Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt … staat de gemeente Ouder-Amstel boven haar

Drechtje vindt het steeds gezelliger worden op het plein, de bomen zijn deze week de grond ingegaan en staan er fris en vrolijk bij. Ze gaat de komende twee weken op vakantie en hoopt daarna snel op het Dorpsplein te staan en alle activiteiten weer uit de eerste hand mee te maken.
Heel blij is Drechtje dat de gemeente eindelijk obstakels bij de vijver achter bij Neptunus heeft neergelegd zodat er niet meer wildgeparkeerd en in auto’s overnacht wordt.
Drechtje hoorde ook een negatieve klank over het Dorpshuis, want hoe reserveer je daar nu een zaaltje als inwoner? Een mevrouw vult aan: ‘Ik word er niet wijzer van... heb het gemeentehuis in Ouderkerk gebeld. Die zegt, vraag dat aan de beheerder... Wat blijkt, zijn ze vergeten telefoon aansluiting te plaatsen bij het dorpshuis! (Erg handig! NOT!) De beheerder is niet telefonisch te bereiken, ook niet via email en ben er zelfs 8 keer langs geweest. Wat denk je! De beheerder is nooit aanwezig! Lijkt wel een spook ambtenaar! Ik heb 4 keer mijn telefoonnummer en email achtergelaten met de vraag hoe of wat de procedures zijn om een zaal te huren. Ik ben hier nu al twee maanden mee zoet en vond het nu een keer tijd dit bij Drechtje te melden. Had ik natuurlijk veel eerder moeten doen, dus ik hoop dat het nu snel duidelijk wordt voor ons Duivendrechters.

Duidelijkheid willen ook de Zonnehofbewoners. En wel over de voorgenomen bomenkap van 17! bomen, die plaats moeten maken voor een natuurlijke speeltuin?! Nou ja, hoe verzin je dát. Het Zonnehofpark is ooit aangelegd als groene oase voor de flatbewoners. Het is al erg genoeg dat er bomen wegmoeten vanwege de extra bebouwing, maar ook voor een natuurlijke speeltuin?
Afgelopen dinsdag was er een hoorzitting en een samenvatting van de pleitnota van één van de bezwaarmakers is als ingezonden brief onderstaand opgenomen. Het is een heel betoog, dus ga er maar goed voor zitten!

Artikel 5 Bomenverordening – waarderingscriteria voor bomen
De leden van de bezwaarcommissie hadden zich heel goed ingelezen en vroegen op de hoorzitting aan de gemeente waarom, ondank het puntenaantal van 65, de vergunning was verleend. In artikel 5 van de Bomenverordening staat namelijk:
‘Bij een totaalscore van 50 punten of meer volgt een negatief advies voor het verlenen van een vergunning’. De gemeente stamelde en hakkelde in haar antwoord en zei dat die bepaling er wel stond, maar dat de verordening nooit zo was bedoeld. Nou ja?! Gemeenteraad stelt in 2014 duidelijke regels vast en college gaat daar gewoon aan voorbij!

Harde randvoorwaarden Stedebouwkundig Plan Zonnehof
Toen kwam de behandeling van de Pleitnota aan de beurt. Bewoonster vertelde dat in een ander vastgesteld document met harde randvoorwaarden, pagina 20 van het vastgestelde Stedebouwkundig Plan Zonnehof, staat:
‘het schoolplein ligt (grotendeels) ten westen van het schoolgebouw. Het is openbaar toegankelijk, en mag een uitloop krijgen in een ‘natuurspeeltuin’ in het bestaande bosgebied, zoals eveneens aangegeven.’
Bomenkap van 17 bomen, waaronder 6 grote populieren, staat haaks op ‘mag een uitloop krijgen in een ‘natuurspeeltuin’ in het bestaande bosgebied’. Dit bestaande bosgebied is weg als de bomenkap doorgaat! Het zijn juíst deze populieren met hun mooie dikke stammen en schaduw gevend, verkoelend en luchtzuiverend bladerdak, die ervoor zorgen dat dit gebied als bosgebied geïnterpreteerd wordt.
Wat houdt een harde randvoorwaarde van een Stedebouwkundig Plan in bij de gemeente Ouder-Amstel?

Derving woongenot
Het mooie en groene uitzicht zal als het aan de gemeente ligt drastisch veranderen, gaat bewoonster verder. De luchtkwaliteit zal door de bomenkap verslechteren door toename van CO2 en fijnstof, voor schoolgaande kinderen en Zonnehofbewoners een onwenselijke en ongezonde zaak. De luchtkwaliteit laat hier al te wensen over.
Bovendien zijn de bomen een fijne groene buffer tussen de flat Jupiter en de school, die per slot van rekening toch al 7 meter dichterbij de flat gebouwd is dan oorspronkelijk was bedoeld. De kap van de populieren zal ervoor zorgen dat de groenbeleving, biodiversiteit en duurzaamheid van dit gebied sterk afneemt.
Het is ongunstig voor veel bijzondere vogelsoorten die allemaal juíst van de aanwezigheid van deze grote populieren gebruik maken. De aanwezigheid van deze grote bomen en de rijke vogelpopulatie verhogen het woongenot en groenbeleving van héél veel Zonnehofbewoners. Was het Zonnehofpark juist niet bedoeld voor de flatbewoners?

Weerlegging uitgebreid inspraaktraject
De behandeling van de Pleitnota van de bewoonster vervolgd met haar weerlegging van ’t door gemeente aangevoerd aspect dat er sprake is geweest van een uitgebreid inspraaktraject voor de locatie van de natuurlijke speeltuin, zoals aangehaald in het Weekblad voor Ouder-Amstel, van 16 december 2015, pagina 7.
‘In het inrichtingsplan is de locatie bepaald en dit is uitgebreid besproken met de bewoners tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten.’
’Knip-plak’ uit de Pleitnota van de bewoonster:
Begin 2012 heeft inderdaad een drietal informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden over het Inrichtings- en Beeldkwaliteitsplan voor het Zonnehofgebied. Een heel kleine groep bewoners, waaronder ik als enige uit de Zonnehof, hebben input geleverd tijdens deze drie bijeenkomsten. Dit ging over materiaalkeuze, te gebruiken kleuren, bebouwing, veiligheid en openbare ruimte. Als deelneemster aan deze bijeenkomsten verklaar ik dat de locatie van de natuurspeeltuin niet als zodanig ter sprake is gekomen, noch dat wij zouden hebben ingestemd met een massale bomenkap om aanleg van een natuurlijke speeltuin op deze locatie te realiseren.
Dat blijkt ook uit de samenvatting van de voorkeuren van ons, deelnemers (zie Beeldkwaliteitsplan, op pagina 82)
• Behoud zoveel mogelijk bestaande bomen;
• Plant zoveel mogelijk bomen tussen de nieuwbouw;
• Kies bijzondere bomen om speciale plekken te benadrukken;
• Stimuleer spelen in natuurlijke setting;
Wat houden de voorkeuren van de deelnemers in bij het Inrichtings- en Beeldkwaliteitsplan bij de gemeente Ouder-Amstel?
Medio 2014 er wordt een Werkgroep Inrichtingsplan Dorpsplein opgericht.
Waarom géén Werkgroep Inrichtingsplan Zonnehofgebied?
Maart 2015 de Nieuwsbrief Dorpshart Duivendrecht Maart 2015 ligt in onze brievenbus. Aankondiging van een informatiemiddag in de kantine van Sportzaal Duivendrecht op zaterdag 14 maart 2015 én informatie over het Definitief Ontwerp Dorpsplein en het Definitief Ontwerp Zonnehof. Ik citeer uit de nieuwsbrief:
• ‘Afgelopen maanden hebben in deze werkgroep vertegenwoordigers van bewoners, winkeliers en gemeente samen met ontwerper Rob van Dijk aan dit ontwerp gewerkt. In het Definitieve Ontwerp Dorpshart zijn ook de opmerkingen meegenomen die op de informatieavond van 29 oktober werden gemaakt’. Dus nog steeds géén werkgroep Inrichtingsplan Zonnehofgebied?!
• En er staat in de Nieuwsbrief: ‘Op de basisscholen en kinderopvang worden kinderen uitgedaagd mee te denken over een natuurlijke speelplek. Op 23 maart 2015 beginnen ze met een gezamenlijke aftrap. Dan volgen themaweken, crealessen en bezoeken aan andere natuurlijke speelplekken. Een ontwerper gaat vervolgens met alle ideeën van de kinderen aan de slag om een ontwerp speciaal voor Duivendrecht te maken.’
Zaterdag 14 maart 2015 op deze informatiemiddag was ik aanwezig. Ik heb aan verschillende aanwezige Zonnehofbewoners gevraagd of zij betrokken waren geweest bij het Definitief Ontwerp Zonnehof. Nee, dat was niet het geval, ook waren ze niet uitgenodigd om mee te denken over de natuurlijke speelplek.
Bewoners en belanghebbenden van de Zonnehof hebben tijdens die middag direct contact gelegd met de projectleider Dorpshart en zij hebben erop aangedrongen om samen met de scholen deel te nemen aan de uitwerkingsplannen Zonnehof en de natuurlijke speeltuin.
Maandag 15 juni 2015 op initiatief van bewoners is er dan een eerste overleg in de tijdelijke kantine van Sportzaal Duivendrecht met de projectleider en de bewoners van de Zonnehof. Vertegenwoordigers van de scholen zijn daar overigens niet bij uitgenodigd door de gemeente.
Tijdens deze bijeenkomst kregen wij een algemene presentatie over de plannen van het Dorpshart: Dorpsplein en Zonnehof. Als Zonnehofbewoners hebben wij aangedrongen op deelname aan de verdere uitwerkingsplannen van de Zonnehof. Wij hebben de projectleider gevraagd om niet alleen met de scholen in overleg te gaan, maar ook met ons bewoners. Net zoals dat is gedaan bij de plannen van het Dorpsplein. Wij wilden vooral weten wat de plannen nu concreet inhielden voor het behoud van bomen en groen, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan Zonnehof.
Maandag 24 augustus 2015 de gevolgen van het aanleggen van een natuurlijke speeltuin worden ons Zonnehofbewoners nu echt pijnlijk duidelijk. Samen met de gemeente en de ontwerpster van de natuurlijke speeltuin, wordt de geplande locatie bezocht. Tijdens het ‘bomenrondje’, zoals wij dat nu noemen, waren wij totaal verbijsterd. Gemeente en ontwerpster, gewapend met rood-wit lint, hingen dit lint om alle grote populieren en wat kleinere bomen, inhoudende dat deze bomen weg moeten. Dit kon toch niet waar zijn? We kregen de indruk dat de gemeente zo veel bomen aanwees, zodat we uiteindelijk op een compromis uit zou komen voor het werkelijke aantal te kappen bomen. Door een aantal bewoners werd ook voorgesteld de bomenkap gefaseerd, verspreid over een aantal jaren, te doen zodat niet alle aangewezen bomen in één keer weg hoeven. Er zijn en moeten in het Zonnehofgebied door de woningopgave en het nieuwe schoolgebouw al genoeg bomen weg!! Ook werd door bewoners voorgesteld de locatie van de natuurlijke speeltuin op te schuiven, zodat de bomen behouden kunnen blijven.
Maandag 18 januari 2016 was ik zelf niet aanwezig bij het informeel overleg in het gemeentehuis tussen de verantwoordelijk wethouder van Groen Links, vertegenwoordigers bewoners, vertegenwoordigers scholen en de projectleider. Ik heb gehoord dat de scholen begrip hebben voor de argumenten van de Zonnehofbewoners en ervoor open staan de plek van de natuurlijke speeltuin een stuk op te schuiven, zodat er niet zo veel of geen bomen hoeven te sneuvelen.

Weerlegging enige locatie natuurlijke speeltuin
Tegen de andere argumenten aangehaald in het Weekblad van 16 december 2015 gaat tijdens de hoorzitting de andere bezwaarmaker in. Namelijk dat de locatie van de natuurlijke speeltuin, precies tegen het hek van de scholen moet komen, zodat de kinderen direct en veilig uit school er naar toe kunnen. Tja, dit argument is bijzonder, zegt hij, omdat de kinderen voor het kunnen spelen op het voetbalveld de soms drukke Astronautenweg moeten oversteken. Voor het voetbalveldje is een autoweg oversteken geen probleem? En een stukje opschuiven van de natuurlijke speeltuin, zodat de kinderen misschien het nieuwe fietspad over moeten steken kan niet?
Ook wordt in het krantenartikel door de gemeente gezegd dat de geplande nieuwbouw een andere plek van de natuurlijke plek in de weg staat. Ook dat is opmerkelijk. De scholen zijn 7 meter opgeschoven richting de flat Jupiter, zou dan de nieuwbouw niet 10/15 meter kunnen opschuiven richting Saturnus? We lezen ook in een ander artikel dat de samenwerking met de Zonnehuisgroep voor de bouwplannen is beëindigd. Dus volop gelegenheid om met de nieuwe partijen over een iets opgeschoven bouwvlak te praten! Er moet sowieso ruimte tussen de scholen en de nieuwbouw komen, dus waarom niet natuurlijk spelen op de plek aan de noordkant van de scholen die nu al als natuurlijke speeltuin door ze in gebruik is genomen? Goed bezig denken wij als bewoners: nu doorpakken scholen!

Drechtje weet genoeg
De criteria uit de Bomenverordening zijn klip en klaar. Boven de 50 punten, moet een kapaanvraag geweigerd worden.
Ook de uitgangspunten van het Stedebouwkundig- en het Beeldkwaliteitsplan zijn voor behoud van de bomen.
De gang van zaken staat haaks op ‘Samen maken we Ouder-Amstel’.
Er heeft géén uitgebreid inspraaktraject plaatsgevonden voor de locatie van de natuurlijke speeltuin en het Definitief Ontwerp van de Zonnehof.
Uit de handtekeningenactie blijkt dat 70% van de ondertekenaars Zonnehofbewoners zijn, die allemaal graag zouden willen dat de natuurlijke speelplaats gerealiseerd wordt op de plek van de huidige speelplaats, zodat er geen bomen hoeven te sneuvelen. Ook de scholen willen tegemoet komen aan de wensen van de bewoners en vinden het niet erg om zowel voor het voetbalveldje als voor het natuurlijk spelen een stukje te moeten lopen met de kinderen.

Gegeven al deze punten en het feit dat blijkbaar nu alleen nog het college van B&W deze bomenkap, blijkbaar door haar eigen regels te overtreden, wil doorvoeren, hoopt Drechtje dat de leden van de bezwaarcommissie in hun onafhankelijke rol, het besluit van B&W deze 17 bomen te kappen nietig zal verklaren.

Voor de nieuwsbriefversie
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/160220_Drechtje_spreekt_Staat_de_gemeente_boven_haar_eigen_regels_voor_de_bomenkap.pdf

Reageer als eerste