Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt … In de min … en nieuwsflitsen

Met het weekblad van 4 oktober in haar hand komt een dame letterlijk het dorpsplein oprennen. En in no time heeft zij een groepje wat oudere en jonge mensen om zich heen staan, die rustig naar het duidelijke verhaal van mevrouw luisteren.
‘Ik schrok me rot toen ik in het weekblad van 4 oktober jl. zag dat onze gemeente in de min staat. Toen ik in het artikel las hoe dat kwam dacht ik ‘het is de omgekeerde wereld’. Wij wonen hier in drie dorpskernen, krijgen er binnen de gemeente duizenden woningen bij, vooral aan onze kant van de A2. Ik moet de eerste inwoner nog spreken die daar blij mee is! De gevolgen van bijvoorbeeld al die woningen in de Entrada zijn niet te overzien. Net als de ontwikkelingen in de Zonnehof totaal ongewenst zijn voor de bewoners! En nu moeten wij via een inflatie correctie en een verhoging van de OZB ook nog eens ZELF mee betalen aan die ontwikkeling’. En dat terwijl wij niet eens gevraagd hebben om uitbreiding van het dorp. De wethouders en raadsleden van de grote landelijke partijen willen weer eens scoren over de ruggen van de bewoners hier in het dorp. Er ligt nog een groot stuk groen bij Ouderkerk, laten ze dat volbouwen en ons met rust laten.
Gedreven als zij is, deelt ze de tekstprints uit van het interview. In groepjes bespreken de inwoners met elkaar de gevolgen van een grotere gemeente Ouder-Amstel. Als de pleinbezoekers richting Drechtje terugkeren vangt ze de volgende conclusies op: ‘Het is de raad die beslist over de begroting en dat gebeurt a.s. donderdag 9 november. De raadsvergadering wordt live uitgezonden. Wij verwachten veel van de lokale partijen. Hopelijk kiest de raad beter voor ons allemaal?’. ‘Het nieuwe kabinet beloofde ‘verlichting’ voor de middeninkomens. Deze samenstelling van VVD, CDA, D66 en CH vertelde er niet bij dat wij in Ouder-Amstel een verhoging OZB aan ons broek krijgen en dat allemaal op verzoek van Amsterdam. Er MOET gebouwd worden, zoveel mogelijk is de opdracht en onze wethouders lopen daar rustig achteraan’. ‘Nog meer raadsleden en mogelijk ook een extra wethouder’, grapt een vader, ‘wat schieten wij hier in Duivendrecht daar nu mee op? Al die kosten voor ons hele ambtenarenapparaat van DUO+ en zogenoemde kundig personeel rijzen de pan uit. Stop it, please!’ Een vrouw vult aan: ‘Waarom de OZB verhogen als de gemeente zelf zo’n grote reserve heeft. Bij de PLUS en moet ik straks ook 9% betalen in plaats van 6% op mijn dagelijkse levensbehoeften. Straks kom ik zelf ook nog in de MIN!’

Nieuwsflitsen
Wat gaat goed? 

Vervolg officieel voetpad Venserpark veranderd in een fietspad (zie Drechtje 7 okt jl.)
Dat aan onze tip om de verantwoordelijke wethouder en de raad een brief hierover te schrijven werkt blijkt wel uit de reactie van de gemeente. ‘De gemeente is op de hoogte is van de gevaarlijke situatie en van het feit dat er een aantal aanwonenden de inrichting en het gebruik niet ideaal vinden. Paaltjes zullen er niet komen als afscheiding omdat deze door veel inwoners als gevaarlijk wordt ervaren. Maar gezien de vele reacties zal de verantwoordelijke wethouder de verkeerscommissie gaan raadplegen over de inrichting van het voetpad.’ Dit is positief en fijn dat de gemeente dit zo snel oppakt. Wij blijven het volgen.


Terugkoppeling groenrondleiding ter voorbereiding/invulling van het groenbeheerplan
Op 7 oktober jl. schreven we over de groenrondleiding, onderstaand reactie van één van de deelnemende bewoners en van de gemeente op diverse aangedragen punten.

Reactie bewoonster Joan Lindveld:
Ik heb de fietstocht als positief ervaren, en had zelf nooit gedacht dat dit ooit plaats zou vinden om samen met de wethouder deel te mogen nemen aan een rondleiding in het groene Duivendrecht. Door de bijzondere ervaringen is en blijft mijn mening dat je altijd door moet zetten en niet snel op moet geven. Wij mensen horen voor de natuur op te komen, want die kan het niet zelf. Dit ook voor de komende generaties. Wij staan in verbinding met de natuur.
Na maanden lang bellen naar de gemeenteambtenaar omtrent de rigoureuze bomenkap bij de Hazelaar en andere instanties heeft de vele moeite zich op den duur toch beloond. Er is nu werkelijk aandacht voor de ondeskundigheid van het groen beleid hier in Duivendrecht van de afgelopen jaren. Misschien een beetje te laat voor sommige mooie bomen en struiken die er niet meer zijn, maar er wordt nu aan gewerkt. Voorkomen is beter dan genezen.

Tijdens het rigoureus kappen van vele bomen en ondeskundig snoeien van struiken hier tegenover de flat van de Hazelaar probeerde ik naast het vele bellen en individueel actie voeren ook bij bewoners mijn bezorgdheid te uiten, maar wat ik vaak helaas te horen kreeg is 'het heeft toch geen zin, want ze luisteren toch niet.' 
Doch ik liet mij niet door deze uitspraak beïnvloeden en ging zelf verder aan de slag.
Bij deze nogmaals mijn dank nogmaals aan AT5 voor hun medewerking voor het aandacht geven en aan de Stichting Vrienden van Duivendrecht die bereid waren samen met mij hun bezorgdheid ook uit te spreken op AT5 en ook mijn dank aan de Stichting die mij mee gevraagd heeft naar de bewonersbijeenkomst in Ouderkerk inzake het groenbeleid in Duivendrecht en ook voor de fiets rondleiding Groen Duivendrecht.
Fijn dat er nu wel naar de bewoners wordt geluisterd. Dit vooral in het belang van de natuur om die zoveel mogelijk proberen te beschermen. Ik hoop in ieder geval dat het groen hier even met rust gelaten wordt, en alleen aan het noodzakelijke wordt gewerkt.

Reactie gemeente:
Tijdens de fietsrondleiding Groen Duivendrecht zijn er diverse vragen gesteld over de staat van het groenonderhoud. Onderstaand de terugkoppeling.

Vraag:
Aan de achterkant van In de Watermolen (rand Venserpark) staan lage vlinderstruiken. Ze worden om de paar jaar allemaal tegelijk gesnoeid. Het is dan erg kaal en ziet er niet meer (groen ) uit. Zou het snoeien gefaseerd kunnen? Dus bij iedere twee jaar snoeien ook de vakken om en om snoeien. Bij iedere drie jaar snoeien, ieder jaar het derde vak snoeien. Dit zou dan ook in andere vergelijkbare situaties kunnen. Is dit een optie?

Antwoord:
Ja, dat kan. Dit gaan we bespreken met de aannemer die de snoeiwerkzaamheden verricht. In het groenbeheerplan zal hier ook aandacht voor komen.

Vraag:
Langs de watergangen zijn de (riet)oevers een tijdje geleden gemaaid. Een deel is afgeruimd, maar er ligt en staat ook nog veel riet, deels in het water en deels op de oever. Het ziet er daardoor nogal onverzorgd uit. Is het mogelijk om het resterende riet ook te maaien en af te voeren?
Antwoord:
De meeste watergangen die gemaaid zijn, worden door Waternet onderhouden. Een klein deel door de gemeente. Dat het maaisel enkele weken blijft liggen is gebruikelijk. Het is dan makkelijker op te ruimen. Waternet is er al op aangesproken dat er niet netjes gewerkt wordt. We blijven ze daarop attenderen als dat nodig is.

Vraag:
Tegenover Berkenstraat 2 ligt een stukje plantsoen met veel brandnetels terwijl rondom dat stukje het gras regelmatig wordt gemaaid. Waarom wordt dit stukje niet gemaaid en zou het wel mee gemaaid kunnen worden?
Antwoord:
De grasstrook tussen de parkeerplaatsen en de beplanting is te smal om machinaal te maaien (zeker als er auto’s geparkeerd staan). Er is daarom gekozen om (in tegenstelling met het omringende gras) deze strook inclusief de beplanting te onderhouden als ruw gras en bosplantsoen. Dat betekent dat er twee keer per jaar handmatig gemaaid wordt.

Winkeliers maken Dorpsplein levendig!
Wat hebben we gemopperd met z’n allen over de teloorgang en slechte staat van onderhoud van ons Dorpslein! Gemeente heeft na een kleine 20 jaar praten eindelijk de boel opgeknapt en gelukkig komen er nu steeds meer winkeliers in de leegstaande panden op ’t plein.

De winkeliers hebben er zin in en organiseren regelmatig leuke activiteiten. Zo was er op zaterdag 28 oktober jl. een Halloween instuif. Voor een impressie van die dag, zie de foto collage op in de nieuwsbrief.

Wat kan beter?
Zonnehof volbebouwing
Het beroep, dat een aantal bewoners van Saturnus en Jupiter tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van 129 woningen in het Zonnehof had ingesteld, is door de rechter afgewezen. 
Wat had de gemeente anders en beter moeten doen om de bezwaren van de bewoners tegen het opschuiven van een gebouw en de extra kap van bomen te voorkomen? Er had beter gecommuniceerd moeten worden met alle belanghebbenden. Zodra duidelijk was, dat de Zonnehuisgroep door veranderde regels niet mocht laten bouwen, had de gemeente de bewoners moeten betrekken. In plaats daarvan heeft verantwoordelijk Groen Links wethouder gekozen om achter ontwikkelaar De Nijs aan te lopen, elke vorm van overleg af te wijzen en maar één voorlichtingsavond te organiseren, waarop het ontwerp als definitief werd gepresenteerd.

Onderhoud oude gedeelte Dorpshuis
Het hele Dorpshuis in vrolijke kleuren behalve, jawel het oude gedeelte. Het tot grauw verwaarloosde houtwerk grijnst ons aan. Wat is het probleem toch? Het geld is allang gereserveerd, de verf kan worden aangeschaft, en nog steeds geen schilders om de klus te klaren. Onbegrijpelijk! Kan niet iemand in Ouderkerk het sein op groen en geel zetten! Of … 
Tip van de redactie: iedereen die zich hier ook aan stoort, stuur een mail aan de wethouder (klik hier voor haar mailadres) met een kopie aan alle raadsleden (klik hier voor hun mailadressen) dan MOET het besproken worden in de Raad.

Volgende Drechtje is op 18 november ’17

Voor de nieuwsbriefversie klik op: https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/171104%20Drechtje%20spreekt%20In%20de%20min%20en%20nieuwsflitsen%20.pdf

Reageer als eerste