Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt… Enquête verkiezingen en 3x wat kan veeeel

Een door wintersport gebruinde mevrouw, net terug van een sneeuwvakantie begroet een eveneens gebruinde heer die op haar belangstellende vraag antwoordt teruggekomen te zijn uit zonnig Portugal.

Hun gesprek wordt al gauw gevolgd door meerdere mensen die zich bij de bronzen dame verzamelen. ‘Het volgende Drechtje is pas 10 maart’, riep een jonge dame met schaatsen onder haar arm: ik reed net hierachter bij de Berkenstraat, kon nog net vandaag, toen ik bedacht dat er nu al een Drechtje moet komen in verband met de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Weet je, ik heb zo mijn vragen aan onze dorpspolitici en ik wil hen de tijd geven daar in alle rust via Drechtje op te antwoorden. Dan kan er op 17 maart, net op tijd nog, een Drechtje uitkomen met de antwoorden van de dames en heren lijsttrekkers. Wat vinden jullie ervan?' ‘Heel goed’, riep iedereen in koor, ‘maar. . ‘ zo merkte scherpzinnig iemand op, 'dan moet het anders dan dat geijkte via het kieskompas.' Dit laatste werd instemmend begroet en voilà, hieronder het resultaat.
Kieskompas staat nu online, wekelijks zijn er stellingen met antwoorden in het Weekblad Ouder-Amstel en Drechtje doet sokkelvast op haar eigen wijze ook een duit in het politieke zakje. 

De volgende multiple choice vragen zijn daarom voorgelegd aan alle politieke partijen.
En Drechtje belooft plechtig op 17 maart in de nieuwsbrief alle antwoorden en/of meningen weer te geven van de politieke partijen.
Vraag A Erfgoed
De 50 jarige Bijlmermeer krijgt voor laatste hoogbouwflats status van beschermd gemeentelijk stadsgezicht.
maakt zich hard dat de Rijksstraatweg in Duivendrecht, als allee met alle architectuur van de 20e eeuw in 2018, ook gemeentelijk beschermd dorpsgezicht wordt:

1. Ja, zeer van harte en volledig mee eens;
2. Geen principe standpunt, we gaan mee met de meerderheid;
3. Nee, flauwekul, ook hoogbouw aan de Rijksstraatweg; 4. Geen van bovenstaande, want .
Vraag B Participatie
Participatie wordt door Duivendrechtse inwoners heel erg belangrijk gevonden. Het is zaak de Duivendrechtse inwoners daarom goed te betrekken bij veranderingen in hun leef- en woonomgeving. Hoe denkt u de serieuze reacties van de inwoners te ontlokken?
maakt zich sterk dat als volgt in te vullen:

1. Via interactief spel en toneelstukjes;
2. Via een online- of schriftelijke enquête;
3. Via laagdrempelige inspraak- en brainstorm avonden;
4. Geen van bovenstaande, want .
Vraag C Groen
Duivendrecht is een groen pareltje in een groot stedelijk gebied met veel verkeer in, om en over ons heen.
maakt zich sterk voor behoud en onderhoud van het groen:

1. Wel nee, niet belangrijk zoveel mogelijk vol bouwen, zo ook afgraven bij de Van de Madeweg, daar kunnen, in plaats van groen, ook woningen komen, net zoals bij het afwaarderen van de A2;
2. Groen is geen principe standpunt, we gaan mee met de meerderheid;
3. Ja, super belangrijk, Duivendrecht als groene oase tussen Amsterdam;
4. Geen van bovenstaande, want .

Wat gaat goed?:

Er hebben ons geen berichten ontvangen afgelopen periode wat goed gaat, dan wellicht alleen dat er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ofwel laat je horen en ga stemmen!


Wat kan veel beter?
1. Venserpark - nog steeds fietsen op voetpad

In oktober heeft de CDA wethouder (waar verkeer en veiligheid onder valt), naar aanleiding van de klachten uit de buurt over het oneigenlijk gebruik van het voetpad in het Venserpark door fietsers en bromfietsers (o.a pizzakoeriers) waardoor er een onveilige situatie is ontstaan, aangegeven dat deze onveilige verkeerssituatie in het Venserpark bij de Gemeente bekend was en op de agenda van de verkeerscommissie zou komen te staan. Gezien de frequentie van deze verkeerscommisie zou het, zoals ze melde, wellicht een paar weken kunnen duren voordat er meer over gemeld kon worden. 

We zijn nu ruim 4 maanden verder en tot op heden hebben de buurtbewoners niets meer van de wethouder mogen vernemen. Geen wonder ook, want wat blijkt nu? Deze verkeerscommissie bestaat helemaal niet! 

De verkeersklachten hadden door de wethouder bij de commissie Burger en Bestuur ingebracht moeten worden en dat is niet gebeurt. De wethouder heeft toch al moeite met het begrip verkeersveiligheid, gezien ook het feit dat voor de onveilige verkeerssituatie bij de scholen in Duivendrecht nog steeds geen goede oplossing gevonden is en zij nu ook met de verkeerssituatie van de nieuwe brug in Ouderkerk danig in haar maag zit.

Maar zoals zij zelf ook in de laatste Gemeenteraad aangaf vindt zij het belangrijker om aan tafel zitten met belanghebbenden. Een goede oplossing voor de onveilige situaties vinden is dan maar bijzaak en komt, volgens haar, vanzelf goed. Dat laatste betwijfelen wij ten zeerste. Dus dat wordt zwaar tafelen voor deze wethouder.
Helaas er zit er voor ons Duivendrechtnaren niets anders op dan opnieuw een mail te sturen over de onveiligheid bij de scholen en in het Venserpark naar de wethouder en alle fractievoorzitters van de raad in de hoop dat er dan wel goed geluisterd wordt. Doe het wel voor 21 maart aub.
Email adressen zijn te vinden op de website van de gemeente Ouder-Amstel, onder college-leden en raadsleden.

2. Opknappen Dorpshuis

Op Begin december 2017 hebben de Stichting Oud-Duivendrecht en de Stichting Vrienden van Duivendrecht telefonisch en per mail contact gehad met de gemeente omdat zij tijdens NLDOET van het Oranjefonds 9 en 10 maart 2018 samen met een groep vrijwilligers het schilderwerk aan de achterkant van het Dorpshuis aan de waterzijde in lijn wilde brengen met de vrolijke kleuren van het gebouw aan de andere kanten.
In oktober 2015 is daartoe een gedetailleerd plan opgesteld door een gespecialiseerde inwoner. De gemeente zegt al jaren geen geld te hebben voor dit schilderwerk. In het hele land worden jaarlijks tijdens NLDOET in maart buurthuizen en dergelijke door vrijwilligers opgeknapt en van fris schilderwerk voorzien. De Oranjes zelf steken die dagen ook hun handen uit de mouwen.
En bij het organisatiecomité is het bovendien mogelijk een financiële bijdrage aan te vragen voor het benodigde materiaal. Omdat het gebouw - Ons Dorpshuis – bezit is van de gemeente Ouder-Amstel hebben de initiatienemers uiteraard het uitgewerkte plan toegestuurd en toestemming gevraagd aan de gemeente.
Uiteindelijk kwam er 22 januari 2018 een bericht met de volgende tekst:

Onze excuses voor de late reactie. Vanuit het planmatig onderhoud zijn er momenteel geen financiële middelen beschikbaar om e.e.a. uit te voeren. Wij zijn echter bezig om te bezien wat de kosten zijn om e.e.a. conform het ‘Brandon’ planuit te kunnen voeren en zullen aansluitend de wethouder hierin adviseren. Wij houden u hiervan op de hoogte.
Dat er geen financiële middelen zijn is een oud liedje. Dat kennen wij uit ons hoofd.
Daar wilden wij júist met z’n allen samen iets aan doen. Voor menskracht en het benodigde materiaal kon gezorgd worden. Toen wij dat nogmaals aan de gemeente duidelijk wilden maken bleek dat de gelden van het Oranjefonds voor NLDOET 2018 al geschonken waren aan andere burgerinitiatieven.
Ons initiatief was al hoog gewaardeerd door de landelijke organisatie. NL DOET wil wél, maar Ouder-Amstel werkt niet mee!

Burgerinitiatief, burgerparticipatie, Samen maken wij Ouder-Amstel… hoezo..?!

3. Zonnehof kaalslag bomenkap


Een zware aanslag op het stedebouwkundig karakter van het lintdorp Duivendrecht was de bouw van het Zonnehof. Wat indertijd ook de overwegingen voor deze ontwikkeling zijn geweest, als tegenwicht van de betonnen wanden met de bijnaam ‘de Chinese muur’ werd een groengebied aangelegd. Dit stuk tuinarchitectuur fungeerde tot voor kort, omsloten door de woonkolossen, een prachtig park met volgroeide bomen als uitzicht voor de omwonenden.

Tot zo ver. Bijna twintig jaar geleden kwamen er plannen voor het vernieuwen en opwaarderen van het Dorpshart Duivendrecht. Stedebouwkundige adviesbureaus kwamen en gingen, maar niets was goed genoeg. Zelfs het plan van de Rijksbouwmeester werd te licht bevonden. Tonnen en tonnen aan honoraria werden gespendeerd.
En daar is het eerste verbeterpunt. De gemeente moet zich een professioneel opdrachtgever tonen en niet lopen leuren van adviseur naar adviseur, geld strooiend alsof het niet op kan.

Het volgende verbeterpunt is de communicatie van de gemeente met de betrokken burgers. Eindelijk lag er een Bestemmingsplan voor het gebied Zonnehof. Een totaal nietszeggende rechthoek was geprojecteerd op de plattegrond van het gebied.

Nog voor de eerste paal de grond in ging, werd al duidelijk, dat de eerste gebouwen, de scholen, zeven meter op moesten schuiven richting de flat Jupiter, daarmee de grens van het plangebied overschrijdend. Door dit onvoldoende vooraf duidelijk te maken, riep de gemeente protesten over zich af, waarop reacties gegeven moesten worden. Proactief vooraf communiceren ware beter geweest.

De presentatie door ontwikkelend bouwer De Nijs van de plannen voor de woningbouw in het gebied sloeg in als een bom. Zonder enige berichtgeving aan de omwonenden vooraf werd een volledig uitgewerkt plan gepresenteerd. Begrijpelijk, dat daardoor weerstand ontstond bij de betrokken burgers.
De weerstand bij de burgers werd alleen maar vergroot door een vertegenwoordiging van inwoners na één enkel overleg, volledig buiten de deur te houden. Het bouwplan en de daarop door de gemeente afgegeven vergunning overtraden de wetten en regels van toepassing door een overschrijding van de grens van het plangebied met 15 meter richting Saturnus. In plaats van dit te bespreken met belanghebbenden werd aangestuurd op een rechtszaak. Deze heeft plaatsgevonden. De gemeente en De Nijs hebben gegokt en gewonnen en de belanghebbenden hebben op pijnlijk wijze ervaren, dat gelijk hebben niet altijd gelijk krijgen inhoudt.

Over ruim twee weken gaat Ouder-Amstel een nieuwe Gemeenteraad kiezen en begint de lente. Zonder jonge, groene blaadjes aan de bomen in het Zonnehof. Die liggen namelijk tot stammen gekapt, opgestapeld op een kale vlakte.

Voor de nieuwsbriefversie klik op de link
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180303_Drechtje_spreekt_Enquete_verkiezingen_22_.pdf

Reageer als eerste