Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

Actievoorwaarden "Breng je Buurt in Beeld" Buurtlink.nl

Deelname

 • Door deel te nemen aan de “Breng je buurt in beeld” actie aanvaard je deze voorwaarden en regels alsmede  de beslissingen van de jury, die definitief en in alle opzichten bindend zijn.
 • Om deel te nemen, moet je beschikken over een account op Buurtlink.nl. De persoonsgegevens die je invult, moeten correct en volledig zijn.
 • Indien de persoonsgegevens niet correct zijn opgegeven, zal de deelname ongeldig verklaard worden en kom je niet in aanmerking voor een prijs.
 • Je kunt met maximaal 1 foto per thema meedoen voor een prijs.
 • Foto’s dienen ingezonden te worden via www.buurtlink.nl/brengjebuurtinbeeld
 • Je dient over de auteursrechten van de ingezonden foto’s te beschikken.
 • Medewerkers van Buurtlink zijn uitgesloten van deelname.
 • Buurtlink behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen inzendingen voor de “Breng je buurt in beeld” actie te weigeren.

Prijzen

 • De redactie van Buurtlink beoordeelt de foto’s op creativiteit, kwaliteit en in hoeverre de afgebeelde activiteit bijdraagt aan de sociale cohesie in de buurt.
 • Er wordt voor elk thema 1 winnaar geselecteerd*
 • Bekendmaking van de winnaar gebeurt op Buurtlink.nl, Twitter en Facebook en via de Buurtlink nieuwsbrief.
 • Mocht Buurtlink een prijswinnaar niet tijdig kunnen bereiken, behoudt Buurtlink het recht voor een andere winnaar te selecteren.
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

 * Voor het WK-thema selecteert de redactie van Buurtlink meerdere winnaars, afhankelijk van hoeveel wedstrijden het Nederlands Elftal gaat spelen.

Privacy policy

 • De gegevens die de deelnemer bij zijn toegestuurde foto’s voegt, worden verwerkt om de “Breng je buurt in beeld” actie te beheren en de winnaars te bepalen.
 • Via de Buurtlink nieuwsbrief worden de prijswinnaars publiekelijk bekend gemaakt, daarnaast ontvangen de prijswinnaars een e-mailbericht.
 • Persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden.
 • Vereffening van auteursrecht en toestemming van afgebeelde personen zijn de verantwoordelijkheid van de fotograaf.
 • De foto’s komen in beheer van Buurtlink en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s. De fotograaf blijft eigenaar van de foto. 

Aansprakelijkheid

 • Buurtlink is niet aansprakelijk in geval de “Breng je buurt in beeld” actie door technische onderbrekingen gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt.
 • Buurtlink is niet verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de “Breng je buurt in beeld” actie.
 • De “Breng je buurt in beeld” actie loopt tot en met december 2014 en kan op elk moment door Buurtlink worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
 • Bij een eventueel geschil tussen de fotograaf en/of derden betreffende de geplaatste foto is Buurtlink niet aansprakelijk.
 • Met deelname aan de “Breng je buurt in beeld” actie vrijwaart de deelnemer Buurtlink volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.