Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt energiek oud naar nieuw & woonboten in kou

Het winkelend publiek zet de volle manden, zware tassen en PLUSpakketten voor even neer bij Drechtje om naar elkaars wel en wee te luisteren. Natuurlijk gaat het over de recente overval op de roti-zaak. De kapper, de stomerij en de drukker waren eerder al de sigaar. De Plusmarkt de laatste tijd zelfs twee keer achter elkaar. ’De boeven…’zucht een dame, ‘we zullen helaas nog meer geld uit moeten geven aan veiligheidscontroles!’. ‘En aan handhaving!’, roept een woedende jonge vader: ‘Vanmorgen kon ik mijn dochtertje van drie nog net wegtrekken voor een brommer die doodleuk - zonder snelheid te minderen - dwars over het plein scheurde’. Drechtje ziet dagelijks inwoners dwars over het plein fietsen. Een mevrouw pakt haar mobiel en geeft haar dorpsgenoten het e-mailadres van de buurtregisseur: Velthuizen, Pieter (P.) pieter.velthuizen@politie.nl
Een oudere heer trekt zijn wenkbrauwen hoog op en vraagt: ‘Begrijp ik goed dat wij met de buurt een toneelstuk gaan opvoeren met een regisseur? Ik wil wel figureren, dat heb ik ook gedaan bij het tv- programma over Hendrik Groen ’ ‘Wel nee’ legt die mevrouw uit, ‘de buurtregisseur is wat in uw tijd een wijkagent was, iemand die op straat is om te surveilleren en het oplossen van incidenten. Zo nodig kan hij of zij ook meteen waarschuwen en bekeuren. Onze oom agent, Pieter Velthuizen, is ook telefonisch bereikbaar, hoor. Laat hem beslist weten waar het onveilig is; én waar ’s nachts zo geracet wordt, zoals over de Rijksstraatweg en de Slinger. De politie valt onder de burgemeester van Ouder-Amstel. Dinsdag 19 december a.s. wordt de nieuwe burgemeester feestelijk ingehaald in Duivendrecht. ‘Ik ben er zeker van dat mevrouw Joyce Langenacker in haar eerste toespraak zal beloven dat zij sterk inzet op veiligheid, gewoon omdat inwoners en ondernemers bescherming verdienen’, merkt een snipverkouden heer op.
‘Over burgemeester gesproken’, twee dames gaan er eens stevig voor staan: ‘Staan wij afgelopen dinsdag keurig te wachten op de bestelde bus, op de afgesproken plek, op de geplande tijd.
Om half acht géén bus en daar staan wij dan samen in het barre winterweer in ons goeie goed om de vertrekkende burgemeester Mieke Blankers in de Bindelwijk in Ouderkerk een handje te schudden en iets aardigs te overhandigen. Mijn vriendin en ik en mijn overburen zijn verontwaardigd afgehaakt en hebben gezellig bij mij thuis een oud en nieuw wijntje gedronken’.
De andere mevrouw vertelde: ‘Ik kwam om kwart vóór acht aan – om op tijd te zijn voor de tweede bus van acht uur - toen er al vier wachtenden stonden ‘. Ik vrolijkte het groepje nog op met de slogan: Busje komt zo! Maar nee hoor, het busje van half acht en ook die van acht uur verschenen niet! En omdat alle bestuurders en ambtenaren aan het feesten waren in de Bindelwijk kwamen de in allerijl verstuurde apps en telefoontjes ook niet aan. Alles stond op ‘stil’ en wij verrekten van de kou. Bij ‘New York Pizza’ mochten de overgebleven acht diehards schuilen voor het barre winterweer. Letterlijk hartverwarmend! Ondertussen hadden zich ook een heer en een verstekeling uit de NYP-tent bij ons aangesloten. Gelukkig liet ons gevoel voor humor ons niet in de steek. Digitaal contact kwam op gang en van hoger hand werd gemeld dat er taxi’s geregeld waren. En ja hoor, tegen half negen vertrok de eerste taxi van de Telstarweg en pas 7 minuten later kwam de tweede. En zo kregen de volhouders op de valreep toch iets mee van de sfeer in Ouderkerk’.
Het werd nóg gekker toen één van de mensen, die dinsdagavond teleurgesteld en onverrichter zake naar huis was gegaan, door uitblijven van de beloofde bus, woensdagavond ( the day after!) richting brievenbus op het Dorpsplein toog om haar attentie voor de oude burgemeester te posten.
Daar zag ze warempel de burgemeester zelf in een e(e)tablissement op het Dorpsplein alhier. Het bleek een afscheid met gemeenteraadsleden. Dat gaf te denken….als de burgemeester dan toch in Duivendrecht was ….waarom dan ook niet een uurtje in het Dorpshuis en aan de Duivendrechters de gelegenheid gegund om haar daar vaarwel te zeggen. Zo logisch, en op die manier niet gehinderd door het aflaten weten door gebrekkig vervoer en/of bar winterweer.
Een gemiste kans is de mening van de Drechtje-bezoekers, die snel de laatste weekendinkopen gaan doen.

Wat gaat goed/is leuk

‘Elk nadeel heb z'n voordeel.’
In de Bindelwijk aangekomen kregen de Duivendrechters - die de winterse ontberingen doorstaan hadden - de oprechte verontschuldigingen van de organisatie. Én een podium voor Jo Blom om een gedicht, gewijd aan de vertrekkende burgemeester voor te dragen. De voorzitters van de Stichting Oud- Duivendrecht en de Stichting Vrienden van Duivendrecht overhandigden namens een grote schare Duivendrechters een uniek exemplaar van het fotoboek: De Rijksstraatweg in de picture aan een dankbare burgemeester.

Zingend de Kerst in!
Zaterdag 23 december 2017 van 11:00 tot 11:30 uur komt een flinke groep zangers kerstliederen zingen op het Dorpsplein. Al vele jaren is dit een groot succes en wordt er met veel plezier en enthousiasme gezongen. Iedereen kan meedoen, u hoeft geen muziek te kunnen lezen; er worden bekende kerstliederen gezongen.. Voor teksten en muziek wordt gezorgd. Van harte welkom en veel plezier bij deze Kerst Sing-in op het Plein. Het adhoc Kerstkoor heeft hiervoor al enkele weken geoefend en zal op het Dorpsplein meezingen.
Op 24 december zingt het koor ook in de Kerstnachtdienst om 21.30 uur in De Kleine Kerk aan de Rijksstraatweg.

Oliebollen & appelflappen komen naar je toe!
Op zondag 24 december en zondag 31 december 2017 is Bakker Bloemen op het Dorpsplein
tussen 9-17 uur extra geopend. Nog net voor kerstavondviering kunnen de klanten niet alleen met een kerststukje, cadeautjes en bloemetjes naar huis gaan, maar ook tegelijkertijd - in één moeite door - met de inmiddels fameuze, authentiek verrukkelijke oliebollen en appelflappen. Easy toch, en lekker in de buurt!
U kunt uw eindejaarslekkernijen van te voren bestellen. Dat is handig! Dan kunt u 31 december na 12 uur ’s middags uw bestelling ophalen.

Visie 2030 komt ook naar ons toe!
Dat treft! Deze zaterdag 16 december op het Dorpsplein ook drie medewerksters van de gemeente Ouder-Amstel met een kwartet aan afbeeldingen over de toekomstmogelijkheden voor onze gemeente.
Ónze mening telt…… en daarom mochten de voorbijgangers op- en aanmerkingen maken over de vier uitgewerkte scenario’s. Drechtje hoorde het een en ander aan. En zeker niet voor het eerst! Groen en kleinschalig en een dorps karakter behouden! Aan de visie van de Duivendrechters is in de loop der jaren écht niets veranderd. Door de oprukkende verstedelijking in de Nieuwe Kern, in het Amstel Businesspark en bij Entrada is de roep om kleinschaligheid, en het weren van buitenproportionele hoogbouw, juist toegenomen. Of de huidige inwoners ook écht iets te vertellen hebben, of er écht naar ons, als Duivendrechters, geluisterd wordt? Burgers uitten hun menig daarover al vele malen bij Drechtje.
Bestuurders van Ouder-Amstel hebben de lastige taak de inwoners eerlijk en transparant voor te lichten.
En volstrekt duidelijk te maken waar ze nog net wél, of waar ze helemaal niets over te vertellen hebben.
Gooi die oude afgezaagde visies overboord! Werk vanaf januari 2018 energiek samen aan een nieuw fris ruimtelijk en sociaal plan voor de toekomst en voor het élan van Ouder-Amstel. Én aan de toekomstige positie van onze gemeente in het grote geheel! Dan worden het oprecht Gelukkige Nieuwe Jaren!.

Wat kan veel! beter?

Woonbootbewoners in de kou gezet!
Weer was de tribune goedgevuld bij de laatste raadsvergadering van 2017. De raad moest op deze 14de december beslissen over de uitvoeringsstrategie van scenario 3 woonboten ABP. Gespannen zaten de woonbootbewoners te kijken en luisteren naar een toneelstuk, dat voor hen eindigde in een drama.
Een bijzondere rol werd gespeeld door de verantwoordelijke wethouder. Zij was verantwoordelijk voor het aanwijzingsbesluit van een week eerder op basis van de APV, het enige middel, dat de gemeente nog had om te voorkomen, dat de woonboten op 1 januari 2018 legaal zouden worden. Maar, vroegen sommige aanwezigen zich af, de wethouder had toch beloofd dit middel niet in te zetten? Raadsleden rolden verbaal over elkaar heen met uitspraken over persoonlijk faillissementen en waarborgen om deze te voorkomen. Van een goede regeling voor bewoners, die gedwongen worden te verplaatsen, zei de wethouder keer op keer, dat ze daarvoor haar stinkende best zou doen. Eén raadslid was bereid daar een blanco cheque voor te geven.
De vergadering was net zo warrig als de vorige alinea. Meer dan drie uur werd gepraat en gepraat, maar weinig gezegd. Toen de voorzitter aankondigde, dat het onderwerp in stemming gebracht zou worden, meldde een raadslid, dat hij zich zou onthouden van stemming. Door een conflict tussen loyaliteit aan de woonbootbewoners en aan de coalitie, was hij in gewetensnood gekomen. Met 10 tegen 4 stemmen werd het voorstel van de uitvoeringsstrategie aangenomen.
Teleurgesteld en woedend verlieten de woonbootbewoners na de stemming de raadszaal, waarbij nog enkele bedreigingen werden gehoord. Zij moeten hun hoop nu vestigen op een voor hen gunstige uitspraak op de door hun advocaat aangevraagde voorlopige voorziening.

Naar de rechter voor het APV besluit
Vrijdag 8 december 2017 zijn de woonbootbewoners in ’t ABP een procedure (voorlopige voorziening) gestart bij de Rechtbank Amsterdam vanwege het aanwijzingsbesluit van het college. Het college zorgt met het besluit opnieuw voor veel onzekerheid en onrust. Het college kiest voor haar eigen beleid, in plaats van het belang dat met de nieuwe Wet verduidelijking voorschriften woonboten (‘Wvvw’) wordt gegeven, rechtszekerheid voor woonbootbewoners!
Met de procedure vragen de woonbootbewoners het aanwijzingsbesluit te schorsen. Dit betekent dat niet het collegebesluit maar de Wvvw van toepassing is en de woonboten van rechtswege een omgevingsvergunning krijgen.
College maakt misbruik van haar bevoegdheden, door het instrument van het aanwijzingsbesluit in te zetten en een tijdsklem te creëren:
1. Het college maakt gebruik van een bevoegdheid, het nemen van een aanwijzingsbesluit, voor een ander doel dan waarvoor de bevoegdheid is bedoeld. Het college gebruikt de bevoegdheid om de Wvvw te frustreren, omdat het beleid van de gemeente anders door de wetgever zou worden bepaald.
2. Het doel van de Www is het creëren van rechtszekerheid (lees: duidelijkheid). Door het college wordt nu juist extra onzekerheid gecreëerd met het instellen van een vergunningensysteem. Het is immers nog niet duidelijk wie wel en geen ligplaats vergunning gaat krijgen.
3. Het doel van het aanwijzingsbesluit is volgens het college, het reguleren van het innemen van ligplaatsen via de APV, terwijl dit motief c.q. deze belangen beschermd worden via het bestemmingsplan en niet via de APV. Hiervoor is dus een ander instrument beschikbaar.
4. Het college heeft in het geheim dit besluit voorbereidt en pas begin december 2017 bekend gemaakt. Aan de raadsleden is de informatie over het aanwijzingsbesluit overigens niet actief verstrekt, terwijl dit voor de besluitvorming over het ABP zeer relevante informatie is.

Deze gang van zaken getuigt van onbehoorlijk bestuur en de woonbootbewoners verzetten zich daartegen. Hun belangen zijn immers enorm.
Waarschijnlijk is op 4 januari 2018 de behandeling van de voorlopige voorziening bij de rechter. En als het aanwijzingsbesluit wordt geschorst, geldt dit met terugwerkende kracht.

Drechtje staat over de gangs van zaken met verbazing te wankelen op haar sokkel en het liefste wil ze direct naar de woonbootbewoners toe om hen de komende Kerst- en Oud/Nieuwperiode een hard onder de riem te steken!
Dat gaat helaas niet, wel kunnen wij als mede dorpsbewoners betrokken zijn en vele extra kaarsjes opsteken voor een voor de woonbootbewoners goede afloop!

Volgende Drechtje is op 13 januari ’17

Voor de nieuwsbriefversie surf naar https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/171216_Drechtje_spreekt_Energiek_van_oud_naar_nieuw_en_nieuwsflist_woonboten_in_de_kou_22_.pdf

Reageer als eerste