Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten

1. Plaats jouw kalender in de buurt

2. Waar vindt het plaats?

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt

2. Wat is de locatie?

1. Deel je foto of video

2. Wat is de locatie?

1. Vertel je verhaal

2. Wat is de locatie?

1. Deel je oproep met de buurt

2. Plaats het in de buurt

1. Deel je hulpvraag met de buurt

2. Plaats het in de buurt

1. Stuur een bericht aan je buren

2. Plaats het in de buurt

Deel jouw verhaal

Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners

Delen

Uit aangrenzende buurten

0318621193

Pas op vannacht zijn alle wielen van mijn buurman zijn auto gestolen .komt vaker voor in de wijk vlgs berger. Kijk wat vaker naar buiten maar ga niet alleen, gewoonbpolitie bellen denk ik,

Ervaringen
3 februari Dorpsplatform Renkum Heelsum

Vergadering van het dorpsplatform Renkum-Heelsum op dinsdag 3 februari 2015
Plaats : Dorpshuis De Hucht. Tijd : 19.30-21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er thee of koffie.

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken (zie bijlage)
4. Vaststellen verslag en actielijst van de vorige vergadering (25 november 2014, zie bijlage)
5. Verkiezing voorzitter Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum (zie bijlage)
6. Werkgroep Europaplein
7. Werkgroep Groene Helling
8. Nieuwe website
9. Discussiestuk gelden voor DP genereren (zie bijlage)
10. Rondvraag en w.v.t.t.k.
11. Sluiting

Moment
Gescheiden vuilinzameling in speeltuin "de Korenbloem"

Zaterdag 7 maart is er hard gewerkt in speeltuin "de Korenbloem"in Ede. Nu het weer steeds beter wordt en de kinderen weer graag buiten willen spelen, zijn ze van harte welkom in de speeltuin. De speeltuin is een mooie, en veilige speelplaats waar kinderen met elkaar kunnen spelen. In de zandbak, op de glijbaan, in de klimtoren, op de wip wap of bijvoorbeeld op het voetbalveld. Een ander belangrijk onderdeel is kinderen op jonge leeftijd bewust maken van het op verantwoorde wijze inzamelen van afval. De speeltuin heeft hiervoor via een regeling van de gemeente Ede mooie, nieuwe afvalbakken ontvangen. Doel is om papier, plastic en restafval voortaan gescheiden in te zamelen en hiermee een bijdrage te leveren onze afvalberg te verkleinen. Deze bakken zijn zaterdag 7 maart 2015 door de vrijwilligers geplaatst. Tevens zijn er 6 nieuwe banken geplaatst om het aantal zitplaatsen voor de bezoekers uit te breiden. Hiermee is de speeltuin klaar voor de ontvangst van de kleine en grote gasten. Wij zijn blij met de nieuwe aanwinst en trots op het resultaat. Jullie zijn welkom in de speeltuin.

Verslag
Geslaagd voetbaltoernooi speeltuin "de Korenbloem"

Vrijdagmiddag, 17 april, werd het eerste voetbaltoernooi in de speeltuin gespeeld. Het was prima weer, gezellig publiek en voetballers die allemaal graag wilden winnen. Om 14.30 uur startten de kinderen in de leefttijd van 6 en 7 jaar en vanaf 16.00 uur was het de beurt aan de jeugd tot en met basisschool groep 8. Peter de Vaal heeft voor een heel mooi nieuw evenement in de speeltuin gezorgd waarbij het commentaar van de wedstrijden werd gedaan door David Bonnecroy en de leiding van de wedstrijden werd gedaan door Maarten Verelst. De winnaars kregen allemaal een prijs voor hun prestaties. Het was een geslaagd evenement. Volgend jaar weer!!
Kijk ook op www.speeltuindekorenbloem.nl

Verslag