Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Drechtje spreekt… Zonnehof Maniacs

Sinds vorig jaar is er veel gebeurd op het Dorpsplein in Duivendrecht. Het nieuwe Dorpshuisje is klaar en wordt 3 oktober feestelijk geopend. Nu wordt er hard gewerkt aan de bestrating van het plein dat eindelijk een opknapbeurt krijgt. Nagenoeg het hele plein is opgebroken en de winkels zijn voorlopig alleen bereikbaar via een klein paadje.

Ook Drechtje, het boegbeeld van Duivendrecht, heeft vanwege de werkzaamheden tijdelijk het veld moeten ruimen. Zij staat nu op haar sokkel in de opslag in afwachting op haar terugplaasting. Het is kaal op het plein zonder Drechtje. Gelukkig worden de honneurs van haar wekelijkse spreekuurtje thans waargenomen door iemand uit haar trouwe gevolg.

Naast de oude drogisterij van Siem, is een hofdame van Drechtje thans voorlopig het aanspreekpunt en ze hoort vandaag weer héél wat over dorpse zaken en wat leeft onder haar inwoners. De Sportzaal is hét onderwerp van gesprek. Alle aanwezigen zijn het erover eens. Het ziet er niet uit! Al het groen, geel en gezellige van het nieuwe dorpshuisje en dan als een vlag op een modderschuit de buitenkant van de Sportzaal met miezerig, mossig schilderwerk en gevels. ‘3 oktober een feestje? Gebruik het geld voor de opening liever voor het opknappen van de buitenkant van de Sportzaal’, vult een jonge moeder aan.

‘En wat gebeurt er nu met het Zonnehofgebied, waar ook alles aan het veranderen is?’ vraagt een ander. De nieuwe scholen zijn in april jl. geopend en de oude scholen zijn intussen nagenoeg afgebroken. Wat rest is een enorme afvalberg puin op een kale vlakte. Alsof er in krater ingeslagen is! Bewoners kunnen nu zo vanuit de flat op de Satellietbaan kijken. Een groot deel van het park heeft niet aan de zaag kunnen ontkomen, maar dit is nog lang niet alles. Nog meer groen en bomen zullen worden opgeofferd om plaats te maken voor een nieuw verpleeghuis, zorgwoningen en een tig-aantal woningen. Als pleister op de wonde, wordt er een ‘natuurlijke speelplaats’ gerealiseerd, alleen… de Zonnehofbewoners zelf zijn hierin nooit gekend. Zij vernamen de komst van deze natuurlijke speeltuin uit het Weekblad Ouder-Amstel in maart van dit jaar. Alleen de directies van beide scholen werden bij de plannenmakerij betrokken. Boze flatbewoners hebben bij de gemeente aan de bel getrokken: zij wilden duidelijkheid over wat er met het (resterende) park gaat gebeuren. Een afgevaardigde van de gemeente is de onwetenden tegemoet gekomen en samen met hem hebben zij op 25 augustus jl. een rondgang door het park gemaakt. Ook de architect, die een plan voor vernieuwing van het park had uitgewerkt was aanwezig. De gemeenteambtenaar en de architect konden dan wel praten als Brugman en het mooier doen voorkomen dan het allemaal zou gaan worden, maar het bijeengekomen gezelschap werd van hun uitleg en nadere toelichting niet vrolijker! Wéér zullen er veel bomen geveld gaan worden en bij nadere bestudering van de concept tekeningen blijkt dat het om alle! hoge bomen, in totaal 11! populieren gaat! Woedend waren vooral de bewoners van de flats. Wat eens is aangelegd als het ‘groene hart’ van het Zonnehof, moet nu plaatsmaken voor een ‘stenen hart’. Eerder genoemde bezwaren, zoals het nut van populieren als fijnstofvangers zo dicht aan deA10, het verloren gaan van de flora en fauna, behoud van het dorpse karakter van het dorp etc. worden genegeerd en aan oproepen van bewoners voor een ‘groen en kleinschalig’ Duivendrecht wordt totaal voorbij gegaan.
Natuurlijk weten de Zonnehofbewoners dat populieren snelgroeiers zijn en als de gemeenteambtenaar vertelt dat er in het Zonnehofpark altijd veel te weinig onderhoud is geweest, wordt bevestigend geknikt. De populieren zijn 40 jaar geleden neergezet als groene snelgroeiers. Daarna is er nooit meer wat aan gedaan en de populieren hebben door hun groeitempo de andere bomen tegengehouden in hun groei. Klinkt logisch. Maar 40-jaar achterstallig onderhoud hoeft niet in één keer opgelost te worden, vinden de Zonnehofbewoners. Kom met een goed plan, zodat ‘met beleid’ én het groene karakter behouden kan worden én het Zonnehofpark weer klaar is voor de komende 40 jaar!

Drechtje’s hofdame hoort het hele verhaal aan. Hoe zal het Zonnehof er straks in werkelijkheid dan wel niet uit gaan zien…? Drechtje blijft echter vol vertrouwen. Zij weet dat het helpt om met de gemeente in gesprek te gaan.
Zo is de voorgenomen bomenkap bij de flat de Hazelaar door Eigen Haard (nota bene gepubliceerd in de zomervakantie) door initiatief van flatbewoners en de Stichting Vrienden van Duivendrecht in haar Zienswijze (http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Groen_en_bomen/150907_Zienswijze_bomenkap_de_Hazelaar_DEF.pdf
gekeerd. Het plan nu is om in plaats van 16 bomen te kappen, er nu 12 terug te snoeien en maar 4 bomen (die écht te dicht op de gevel staan) worden gekapt. Drechtje weet zeker dat de gemeente het goede voorbeeld van Eigen Haard zal volgen voor de gemeentebomen in de Zonnehof!

Voor de nieuwsbriefversie surf naar:
http://files.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/150919_Drechtje_spreekt_Zonnehof_Maniacss.pdf

Reageer als eerste