Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt … ‘Pleinpraet’ en ... rubriek nieuwsflits

Drechtje spreekt … De gewone ‘pleinpraet’ en ... rubriek nieuwsflits!

‘Boem!’, Drechtje wordt bijna van haar sokkel geblazen. Geschrokken ziet ze, dat de snackbar, die tijdens de verbouwing naar een kraam op het Dorpsplein verhuisd is, in lichterlaaie staat. Het is behoorlijk druk en de brandweer zit hemelsbreed nog geen 100 meter van de plek des onheils, dus hulp is snel te plaatse. Maar er is geen redden aan. De kraam brandt volledig uit. De uitgang van de supermarkt aan het Dorpsplein is tijdens de brand niet te gebruiken. De in de winkel aanwezige klanten moeten het pand via de uitgang aan de parkeerplaats verlaten. Maar het belangrijkste vindt Drechtje de mensen, die in de kraam waren, toen deze ontplofte. Hoe gaat het hen?
Weer een hoop geraas. Er landt een traumahelicopter. Drechtje vreest het ergste. Het zwaarst gewonde slachtoffer, lange Jan, wordt niet door de helicopter, maar door een ambulance meegenomen. Later wordt bekend, dat hij naar het brandwondencentrum in Beverwijk is gebracht.
Uiteraard wordt zaterdags uitgebreid over de ontploffing en de brand gesproken. Veel van de bezoekers van het Dorpsplein menen te weten, wat de betrokkenen anders hadden moeten doen om dit te voorkomen. Drechtje wordt een beetje droevig van al deze stuurlui aan wal. Iemand zegt, dat de verwondingen van Jan gelukkig schijnen mee te vallen. Maar ach, wat zal die man een pijn en een schrik hebben.

Terwijl een trouw Drechtje bezoeker, die zijn boodschappentas heeft neergezet, zijn ergernis uitspreekt over de flauwe tweets, apps en dergelijke over het voorval, voegt een dame uit één van de Zonnehof flats zich bij de groep. Met een hoofd, rood van opwinding, begint ze te vertellen over een rechtzaak, die ze met een aantal medebewoners had aangespannen tegen de gemeente. De gemeente had een vergunning afgegeven voor de bouw van 133 of waren het nou 129 woningen (?) in het groengebied waar omheen de flats staan. Het bouwplan van de architect laat een veel ruimer ontwerp zien dan het wettig geldende bestemmingsplan toestaat. De flatwoningen zijn maar liefst 15 meter opgeschoven richting Saturnus. ‘Maar dat kan toch niet,’ zegt de man met de boodschappentas, ‘ik ben geen deskundige, maar ik heb altijd begrepen, dat zo’n bestemmingsplan heilig is, omdat het zekerheid biedt aan de burgers bij de inrichting van de openbare ruimte.’ Nou, zo’n erge leek ben je dus niet, denkt Drechtje. De dame gaat er eens goed voor staan. ‘Jij bent misschien niet deskundig, maar op het gemeentehuis in Ouderkerk zijn ze dat evenmin. Dat is ons in de rechtbank en tijdens het voorbereiden van onze zaak wel duidelijk geworden. Tegelijk met de zaak tegen de woningbouw, diende ook die tegen het kappen van bomen, die zouden moeten wijken voor de woningen. Tijdens de behandeling bleek, dat er in de gemeentelijke kapverordening dingen staan, die in strijd zijn met de wet.’ Intussen heeft zich een medebewoner bij het groeiende gezelschap gemeld. ‘Wij zaten samen in die rechtbank en ik vond het heel plezierig, dat de rechter ons op de tribune vroeg, hoe wij tegen de zaak aankeken en wat onze drijfveer was om ons gezamenlijk in te zetten. Het gaf mij het vertrouwen, dat we serieus werden genomen.’ De dame, die intussen weer iets afgekoeld lijkt, beaamt dat. ‘Ook de deskundige, die wij hadden gevraagd ons te ondersteunen, had dit niet eerder meegemaakt. Hij had overigens ook nog nooit mee gemaakt, dat een bestemmingsplan, waarvan de inkt nog niet eens droog was, zo overhoop gegooid werd. Tot zo ver jouw rechtszekerheid,’ besluit ze met een gebaar naar de man met de boodschappentas.
Sommige mensen mopperen, dat ze het erg ingewikkeld vinden en dat ze hopen, dat er snel duidelijkheid komt over het laatste stukje dorpshart van Duivendrecht.
Drechtje is het daar roerend mee eens en ziet het gezelschap langzaam vertrekken, sommigen samen, nog druk in gesprek over de discussie zojuist.

Drechtje nieuwsflits

Wat gaat goed?

Snoeiwerk Rijksstraatweg/Clarissenhof

De voorbijgangers te voet, te fiets of met de auto hebben wat gemopperd bij Drechtje over de veel te ruim overhangende heg op de hoek van de Rijksstraatweg en het Clarissenhof. De onoverzichtelijke situatie op het fiets- en voetpad en de uitrit van de woonwijk heeft ook tot grote en kleine aanvaringen, botsingen en een aanrijding met bus 41 geleid. Maar nu is er door snoeiwerk weer ruim zicht. Voet- en fietspad kunnen weer gebruikt worden en de uitrit uit het 30 km gebied naar de grote weg is veilig.

Bijeenkomst Groenbeheersplan 

Dat groen binnen ons dorp leeft, blijkt wel uit het feit dat op 3 juli jl. bij de eerste bijeenkomst georganiseerd door de gemeente over een nieuw Groenbeheersplan, het merendeel van de aanwezigen uit Duivendrecht kwam. 
Het doel van de avond was om de bewoners te betrekken bij het maken van beleid en om adviezen en aanbevelingen van bewoners daarin te verwerken.
De gemeente heeft een mooi beheerssysteem aangeschaft. Alle plekken met bomen, struiken, gras en waterranden binnen de gemeente worden met naam en toenaam opgenomen. Daarna kan per gebied aangegeven worden wat voor soort beheer er op die plek nodig of gewenst is.
Dit programma moet eerst gevuld worden met de huidige stand en naar verwachting is dat in de loop van 2018 gereed.
Tijdens de avond was ook genoeg gelegenheid om onze wensen aan te geven ten aanzien van het huidige groenbeleid en groenbeheer.
Duidelijk werd dat zowel Duivendrecht als bewoners van Ouderkerk, graag meer bloeiers, (wilde) bollen, struiken en bomen willen hebben en dat zij graag de natuur meer haar gang willen laten gaan, waardoor er meer plaats en leefruimte is voor insecten (denk bijv. aan zgn. insectenhotels), reptielen en andere soorten vogels . Immers, Duivendrecht en Ouderkerk zijn van oorsprong agrarische dorpen en daar zijn we trots op. Daarom wilden de deelnemers zoveel mogelijk de band met de natuur behouden en zichtbaar laten zijn.
Binnen en rondom ons dorp is veel groen, mooie plekken waar we met z’n allen zuinig op zijn, maar er zijn ook enkele knelpunten. Om een goed beeld van het groen te krijgen hebben ‘Vrienden van Duivendrecht’ de verantwoordelijke ambtenaren uitgenodigd voor een rondleiding door ons dorp. Dit werd in dank aanvaard en binnenkort vindt de fietsrondleiding plaats.
Zodra het groenplan gereed is, organiseert de gemeente een nieuwe bijeenkomt voor toelichting en bespreking. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst in de loop van volgend jaar (voor de gemeentelijke verkiezingen) gepland.

Wat kan beter?

Schilderen sporthal in kleuren Dorpshuis

Het Dorpshuis staat er mooi gekleurd op maar het oude gedeelte inclusief de sporthal… heeft al zo lang een verfje nodig. Geld is beschikbaar weten we sinds het voorjaar maar waar blijven de schilders nu het nog net kan voor de herfst en de winter?

De volgende editie is op 23 september!

Voor de nieuwsbriefversie klik op:
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/170909_Drechtje_spreekt_pleinpraet_en_nieuwsflitsen_.pdf

Reageer als eerste