Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb img 0354

Verhalen / Verslag van

rijswijk wonen gooit huismeesters op straat!!!

Rijswijk - Woningcorporatie Rijswijk Wonen heeft een nieuw ondernemingsplan. In dit plan staat de koers voor de jaren 2015-2019. Peter Ruigrok, tijdelijk directeur-bestuurder van Rijswijk Wonen, vertelt over de aanleiding en de inhoud van het nieuwe ondernemingsplan. "Om betaalbaar wonen te kunnen bieden, kiezen we ervoor om - daar waar nodig - de huren minder te laten stijgen dan wettelijk is toegestaan", aldus Peter Ruigrok.
Waarom een nieuw ondernemingsplan?

“De wereld waarin wij werken is de afgelopen jaren sterk veranderd en verandert nog steeds. De politiek past wet- en regelgeving aan, de roep om openheid van zaken wordt steeds groter en financiële middelen worden minder. Deze veranderingen waren voor ons aanleiding om keuzes te maken: wat doen wij (nog) wel en wat kunnen wij niet (meer) doen? Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om tegelijkertijd de dienstverlening aan onze huurders te verbeteren en onze organisatie beter en goedkoper te maken. Dit hebben we vastgelegd in het nieuwe ondernemingsplan.”

Wie zijn er betrokken bij het opstellen van het ondernemingsplan?

“De Bewonersvereniging Rijswijk (BVR) heeft met ons meegedacht. De BVR heeft ons geholpen bij onze keuzes over verschillende onderwerpen. Ook de gemeente was nauw betrokken bij het opstellen van ons ondernemingsplan. Zij heeft ons van goed advies voorzien.”

Wat is in het kort de inhoud van het nieuwe ondernemingsplan?

“De missie van Rijswijk Wonen is: het blijven bieden van betaalbaar wonen aan mensen die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Wij zetten ons daarom actief in voor het bieden van voldoende én betaalbare sociale huurwoningen in Rijswijk. Daarbij geven we ook de nodige aandacht aan duurzaamheid, vooral door het terugdringen van gasverbruik voor de verwarming van onze woningen. Om betaalbaar wonen te kunnen bieden, kiezen we ervoor om - daar waar nodig - de huren minder te laten stijgen dan wettelijk is toegestaan. We besparen op de kosten van onze organisatie. Bovendien gaan we – in alles wat we doen – zo veel als mogelijk uit van eigen verantwoordelijkheid, kracht en initiatief. Dit betekent dat we huurders aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en we geen taken van hen of anderen overnemen. Wij stimuleren huurders om zelf knelpunten op te lossen of zaken te organiseren. We blijven investeren in onderhoud, nieuwbouw en energiebesparingen. Dat doen we heel gericht, daar waar het het hardste nodig is. Geen automatisme, maar weloverwogen keuzes.”

Gaan de huren omhoog?

“Rijswijk Wonen laat de huren - daar waar nodig – aanzienlijk minder stijgen dan wettelijk is toegestaan voor zittende huurders met een huishoudinkomen van minder dan €34.229 per jaar (prijspeil 2015). Daarmee doorbreken wij de trend van 2013 en 2014 waarin de huurverhoging gelijk was aan het wettelijke toegestane. Het aantal betaalbare woningen (Prijspeil 2015: €576,87 per maand voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, €618,24 voor meerpersoonshuishoudens) dat wij verhuren stijgt hierdoor in enige mate de komende jaren. Dat wij betaalbare huren zo belangrijk vinden, laten we ook zien door te kiezen voor een betere en soberder bedrijfsvoering. Wij kiezen juist voor het omlaag brengen van onze kosten (bezuinigen) in plaats van voor het verhogen van onze inkomsten door de huren sterk te laten stijgen.”

Blijft Rijswijk Wonen investeren in (groot)onderhoud?

“Jazeker, maar voordat we in onderhoud investeren, kijken we goed naar de kwaliteit van de woning, of er in de toekomst nog vraag naar dat soort woning is en hoe het casco van de woning erbij staat. Wij willen ervoor zorgen dat al onze woningen aan een bepaalde basiskwaliteit voldoen en dat de prijs-kwaliteitverhouding goed is. Bij het onderhoud concentreren we ons vooral op de zogeheten ‘schil’ van de woning: de fundering, de buitenkant en het deel van de omgeving dat direct aan de woning is gekoppeld en in eigendom is van Rijswijk Wonen. We onderhouden niet langer openbaar groen, trottoirs en dergelijke die niet van Rijswijk Wonen zijn.”

Neemt Rijswijk Wonen nog energiebesparende maatregelen in de woningen?

“Ja. De rekening voor gas vormt een groot deel van de woonlasten. Rijswijk Wonen investeert daarom in maatregelen die energie besparen. Dit doen we vooral in wooncomplexen waar veel huurders problemen met het betalen van de huur hebben omdat ze een laag inkomen hebben en die een laag energielabel hebben. En in woningen die we verwachten over 30 jaar ook nog in bezit te hebben, omdat daar dan nog steeds vraag naar is. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de rekening voor energie van huurders gaat omlaag en hun woning wordt duurzamer. De kosten voor de maatregelen om energie te besparen worden maar voor een deel doorberekend aan de huurder: Uitgangspunt is dat de huurder uiteindelijk lagere woonlasten heeft.”

Investeert Rijswijk Wonen nog in nieuwbouw?

“De komende jaren willen wij – waar mogelijk – onze woningvoorraad uitbreiden en verjongen. We willen vooral nieuwe eengezinswoningen en woningen voor ouderen bouwen. Het aantal betaalbare huurwoningen willen we zo veel mogelijk op peil houden. Daarom beperken we het slopen van woningen zo veel als mogelijk. Dat betekent niet, dat we komende tijd helemaal niets meer slopen.”

U heeft het over de eigen verantwoordelijkheid van huurders. Wat vraagt Rijswijk Wonen dan van de huurder?

“Wij vragen dat onze huurders hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door het op tijd betalen van de huur, het bijhouden van hun (voor)tuin, het schoonhouden van het portiek en het zo veel mogelijk zelf oplossen van overlast. Dit betekent ook dat de invulling van functies zoals huismeesters en buurtbeheerders anders wordt. Wij vragen van onze huurders om actief betrokken te zijn bij hun woning en hun woonomgeving. Daarom stimuleert Rijswijk Wonen initiatieven die hieraan bijdragen. Bijvoorbeeld bij een eigen initiatief voor een gezamenlijke aanpak van de inrichting en onderhoud van een binnentuin.”

Waar kan een huurder bij Rijswijk Wonen op rekenen?

“Wij zijn onze huurders vriendelijk, snel en duidelijk van dienst. Wij zijn duidelijk over de mogelijkheden én onmogelijkheden van onze dienstverlening. We kijken en luisteren goed naar de wensen van onze huurders, geven duidelijke antwoorden en passen als het nodig is onze organisatie aan. Daarnaast breiden wij de komende jaren onze digitale dienstverlening uit. Huurders krijgen dan de mogelijkheid om veel meer zelf via de computer te regelen. Via internet kunnen onze huurders zelf reparatieverzoeken inplannen en afspraken maken met medewerkers en aannemers. We richten het zo in dat het voor huurders zo makkelijk mogelijk wordt om via de computer contact met ons te leggen.”

Hoe speelt Rijswijk Wonen in op de veranderende omstandigheden op het gebied van wonen en zorg?

“Op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid zoeken we actief de samenwerking met onze partners. Samen bereiken we meer dan ieder voor zich. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze woningen en de directe woonomgeving. Daarvoor maken we bijvoorbeeld afspraken over de resultaten die we willen bereiken met de overige betrokkenen zoals de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen. We zoeken naar gezamenlijke oplossingen.”

Reacties 2

A. Luijendijk
Datum geplaatst
4 uur geledenModeratie Leuk?(1)Rapporteer!Reageer
De bewoners duidelijk en snel van dienst zijn, wij weten nergens van, en de huren minder laten stijgen dan wettelijk verplicht is, gaat ten kosten van personeel en de functie van huismeester wordt anders, prachtige mooie woorden maar de huismeesters krijgen wel een schop onder de hol,de huismeester die hier al 38jr.loopt kan inpakken,enige tijd geleden kon je een enquete in vullen over het functioneren van de huismeesters en nu moeten ze eruit.Is dat een sociaal beleid?

B.H. Wonnink
Datum geplaatst
7 uur geledenModeratie Leuk?(3)Rapporteer!Reageer
"Dit betekent ook dat de invulling van functies zoals huismeesters en buurtbeheerders anders wordt", zit Peter Ruigrok met droge ogen te vertellen. Er is een andere waarheid, de huismeesters zijn boventallig geworden en krijgen de zak en daar lees je niks over. Het rare is dat we elke maand mee betalen aan de kosten van de huismeester. Dus wat is de besparing dan?? Deze meneer weet niet hoe belangrijk de huismeester is voor de flatbewoners. Deze mensen onderhouden de contacten met bewoners, houden 'n oogje in het zeil en ondernemen actie, daar waar het nodig is. Het idiote is dat wij als bewoners niets gevraagd wordt. Het gaat 'n grote rotzooi worden als de huismeesters verdwijnen. Maar daar heeft Peter Ruigrok geen boodschap aan. Het trieste is dat wat hij in één maand opstrijkt bij Rijswijk Wonen, op z'n minst 1 huismeester 2 jaar aan de gang kan houden. Dus waar kan bezuinigd worden???

Reageren
Uw reactie
de huismeester vliegt er na 38 jaar trouwe dienst uit. fijn zulke bezuinigingen. ons wordt indd. niets gevraagd maar ik kan jullie vertellen dat de P. voutestraat en de hendersonstraat hard achteruit zullen lopen. wanneer er vuil NAAST de containers staat gaan we op ze hollands elkaar aankijken en vragen of er al gebeld is want zelf doen we het niet zo snel. ik voorspel dat er binnen 1 jaar een rattenplaag rond deze omgeving gaat komen. en wat dacht u van het grof vuil dat buiten wordt gezet zonder dat mensen gebeld hebben om dit op te laten halen??!! zien jullie al hoe mooi deze omgeving gaat worden. en mensen die zich niet fatsoenlijk in de flats gedragen....lekker in de lift spugen tegen de deur. wie gaat er dan op de camerabeelden kijken en de desbestreffende persoon erop aanspreken. dit deed Cas Jacobs altijd. op een beleefde maar duidelijke manier die altijd hielp. burenruzie`s die hij probeerde op te lossen door met beide partijen te praten tot een oplossing. BEDANKT RIJSWIJK WONEN VOOR DEZE BEZUINIGING. wie er voor is om de huismeesters te redden van deze bezopen bezuiniging reageer graag allen. want ook bij de andere flats van Rijswijk Wonen gaan er een aantal huismeesters weg. niet alleen lezen graag uw reaktie.

Reacties

Lees alle eerdere reacties
Thumb cyclop alienware

0070 reageert

Vooralsnog lees ik alleen dat de huismeestersfunctie een andere invulling gaat krijgen.

Thumb img 0354

ikke reageert

kijk dan maar eens op groot rijswijk onder het kopje ondernemingsplan rijswijk wonen daar komt namelijk dit artikel vandaan. succes

Thumb 1038621

Boze reageert

Huismeesters weg? Voorlopig zie ik geen verlaging van de berekende kosten op de huurspecificatie voor deze post.
En wat doen Huismeesters nu op het moment? Ik zie ze alleen maar op en neer rijden in een auto van Rijswijk Wonen, noemt men dat een toezichthouder...Volgens mij kunnen de kosten voor de schoonmaak ook worden verlaagd: een aangestelde huismeester/toezichthouder voert de werkzaamheden thans, in afgeslankte vorm uit... (kan absoluut veel beter)

Avatar user thumb 2478328456cfffcc349049089f80c0f7d3cc9125bd2afe642182acb3d11a12b7

danny reageert

hoe oud is dit???????

Avatar user thumb 2478328456cfffcc349049089f80c0f7d3cc9125bd2afe642182acb3d11a12b7

danny reageert

Wanneer gaat dit eindelijk van de site af, en komt er nieuw nieuws????

Stervoorde, Rijswijk