Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt… #VANGASLOS nieuwbouw in de Zonnehof!

De start van de bouw van 129 woningen in het Zonnehof zal binnenkort ‘gevierd’ worden met de traditionele eerste paal. Vroeger ging dat gepaard met geknal van vuurwerk. Dat is natuurlijk niet milieuvriendelijk en daar is men in de bouw dan ook mee gestopt.

Met het oog op die eerste paal is het opmerkelijk dat op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen de huurders van Eigen Haard wonend in de Zonnehof een nieuwsbrief ‘De Zonnehof’ van maart 2018 ontvangen. Onder het kopje ‘Nieuwbouw van De Nijs naast de school’ wordt medegedeeld dat de start van de bouw waarschijnlijk pas na de bouwvak 2018 aanvangt.
Maar Drechtje, er veranderen meer dingen in de bouw. Een belangrijke aanpassing van het Bouwbesluit per 1 juli 2018 en een wijziging van de Gaswet maken, dat nieuwbouw woningen niet langer verplicht worden aangesloten op het aardgasnet.

Meerdere inwoners van Duivendrecht vinden dat de ministers Ollongren en Wiebes de uitwerking daarvan goed doen. In hun brief van 3 april jl. aan de colleges van burgemeesters en wethouders inzake 'aardgasvrije wijken' doen zij de oproep:
‘Graag roepen wij uw college op om in overleg met betrokken partijen te bezien wat de mogelijkheden zijn om deze nieuwbouwlocaties alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van nieuwe woningen te vertragen. Hiermee kunt u voorkomen dat woningen, als ze eenmaal zijn gerealiseerd, in de toekomst alsnog tegen hoge kosten van het aardgas af moeten worden gehaald.’

En, daarop vooruitlopend hebben op 1 februari jl. alle deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam (een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam) de Intentieovereenkomst Aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam ondertekend:
‘Daartoe ondertekenen de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam deze intentieovereenkomst om vanaf 1 februari 2018 alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren.’

Aanvullende informatie en diensten van de gemeente aan inwoners van de flats Saturnus en Jupiter mag nu zeker niet achterwege blijven.

Want: de reeds afgegeven volledige bouwvergunning voor nieuwbouw aan bouwbedrijf De Nijs gaat voor de gemeente toch niet fungeren als een schaamlap? Er wacht inwoners toch een bouwput en enkele jaren van bouwwerkzaamheden? Of is er soms een gemeentelijke opstelling met niets doen alsof sprake is van een gepasseerd station?

Drechtje, wil jij eens bij de gemeente langsgaan en een en ander aan de orde stellen?

Ook onze nieuwe volksvertegenwoordigers moeten toch in staat zijn het college en De Nijs zien te bewegen om de woningen in het Zonnehof gasvrij te bouwen?

De Nijs is een top familiebedrijf en beroept zich er op een groot verantwoordelijkheidsbesef te hebben. Zaken als veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid – bedrijfsauto’s van De Nijs rijden op elektriciteit – staan hoog in het vaandel. En als de woningen in het Zonnehof in 2020 worden opgeleverd, moet binnen 10 jaar de verwarmingsinstallatie vervangen worden. Verloochent Bouwbedrijf De Nijs niet, net als de gemeente lijkt te gaan doen, daarmee zijn eigen overtuiging?
Wist je trouwens, Drechtje, dat Bouwbedrijf De Nijs zich committeert aan de 5 pijlers van Bewuste Bouwers en daarvoor ook nog een certificaat op 1 juni 2018 krijgt uitgereikt?

De 5 pijlers hebben betrekking op milieu, omgeving, veiligheid, verzorgde bouwlocatie en vakmensen. Dat geeft vertrouwen op welke wijze bouwbedrijf De Nijs de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dit wordt verder ondersteunt daar Bouwbedrijf De Nijs de gedragscode van Bewuste Bouwers op het project Nieuwbouw Zonnehof toepast. 
Bouwbedrijf De Nijs werkt dus milieubewust. Er is beleid voor afvalmanagement en energiebesparing.
Binnen het project Nieuwbouw Zonnehof is bouwbedrijf De Nijs zich bewust van de impact op het milieu en neemt maatregelen om de impact te verkleinen. Het bouwbedrijf faciliteert het project om op een duurzame wijze de werkzaamheden uit te voeren.

Drechtje, zoals je van vele Duivendrechters weet, is niet alleen het HOE maar ook het WAT er gebouwd wordt belangrijk: ofwel het op een duurzame en toekomstbestendige wijze ontwerpen en bouwen van het Project Nieuwbouw Zonnehof.

Maar wat houdt dat in?

Het zou sowieso bijzonder gewaardeerd worden als Bouwbedrijf De Nijs voordat de bouw start een brief aan inwoners van Saturnus, Jupiter en Duivendrecht stuurt om haar zo hooglijk gewaardeerd milieubewuste en duurzame bouwen op het bouwvlak Zonnehof toe te lichten. Aanleiding daartoe is de op donderdag 29 maart van Minister Wiebes vernomen en heuglijke aankondiging van het vervroegde einde van de fossiele gaswinning in Groningen. De gaswinning zal namelijk uiterlijk in 2030 tot nul zijn gereduceerd.

Nou ja, Drechtje, wat betekent het als bouwbedrijf De Nijs nieuwbouw in de Zonnehof op de reeds afgesproken wijze met de gemeente realiseert? Krijgen de nieuwe inwoners van de Zonnehof energie aangeleverd zoals de afgelopen halve eeuw vanuit Groningen vanzelfsprekend was of gaan zij over op andere energie welke op de toekomst gericht is?
Bouwbedrijf De Nijs zal zich bewust zijn van het feit dat de termijn van afschrijvingen van materieel om te koken, te verwarmen etcetera veel meer dan 10 jaar betreft.

Drechtje wil je over deze kwestie je gedachten laten gaan?
Gaarne hoort Duivendrecht van je.

Nawoord redactie:

Bestuursleden van de Stichting vrienden van Duivendrecht hebben afgelopen week direct contact opgenomen met de gemeente. En zullen komende week ook contact opnemen met De Nijs met als doel samen met gemeente en De Nijs de mogelijkheden voor een aardgasvrije Zonnehof ontwikkeling te onderzoeken.
En via deze editie uiteraard ook de dringende oproep aan onze pas verkozen raadsleden het college op te dragen de nieuwe woningen in de Zonnehof aardgasvrij te gaan bouwen.

Wat gaat goed?:

Groenbeheerplan
Sinds 12 maart 2018 hebben wij in onze Gemeente een officieel goedgekeurd Groenbeheerplan.

Hierin is aangegeven hoe er gesnoeid moet worden, wat de hoogte van sommige struiken mag zijn, dat we bomen afhankelijk van de situatie nog kandabeleren en dat we op sommige plekken ook de natuur haar gang laten gaan, etc.
En: dat bij grotere (onderhouds)werkzaamheden, via de afdeling communicatie, inwoners actief geïnformeerd en/of betrokken moeten worden.

Al met al is iedereen hier erg tevreden mee.

Nu is het voor degene die het groenonderhoud voor de gemeente verzorgt, duidelijk wat wel en wat niet mag.
Tijdens onze laatste vergadering over dit Groenbeheerplan kwamen er ook voorbeelden langs over hoe het niet moet. Zo kwamen ook de paden in het Venserpark ter sprake. Op sommige paden lag daar tot voor kort een dik, smerig bladerdek waardoor het er glad en vies was.

Dank zij de, bij de vergadering aanwezige ambtenaar van Duo+ is dit snel opgelost. Binnen een week waren de paden allemaal bladvrij en ziet het er weer schoon en onderhouden uit.

Complimenten en dank aan Duo+ voor het zo snel en adequaat schoonmaken van de paden, want ook dat mag wel eens gezegd worden.

Buizerd gespot op Amsterdam Old Course (AOC)
Vogelaar Hans Niekus maakte op 8 februari jongstleden bij hole 7 (de par 3 die gerenoveerd wordt) deze prachtige foto van een buizerd (Latijn: Buteo buteo).

Altijd al willen weten welke vogelsoorten er op AOC zijn? Klik dan hier: https://waarneming.nl/gebied/view/21351


Wat kan beter?

Oproep: Zonnehof #VANGASLOS ontwikkelen

Vele bewoners hebben gehuild toen laatst de bomen voor de nieuwbouw werden gekapt. 
Helaas wilde onze gemeenteraad heel graag dat het Zonnehof werd volgebouwd.
Laat diezelfde gemeenteraad er nu voor zorgen dat de woningbouwontwikkeling in de Zonnehof in ieder geval duurzaam en toekomstbestendig wordt gebouwd: dus zonder aardgas!

Voor de nieuwsbriefversie https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180408_Drechtje_spreekt_VANGASLOS_Zonnehof.pdf

Reacties

Avatar user thumb 2478328456cfffcc349049089f80c0f7d3cc9125bd2afe642182acb3d11a12b7

koertschellings@gmail.com reageert

er zit wel erg veel tussen liggende tijd vanaf het bouwrijp opleveren van de grond, en de eerste paal slaan!!!