Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt
Thumb vvd

Verhalen / nieuws van

VVD in de pers | Snel duidelijk maken waar vluchtelingen kom

(Den Haag Centraal, 22 oktober 2015)
Door Frans de Graaf
De oorlog en armoede in het Midden- Oosten en delen van Afrika zorgen voor een enorme vluchtelingenstroom richting het Westen. Onze regering in Nederland en de Europese Unie proberen deze stroom in goede banen te leiden en zo mogelijk te beperken. Als stad Den Haag krijgen we te maken met de praktische gevolgen van deze vluchtelingenstroom – en hebben we de verantwoordelijkheid daar goed mee om te gaan. En dat doen we als stad ook. Den Haag gaat volgend jaar namelijk 1900 statushouders – vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning – huisvesten. Daar komen er naar schatting nog zo’n 250 bij die eigenlijk dit jaar al een woning toegewezen hadden moeten krijgen. De VVD Den Haag steunt dit plan van het college volledig. Het is begrijpelijk dat een grote stad als Den Haag helpt met het opvangen van vluchtelingen. Tegelijk maken veel Hagenaars zich terecht zorgen over hoe en waar de gemeente al deze vluchtelingen gaat huisvesten. Kan ik straks zelf nog wel een woning krijgen? Bij mij in de buurt staat een leegstaand kantoorpand, komen daar straks honderden vluchtelingen in te wonen? De gemeente kan deze vragen en onzekerheid wegnemen door zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de huisvesting van vluchtelingen. Plaatsing in gesubsidieerde woningen, zoals nu gebeurt, is gezien de hoeveelheid te plaatsen statushouders geen optie. Er is meer creativiteit nodig. Het stadsbestuur heeft daar een aantal belangrijke voorstellen over gedaan. Allereerst is er het uitgangspunt dat het huisvesten van statushouders er niet toe mag leiden dat ‘gewone’ woningzoekenden hun kans op een woning verspelen of kleiner zien worden. Dat zou immers onrechtvaardig zijn. Alternatieve, tijdelijke huisvesting is daarom het devies, zoals tijdelijke, snel te plaatsen, containerwoningen.
Kleinschalig
De VVD Den Haag is tegen grootschalige huisvesting van statushouders in een woonwijk, welke woonwijk dan ook. Daarom vinden we het goed dat de gemeente streeft naar beperkte groepshuisvesting in buurten waar voorzieningen worden gecreëerd. Grootschalige locaties kunnen buurten ontwrichten, ondermijnen het draagvlak en zorgen voor onveiligheid. Wat wél in de buurten kan, is kleinschalige huisvesting van maximaal 50 statushouders, bij voorkeur gezinnen. De VVD Den Haag dringt er daarom op aan om in de locatie aan de Scheveningseweg een beperkt aantal gezinnen te huisvesten. Per locatie zal steeds moeten worden afgewogen wat er wel en niet kan. De VVD Den Haag wil daarom dat het college per potentiële locatie een analyse maakt van de impact op de omgeving. De politie moet een grote rol spelen bij het maken van die analyse om veiligheidsrisico’s goed in kaart te brengen. Grootschalige opvang, tot slot, kan snel worden gecreëerd door buiten de woonwijken tijdelijke containerwoningen neer te zetten. Deze woningen zijn sober, maar hebben tegelijk alle voorzieningen die nodig zijn. Door hier op in te zetten kan Den Haag snel – containerwoningen zijn binnen enkele weken te plaatsen – voor grootschalige huisvesting zorgen. Het college gaat nu bekijken welke braakliggende terreinen zich hiervoor lenen. De VVD Den Haag roept het college op om snel duidelijkheid te geven over waar de plaatsing van tijdelijke containerwoningen mogelijk is. Dat geeft Hagenaars duidelijkheid over waar in hun stad vluchtelingen komen te wonen. En het biedt de kans om snel een grote slag te maken in het huisvesten van vluchtelingen.

Reageer als eerste

Waalsdorp, 's-Gravenhage