Buurtlink
Maak een keuze uit wat je wilt toevoegen
Stel buurtgenoten op de hoogte van activiteiten aankondigingen en evenementen
Heb je spullen te koop, gratis op te halen of ben je naar iets op zoek
Deel beelden uit de buurt van je favoriete plekken, monumenten of bezienswaardigheden
Deel verhalen uit de buurt over evenementen, historie of bijzondere bewoners
Roep de buurt op om een mening te geven of een stelling, klacht, opinies of meldingen
Schakel je buurtgenoten in voor hulp bij verloren voorwerpen, huishoudelijke zaken of klusjes
Ga een gesprek aan met je buurtgenoten
1. Plaats jouw kalender in de buurt
2. Waar vindt het plaats?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Plaats jouw vraag of aanbod in de buurt
2. Wat is de locatie?

Het bericht wordt geplaatst in alle buurten binnen een straal van 10km

1. Deel je foto of video
1. Vertel je verhaal
1. Deel je oproep met de buurt
1. Deel je hulpvraag met de buurt
2. Plaats het in de buurt
1. Stuur een bericht aan je buren
2. Plaats het in de buurt

Privacy

We hechten bij Buurtlink groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers en bezoekers. De informatie die we over onze gebruikers verwerken, wordt dan ook uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Buurtlink zal nooit zonder toestemming gegevens aan derden verstrekken, tenzij we daar op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht toe zijn.

Persoonsgegevens

Om onze doelen te verwezenlijken, verzamelen, verwerken en slaan we in ieder geval de volgende gegevens op van de personen die zich registreren als gebruiker:

- Naam
- E-mailadres
- Postcode

Het e-mailadres van gebruikers wordt verzameld om een bevestiging van de registratie naartoe te sturen, en, indien de gebruiker hierom heeft verzocht, nieuwsbrieven toe te sturen. De postcode wordt verzameld om de gebruiker de juiste buurtpagina te laten zien, namelijk die van de buurt waar hij of zij woonachtig is.

Daarnaast kan de gebruiker ervoor kiezen ook de volgende gegevens op te geven aan Buurtlink. In dat geval verzamelen, verwerken en slaan we deze gegevens ook op:

- Adres
- Woonplaats
- Geboortedatum

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die een gebruiker aan Buurtlink versterkt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Om aan gebruikers diensten te verlenen
- Om gebruikers de website optimaal te laten gebruiken
- Om gebruikers een gepersonaliseerde website te laten zien
- Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die zich hebben geregistreerd
- Om een gebruiker op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen
- Om een gebruiker, met diens toestemming, te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden
- Om fraude en misbruik te voorkomen
- Om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties
- Om statistische gegevens te verzamelen

Buurtlink bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de bovengenoemde doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden. 

Wijzigen van het privacybeleid

Buurtlink behoudt zich het recht voor om het privacybeleid uit te breiden of te wijzigen.