Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb 1394109

Verhalen / Ervaringen van

Groene gruwels, zomers zot, restyling richting Drechtje …

Zomer op het Dorpsplein, bijna vakantie en de uitgestalde bloemen bij de winkel sluiten bijna naadloos aan op wat in de perkjes om deze tijd zoal bloeit: een fleurig geheel.

Drechtje heeft nog maar nauwelijks haar groene jasje aan en de duif vlakbij haar wijde rok, de outfit ten teken dat er gecommuniceerd kan worden, zaterdag om 11.00 uur, of een dame met opgestoken zeilen van verontwaardiging, wapperend met Het Ouder-Amstel Weekblad, grijpt de vooruitgestoken voet van Drechtje vast. ‘Gelukkig, ik kan hier mijn gram kwijt: gram over groen’. Ze wijst met fel priemende ogen naar de omstanders op een artikeltje in de krant. ‘Niet te geloven! In onze omgeving, in De Nieuwe Kern, op het Entradaterrein en bij De Omval worden volop woningen gebouwd.

Dat is alom bekend en ondanks dat vindt het gemeentebestuur van Ouder-Amstel het goed dat het Zonnehofplantsoen, een stukje groen in het centrum van Duivendrecht, volgebouwd wordt. Dat plantsoen is de TUIN voor de mensen die in de 504 appartementen van de Zonnehofflats wonen. Bovendien een wandelgebiedje in ons dorp. Naast al die bomen die moesten verdwijnen voor het bouwen van nieuwe scholen en voor een natuurspeelplek in hetzelfde gebied moeten opnieuw 81, jawel u hoort ’t goed: eenentachtig! bomen sneuvelen. Het verstedelijkte Duivendrecht heeft juist omdat het zo ingesloten is door snel-lucht- en spoorwegen véél MEER bomen en struiken nodig!’

Een pittige mevrouw, fel wat betreft ons dorpsbelang merkt smalend op: 81? Staan er dan nog zoveel? Hebben ze wel goed geteld? Het enige groene daar is straks nog gras.’ Een meneer die met een wapperende zakdoek de aandacht vraagt krijgt alle aandacht door zijn docerende toon: ‘Kijk, ‘zegt hij, ‘wij wonen hier in een moerasgebied. Onze voorouders wisten het al, te zwaar met stenen bouwen betekent dat de boel zomaar kan wegzakken, daarom werden er in dit gebied houten huizen gebouwd en zeker houten daken om zo’n soort ramp te voorkomen. De dijkgraaf bij Rotterdam heeft in een overeenkomstig gebied als het onze met veel hoge flats dit betoogd en voorspeld.
‘Bomen’ iedereen luisterde nu ademloos, ‘zijn in een moerasgebied van onschatbaar belang. Zij zorgen voor drainering. En als je het groen hier weghaalt komt het NOOIT meer terug. Ik heb gezegd.’

Even was het stil. Hij had indruk gemaakt. Hier en daar klonk gegrom en knarsetandend vroeg iemand zich af of onze huidige management-bestuurders zich dit wel realiseren! Onbedoelde gevolgen, jawel en je wordt niet blij van zo’n vooruitzicht. De mevrouw die al eerder aan het woord was verbrak de stilte met de mededeling dat zij in elk geval 11 juli naar de inloopavond gaat over de ontwikkelingen Zonnehof. Stond in het krantje van 28 juni, niet herhaald in die van 5 juli. Pas op, ga erheen, laat je horen. Zorg dat je kritiek niet op straat blijft hangen maar gehoord wordt bij de besluitvormers.’ Instemmend geknik met duidelijk behoefte aan details. Iemand was behulpzaam: ‘Het aangepaste ontwerp voor de openbare ruimte van de Zonnehof ligt nu ter inzage tot 2 augustus 2017. Iedereen die informatie en toelichting wenst kan naar het Dorpshuis komen, van 18.30 tot 21.00 uur.
Er is geen presentatie maar men kan vragen stellen aan de ontwerper, de Gemeente en bouwbedrijf De Nijs en de architect. Grijp uw kans! Zou ik zeggen.’ Wat het groen betreft raakte men niet uitgepraat. Een ernstige meneer die iedereen rustig had laten uitspreken vroeg en kreeg het woord: ‘Ik wil het hebben over het zogenaamde groenonderhoud dat een paar maanden eerder heeft plaatsgevonden. Het is toen ook op AT5 geweest, zo rigoureus, tranentrekkend. Dat het hier en daar onverantwoord gebeurd is komt nu pas goed naar voren. In het parkje bij en langs de Venserwetering staan knotwilgen die je alszodanig niet meer herkent, Er groeien zijtakken in plaats van boven aan op de kop, een soort van knotstruik ontstaat, heel bizar, hilarisch zelfs. Dankzij de ‘deskundige’? onderaannemer van Duoplus zijn er nu al 2 knotwilgen dood gegaan. Wat een geknoei met groen.’ Hierop werd zoals viel te verwachten verontwaardigd gereageerd. Deze meneer had nog meer noten op zijn zang zoals bleek.

Het betreft de coniferenkap. In Amstelveen mag je dat gewoon doen als dat ding ziek of kaal is. Bij ons in Ouder-Amstel is een kapvergunning vereist. Wonderlijk vond men. Een inwoner van de Molenwijk wijst erop dat bij de alom gewaardeerde bankjes in de plantsoenen of langs de weg soms geen afvalbak staat. Er ontstaat dan een vuilnishoop met als gevolg stank en aantrekkingskracht voor ongedierte en soms ratten. De Gemeente wil graag een schoon dorp, dus . . . ? graag afvalbakjes bij bankjes.

Een jonge dame met haar fiets aan de hand keek tevreden rond. ‘Nu in de zomer is het heel gezellig op het plein.’ Iedereen beaamde dat. Vervolgens wees ze op het Dorpshuis en hernam het woord: ‘Ik heb begrepen dat ze nu eindelijk ook dat gedeelte gaan verven wat er vorig jaar bij in geschoten is. Zij- en achterkant worden voorzien van dezelfde frisse kleuren. Geweldig!’

Nu was het de beurt aan een mevrouw die er heel gebruind en sportief uitzag maar kennelijk stond te popelen haar woordje bij te dragen. ‘Ik doe aan Jeu de Boules, jullie weten wel, we hebben onze eigen stek daarvoor bij CTO en De Meidoorn. Prima plek natuurlijk maar . . . nu komt het: soms moet je wel eens dringend naar het toilet. Dat is er niet. Weet je!’en ze ging door op geheimzinnig fluisterende toon: ‘we doen het maar in de bosjes dan.’ In koor riep iedereen luid en duidelijk ‘Ajakkes! en daar spelen ook kinderen. Dat kan toch niet! Is er niet een oplossing? Dat jullie bijvoorbeeld bij CTO mogen? Een sleutel krijgen voor als ze er niet zijn . . ? Zo moeilijk is dat niet.’ Dat vond iedereen een goed idee.

Het werd tijd om elkaar een mooie zomer toe te wensen. De eerste Drechtje gerestyled is op 9 september. ‘Ho, wacht even’, riep een mevrouw: ‘dan is het ook Open Monumentendag in Duivendrecht en dan komt een deskundige meneer veel interessants vertellen over de Rijksstraatweg, de nu al beroemde lintbebouwing ooit in een dorp, vanwege de unieke architectuurvormen allemaal bij elkaar. Dat mag u niet missen, let op alle aankondigingen voorafgaand aan die 9e september.’

Dat werd met enthousiasme aangehoord. Elk jaar is er op Open Monumenten Dag in Duivendrecht iets bijzonders. We verheugen ons nu al. Maar een gerestyled Drechtje, ook op 9 september? Iemand zei op samenzweerderige toon: ‘Jawel, er circuleren allerlei ideeën bij de redactie bijvoorbeeld dat er ‘bewaking’ komt op de lopende zaken: hoe ver is ’t nou, wat moet nog? En zo voort.

Ik zou zeggen: TIP ONS als u ook een idee heeft om Drechtje meer te empoweren en te laten shinen.’ Nu klonk echt het FIJNE VAKANTIE-signaal naar iedereen en de nieuwe mediterrane eetwinkel opende onder onmiddellijke belangstelling naar al dat lekkers de deur.

Voor de nieuwsbriefversie surf naar
https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/170710_Drechtje_spreekt_groene_gruwels_zomers_zot_en_restyling_Drechtje_.pdf

Reageer als eerste