van hem, immers die vreselijke roze lantaarnpalen zijn ver uit de tijd en vormen een storend element bij de andere gebouwen. Samenhang is er niet. Misschien is de presentatie van de architectuur deskundige een mooie opstap voor de gemeente om wat meer op deze plek te veranderen wat beter past bij de kerk en de oude boerderijen. Nagemaakte oude lantaarns in de straat (zoals bijv. ook in Amsterdam Watergraafsmeer is gedaan) zou een mooi begin zijn.

De volgende editie is op 8 oktober!

Voor de nieuwsbriefversie klik op:
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/170923_Drechtje_spreekt_Eerste_mail_in_TIP_ONS_en_nieuwsflitsen_.pdf

Reageer als eerste