Categorieën
Postcode 6658DG bezoek een andere buurt
twee kolommen
korenbloem

Geplaatst door: wh
Prijs: N.o.t.k.

weidegang 30 are ligging tegen bebouwde kom Boven Leeuwen
stal,water en elektra

Bekijk de details
Avatar default thumb
Small 1472438
Gratis teleseminar over stiefgezinnen 17 februari 2014

Meer info en opgeven via www.stief-gezin.nl/ts.html

Avatar default thumb
In het donker.....

In de Verlengde Spoorstraat zijn wij sinds januari 2013 verstoken van de openbare verlichting, Ik heb de gemeente Neder Betuwe al diverse storing meldingen inzake de OV doorgegeven, maar ze laten ons gewoon in het donker zitten. dit gebied staat op de nominatie om onteigend te worden i.v.m de aan te leggen Biezenburg overslaghaven, maar de gemeente geeft de bewoners hierover geen uitsluitsel, wij moeten maar zien en dat valt niet mee in het donker!!!

Avatar default thumb
Oranje Fonds geeft € 15.000 voor renovatie dorpshuis De Hoge Hof in Echteld

Oranjefonds schenkt € 15.000 aan Dorpshuis de Hoge Hof in Echteld
Het bestuur van stichting dorpshuis de Hoge Hof in Echteld is verblijd met de toezegging van € 15.000 voor de renovatie van het dorpshuis.

Al enige tijd werd er door het bestuur gedacht aan een opknapbeurt van het dorpshuis. Voor de financiële middelen werden diverse instanties aangeschreven. Het Oranje Fonds berichtte daarop dat zij voor de plannen een financiële bijdrage wilde leveren. Het bestuur kon daardoor de wensen concreter gaan uitwerken en wil de entree ,de hal en de toiletgroepen alsmede de grote zaal onder handen nemen. Op schilderwerk na zijn deze nog in de staat zoals ze in 1979 bij de opening van het dorpshuis zijn opgeleverd.

“Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Door deze toezegging hebben ook een aantal dorpsgenoten initiatieven ontplooid om wat meer geld bijeen te brengen. Zo zal er op 19 januari a.s. een benefiet avond worden gehouden waaraan verschillende verenigingen een bijdrage zullen leveren. Er zijn diverse optredens en er zal een verloting worden gehouden. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het budget voor de renovatie.
De aanvang van deze avond is om 19.00 uur en de toegang is gratis.

korenbloem

Geplaatst door: wh
Prijs: N.o.t.k.

weidegang te huur 30 are stal,water,electra
B.v. paard en/of ponny aan de rand van Boven Leeuwen(bebouwde kom)

Bekijk de details
Avatar default thumb
Small 1465477
It Giet Oan!

Het licht voor de aanleg van de nieuwe ijsbaan in IJzendoorn is op groen gezet!

IJsclub “De Hoeken” in IJzendoorn is klaar om met de aanleg van een nieuwe baan te beginnen. Er is overeenstemming met de eigenaar en gebruikers van de grond en er zijn voldoende financiële middelen om in ieder geval met de aanleg van de infrastructuur te beginnen.
Midden november wordt er een aanvang gemaakt met het aanleggen van de kades om de nieuwe baan en de afwatering te realiseren. Als de kades aan het eind van de maand klaar zijn, proberen we om nog in te zaaien, zodat het gras alvast kan wortelen en zo een redelijk waterdichte dijk ontstaat.

De nieuwe baan is weer een 400 meter baan, die zo uitgezet wordt, dat de bochten vergelijkbaar zijn met de standaard wedstrijdbanen in Nederland. Gelukkig hebben we het voor elkaar kunnen krijgen de kleinsten buiten de wedstrijdbaan te houden. Er komt een krabbelbaan direct voor het nieuw te bouwen clubhuis, zodat de ouders hiervandaan direct zicht op de kinderen kunnen houden.

Dit winterseizoen kunnen we dankzij de medewerking van familie Den Hartog nog eenmaal van onze oude baan gebruik maken.

Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen wordt de algemene ledenvergadering op woensdag 13 november gehouden in het dorpshuis
“Ons Tehuis” in IJzendoorn. Aanvang 20.00 uur.
Uiteraard zal hier ook veel informatie over de nieuwe locatie besproken worden, waarbij alle inbreng van onze leden kunnen gebruiken.
Ook veel informatie is te vinden op de website van de ijsclub:
www.de-hoeken.nl

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag ledenvergadering 14 november 2012
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de ledenadministratie
7. Jaarverslag van de penningmeester
8. Verslag van de kascontrolecommissie
9. Vaststelling contributie voor het seizoen 2014-2015
10. Verkiezing nieuwe bestuursleden
11. Ontwikkelingen van de nieuwe locatie
12. Rondvraag
13. Sluiting
De avond zal afgesloten worden met een hapje en een drankje.

Avatar default thumb
Small 1377857
NLdoet, ook voor IJsclub de Hoeken

IJsclub de Hoeken uit IJzendoorn doet mee met NLdoet op zaterdagmiddag 16 maart van 12.30 uur tot ca. 17.00 uur. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd.

Na een winterseizoen is er altijd veel op te ruimen en te onderhouden voor een ijsclub. Bestuur en vrijwilligers steken daarom op die dag de handen uit de mouwen. Er zijn verschillende klussen te doen, dus zowel dames als heren zijn welkom. Ook krijgen we daarbij hulp van wethouder Hans Keuken van de gemeente Neder-Betuwe.
Omdat de ijsclub gaat verhuizen is de financiële bijdrage vanuit NLdoet zeer welkom.
Heb je tijd om ons te komen helpen, meld je dan even aan en stuur een e-mail naar de.hoeken@telfort.nl. Ook als je niet de hele middag kan, kom dan toch, want is er altijd wel wat voor je te doen.
Op onze website www.de-hoeken.nl vindt je meer informatie over IJsclub De Hoeken

Geef je mening