Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt … Over verloren verkiezingen, vlaggen, (g)e

Het was zonnig en warm en Drechtje keek over ’t Dorpsplein. Verderop stond een groepje inwoners met elkaar te praten. Heftig gebarend naar elkaar, boodschappentassen op de grond. Drechtje liep er naar toe en een man stak van wal.

‘Ik was deze week bij de speciale Raadsvergadering vanwege de aanbieding van het coalitieakkoord en de installatie van de wethouders, altijd een feestelijk moment. Maar het moet toch van mijn hart, wat vind jij hier nu van? Vanaf nu hebben we vier wethouders. Volgens de coalitie nodig vanwege de hoge werkdruk. Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen, maar dit betekent wel een forse overschrijding van de begroting. Waar het geld vandaan moet komen, weten de coalitiepartijen nog niet. Iedere wethouder moet opnieuw kijken waar bezuinigd kan worden. Nou, ik kan je wel vertellen dat ik weet waar het geld uiteindelijk vandaan komt. Natuurlijk bij de inwoners van Ouder-Amstel. Eind van het jaar krijg je weer te horen dat de gemeentelijke lasten omhoog gaan omdat er zulke grote projecten zijn en wethouders nergens geld hebben kunnen vinden om de extra wethouderspost te betalen. 
Ik las gisteren hierover een prachtig stukje, recht uit het hart gegrepen op de site van het Weekblad: (https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180519_Drechtje_spreekt_Over_verloren_verkiezingen_vlaggen_een_verfbeurt_en_nieuwsflitsen_.pdf').

Dus de ooit beloofde verfbeurt van het Dorpshuis aan de buitenkant, kunnen we nu wel helemaal vergeten… Tja, Drechtje heeft haar eigen gedachten hierover, maar hield nog even wijselijk haar mond. Een vrouw met donker haar nam het over: ‘trouwens, wel gek dat er in deze coalitie geen enkele wethouder uit Duivendrecht zit, terwijl hier de komende vier jaar het meeste gaat gebeuren en veranderen. Hoe kunnen ze nu weten wat hier leeft binnen onze gemeenschap?

Een schriftelijke enquête of af- en-toe een wethoudersinloop in het Dorpshuis is misschien een goede gedachte. Maar of de informatie beklijft, onderweg tussen Duivendrecht en het Gemeentehuis, is maar de vraag. Wanneer ik naar de coalitiepartijen kijk, krijg ik al snel een ivoren-Ouderkerk-torentjes gevoel. In de vorige coalitie zat ten minste nog een wethouder uit het dorp en die begreep wat er speelde binnen onze gemeenschap, en kon voor ons opkomen.’

De man: ‘Hier in de Zonnehof worden nieuwe woningen gebouwd en één wethouder woont nog buiten onze gemeente, dus misschien is dat nog een tip voor hem? 

Een derde dame mengde zich in het gesprek. ‘Allemaal terechte punten, maar wat mij zo opgevallen is afgelopen weken, en in de artikelen hierover in het Weekblad, is dat het lijkt of de landelijke partijen gewoon niet met de lokale partijen willen samenwerken in een coalitie. ‘Ze hebben even met elkaar gesproken en toen was het al meteen duidelijk. De grootste partij liet weten dat de landelijke partijen perfect op één lijn zaten. De lokale partijen werden buitengesloten, terwijl deze wel zetels hebben gewonnen. 
Ik krijg zo het gevoel dat de verkiezingen helemaal niet nodig waren, want het lijkt wel of de coalitie al beklonken was voordat de verkiezingen waren begonnen. En dat allemaal onder het mom dat de continuïteit van de coalitie bovenaan moest staan. Alsof dat ook niet samen met lokale partijen kan. Als je landelijk kijkt dan zie je bij vele gemeenten, dat landelijke partijen ’t moeilijk vinden om hun ‘macht’ af te staan aan de lokalen. Over het afbreken van de zuilen gesproken…’
Drechtje, op haar beurt: ‘Nou we mochten toch wel meepraten in een enquête, dus ik neem aan dat deze partijen best geïnteresseerd zijn in hoe wij erover denken.’

’Dat klopt,’ sprak de dame weer. ‘Misschien is dit een goed begin. We zullen zien, maar ik ben nog wat sceptisch, dat zul je begrijpen. Ik heb niet voor niets op een lokale partij gestemd en waar is mijn stem nu gebleven…?’

Een klein mannetje mengde zich in het gesprek. ‘Hebben jullie ook het stukje in het Parool gelezen over het coalitieakkoord? Moet je doen (https://s.parool.nl/w-a4598443/) doen. staat in dat wij als inwoners vooral moeten vrezen voor dit akkoord want voortaan moeten we meer gaan bewegen, minder gaan roken en ook wordt van ons inwoners een actieve rol verwacht in de vergroening van de gemeente. Ook dat de coalitie wil dat de Nederlandse vlag als element voor de saamhorigheid in de Raadszaal komt te hangen. Ik begrijp dit niet helemaal. Als het nu gaat om de vlag van Ouder-Amstel dan was het logisch, maar nu lijkt het er erg op dat de landelijke partijen, die hun zin niet kregen de vlag in de Tweede Kamer op te hangen, het nu maar in onze Raadszaal gaan proberen. Of… zitten de vier landelijke coalitie partijen toch niet zo op één lijn, als ze zeggen te doen?! 
Trouwens, er zijn momenten in het verleden geweest dat een vlag in de Raadszaal juist niet het teken van saamhorigheid betekende. Ik vind het dus nogal gevoelig liggen. Als het nu om een portret van de Koning ging, dat zou een veel beter gevoel van saamhorigheid geven, maar dat ontbreekt al jaren in onze Raadszaal. Haha, waar een coalitie zich al niet druk om maakt in hun akkoord!’ lachte hij.

‘Het wordt trouwens wel een probleem waar de vlag komt te staan. Het lijkt mij dat de wethouders, burgemeester en alle raadsleden de vlag moeten kunnen zien om elke keer aan ‘het gevoel van saamhorigheid te kunnen denken’, zoals D66 het zo mooi betoogde. Dat wordt dan wel erg lastig in de huidige opstelling. ‘Ai …’ dacht Drechtje, ‘ Ik zie de volgende niet-begrote kostenpost aankomen… de verbouwing van de Raadszaal.’
Drechtje draaide zich om en liep hoofdschuddend terug naar haar sokkel.

Wat gaat goed?

Overleg over herinrichting De Slinger


Samen met leden van de Stichting Vrienden van Duivendrecht en Werkgroep Ruimtelijke Ordening van Coherente was eind april overleg met de gemeente. Het was een open en plezierige bijeenkomst, mede dank zij de prima inbreng van de gemeente/DUO+. Wat zijn de plannen?

Gemeente had goed voorwerk gedaan en diverse zaken uitgezocht. Zo wordt er o.a. een verlichtingsplan opgesteld om de lichtmasten opnieuw in te delen en deze te voorzien van LED-armaturen. Het betegelde fietspad wordt vervangen met comfort vloerplaten (zie http://www.easypath.nl/). Fiets- en voetpad wordt vernieuwd met verkeersremmende maatregelen, er komen nieuwe lantarenpalen met led-verlichting en het groen wordt aangepakt. In het talud van de Van de Madeweg (bosplantsoen) is het plan om wat bomen uit te dunnen, zodat er meer ruimte komt voor andere bomen en struiken die nu in de verdrukking staan. Daarnaast is het idee om langs de huizenzijde en langs de flats nieuw en bloeiend groen te planten. Doel van iedereen aan tafel is om het landelijke karakter te verstreken. Als gemeente alles heeft uitgewerkt wordt een inloopavond georganiseerd om ook daar ideeën en suggesties van inwoners op te halen.


Wat kan veel beter?
Exploitatie van het Dorpshuis

De nieuwbouw van het Dorpshuis heeft tot gevolg dat de zaalcapaciteit fors is verminderd. Regelmatig krijgt de Stichting Vrienden van Duivendrecht berichten dat het niet mogelijk is op korte termijn een zaal te reserveren. Maar pas ruim twee maanden later. Dat is toch te gek! Temeer omdat het Dorpshuis op de gevraagde dag en tijd gesloten blijft. Ook als de gemeente zelf een vergadering in het Dorpshuis organiseert (en wel overleg Herinrichting De Slinger -> vergaderkamer 4) gaat het mis. 
Geen beheerder, geen sleutel, geen koffie/thee, wel harde muziek in de bar). Flexibel als alle leden van de werkgroep zijn, zelf tafels en stoelen uit de bar gehaald en in de voorruimte van de bibliotheek gezet, om toch nog redelijk ongestoord te kunnen overleggen. 
Dit is de zoveelste keer dat het bij de gemeente mis gaat bij iets organiseren in het Dorpshuis. Zelfs ambtenaren hebben er geen grip op. Hoe gaat de gemeente dit nu verbeteren? Wanneer worden de vele klachten van inwoners over beheer/exploitatie van het Dorpshuis nu serieus genomen en opgepakt door raadsleden?

Zonnehof krijg toch gasaansluitingen

Vorige keer schreven wij over de steun van de gehele gemeenteraad om de nieuwbouw in de Zonnehof zonder aardgas te ontwikkelen. 
Ondanks deze steun en het feit dat zowel bouwbedrijf De Nijs als de investeerder SAREF, er publicitair prat op gaan koplopers te zijn in duurzame ontwikkelingen en investeringen (daar zelfs prijzen voor ontvangen) blijkt de realiteit weerbarstiger. Ja eens, de woningen zijn in de basis energiezuinig: met goede isolatie van de woningschil, vloerverwarming en ventilatie met warmte terugwinning. Het koken gebeurt elektrisch op inductie, zodat bewoners dat straks niet meer hoeven te vervangen. Ook hebben alle gebouwen energie opwekking met zonnepanelen. Om te verwarmen komt er echter wél een gasmeter in de woningen en gasleidingen door alle gebouwen. 
Noch bij SAREF noch bij De Nijs zijn de financiële middelen aanwezig om de investering zonder aardgas te realiseren. Een gemiste kans want we weten dat de aardgasaansluiting er binnen niet al te lange tijd weer uit moet. 
Als Stichting begrijpen wij dat de fase waarin het project zich verkeerd, extra kosten niet eenzijdig bij de markt neergelegd kunnen worden. Echter de gemeente geeft ook niet thuis, want: het nieuwe college belooft ambitieus én zuinig te zijn, (https://s.parool.nl/w-a4598443/) in hun bericht in het Parool. Ofwel de energietransitie van de nieuwbouw Zonnehof wordt ‘ambitieus én zuinig’ doorgeschoven naar toekomstige bestuurders.

Voor de nieuwsbrief versie surf naar:
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180519_Drechtje_spreekt_Over_verloren_verkiezingen_vlaggen_een_verfbeurt_en_nieuwsflitsen_.pdf

Reageer als eerste