Categorieën
Postcode 9301LK bezoek een andere buurt
twee kolommen
Small 20131031 234928
Gezocht: poes
oostindie

Geplaatst door: nadia
Prijs: € 0

Beste buren..... Mijn lieve hoog zwangere kat is sinds 7 april verdwenen en ik maak me ernstige zorgen omdat ze deze week zou moeten bevallen.
Misschien is ze ergens in de buurt gesignaleerd of ergens in een garage binnen geslopen en per ongeluk opgesloten??
Wie heeft Poessie gezien?
Mijn emailadres is: bertgeerligs@hotmail.nl

Bekijk de details
Assen

Geplaatst door: Mevr À .
Prijs: € 0

Nette Nederlandse vrouw zoekt een schoonmaakadresje.
0643089909

Bekijk de details
Thumb 1192252 Sintmaheerd
Small adv164x145mmgroenlinksleek
3 SPEERPUNTEN - Het gaat om mensen en niet om cijfers!

Groen en Duurzaam
GroenLinks kiest voor groen in plaats van het grijs van asfalt en beton. Om te leven! Het milieu moeten we zo min mogelijk belasten. GroenLinks kiest voor een ambitieus en noodzakelijk klimaatbeleid, voor openbaar vervoer en fiets, voor milieuvriendelijke bedrijvigheid en voor compact bouwen. Een duurzame economie; in Leek kan daar in
nog een stevige slag gemaakt worden. Energie beperkende maatregelen in eigen gebouwen, zonnecollectoren en energiezuinige straatverlichting.
Het is tijd... voor echte inzet op Groen en Duurzaamheid!

Sociaal en Solidair
Mensen die zorg nodig hebben moeten deze ook krijgen en de kwaliteit van die zorg moet goed zijn. Voor familie en mantelzorgers moet er goede ondersteuning zijn en indien de zorg in de eigen omgeving niet (volledig) gerealiseerd kan worden, dan moet er voor mensen ook een keuzevrijheid zijn, om eventueel zorg in te kopen met een eigen budget. De mens en de kwaliteit van leven staat voorop en daarvoor moet de gemeente de middelen vinden om dat te realiseren. Alle kinderen verdienen een goede start met hoogwaardige kinderopvang en goed onderwijs. Armoede willen we bestrijden met een ruimhartig minimabeleid, maar vooral door participatie te bevorderen: mensen ondersteunen bij het vinden van werk of een andere maatschappelijke activiteit.
Het is tijd... om mee te doen!

De Burger centraal
Betrouwbare en Transparante communicatie
Te vaak bestaat het gevoel bij de burger dat deze niet serieus genomen wordt of “buitenspel’ is gezet. Dat kan niet! Iedere inwoner van deze gemeente heeft even veel rechten en plichten. Ook bedrijven hebben rechten en plichten. GroenLinks wil de overheid dichter bij de burger brengen. Wij doen dit door het instellen van een Buurtraad en door deze onderdeel te laten zijn van de communicatie. Een overheid is er voor de burger, niet andersom. De burger dient vroegtijdig betrokken te worden bij belangrijke beslissingen. Inspraak is belangrijk. Het is een van de belangrijkste verworvenheden van een democratie.
Het is tijd ...om de burger weer centraal te stellen!

Dit is ‘slechts’ een greep uit ons verkiezingsprogramma.
Wilt u het hele verkiezingsprogramma lezen dan kan dat online en per onderwerp;
www.groenlinksleek.nl/verkiezingen

Thumb reiny CENTRUM LEEK
Leek heeft er een mooie trekker bij !

Wereldrestaurant BREED is de naam van het bedrijf en wij hebben het uitzicht daar op, en je wilt niet weten hoe druk het daar is. Alle parkeerplaatsen zijn vaak bezet, en de bezoekers komen ook geregeld per fiets. Er wordt ook geregeld verder in het centrum van Leek geparkeerd. Bezoekers rijden hier vaak rondjes op zoek naar een parkeerplekje, Het lijkt wel Pinkstermarkt in LEEK en we mogen gelukkig prijzen met dit bedrijf, maar ook dat de parkeerplaats Nieuwe Streek en de Tip gebleven zijn en er geen flat op gebouwd is, zoals de plannen een paar jaar geleden nog waren, met dank aan oud Wethouder H Dijkman die ons daarvoor geadviseerd heeft. Leek heeft er een mooie trekker bijgekregen en daarmee zal de naamsbekendheid van LEEK en Nienoord wel uitgedragen worden. Wij zien geregeld bezoekers met een auto’s en een Duits kenteken. Uitgezonderd op Dinsdags is het bedrijf alle dagen geopend. Voor de andere dagen van de week is het naar parkeerplaatsen zoeken altijd het zelfde beeld. Het is wel duidelijk dat Leek een tekort aan parkeerplaatsen zal krijgen, maar dat lost zich ook wel weer op. Ondank dat het economisch niet zo goed gaat zijn er altijd bedrijven die een gat in de markt veroveren.

Thumb reiny CENTRUM LEEK

Economie en de sigarendoos,

De rijke adel en de rijke boerenstand hadden het vroeger goed en hielden in het begin hun administratie gewoon achter op een sigarendoos bij. Om hun financiële situatie overzichtelijker te maken gingen ze een administrateur aanstellen, en daar begon het mee dat de gegevens vanaf de sigarendoos niet naar de administrateur gingen, maar slecht voor eigen intern gebruik nog dienst deed, het was een kladblok geworden, die sigaren rokers nog vaak gebruiken. Door van de sigarendoos af te stappen kregen boekhouders meer inzicht van het reilen en zeilen van een bedrijf. De boekhouder ging alles uitgebreid splitsen en van ieder product kon men de inkoop en verkoop vaststellen. Dat was inderdaad voor de eigenaar wel handig, maar het had wel gevolgen voor zijn vrijheid van ondernemen.

De politiek groeide ook gestaag en moest steeds meer geld gebruiken, en juist toen de sigarendoos afgeschaft werd en de administratie van de burgers overzichtelijk werd, maakte de regering regelingen en wetten waaraan de burgers en bedrijven zich moesten houden. Er werden belasting percentages vastgelegd over hoeveel en wanneer men aan de overheid moest betalen. En ojee, als men ontdekte dat de opgegeven gegevens niet klopten, dan kwamen er zware sancties, en administratie achter op een sigarendoos was niet meer gewenst, maar als ze er nog waren moesten ze wel ingeleverd worden. Zo kregen veel mensen een sigaar uit eigendoos, en hadden liever geen administratie gevoerd, en de enige die vaak nog een sigaar roken en dan op een sigarendoos hun aantekeningen bij houden zijn de oud ijzer opkopers, die bij een kampvuur de dozen gebruiken om het vuur aan te steken. Deze mensen willen en hebben hun vrijheid niet helemaal ingeleverd!!

Helaas kun je als bedrijf de administratie niet meer op een sigarendoos bijhouden, want het is van belang om op ieder moment over de juiste gegeven te kunnen beschikken. Toch is er in het belang van de politiek wel een te groot aantal overbodige regelgevingen en wetten opgelegd, die maken dat het een kostbare zaak is voor de bedrijven, en de vraag is of deze bureaucratie niet te ver doorgedraaid is, want financieel is het een verliespost voor het bedrijf, en bij de overheid zitten daardoor te veel ambtenaren. Terug naar een sigarendoos kan wel eens een droom zijn van de kleine ondernemer, maar dat zal nimmer terugkeren. Maar een middenweg zou bespreekbaar moeten zijn. Met de invoering van de administratie hebben de bedrijven en de burgers een sigaar uit eigendoos gekregen!! De macht van de politiek is te groot en dat is niet altijd goed voor onze economie.!!!

De overheid kan al haar taken niet meer aan en delegeert dat naar Gemeenten, zou dat een teken kunnen zijn dat men beseft dat de overheid kleiner moet en de Gemeenten groter en overzichtelijker, zodat raadsleden achter op een sigarendoos weer het beleid kunnen bepalen, wat meer vrijheid betekend voor de inwoners, minder gezag van boven waar alles bepaald wordt door een klein aantal leden van grote politieke partijen. Ook zou het kunnen zijn dat bestuurders beseffen dat ze de macht overgedragen hebben aan EU en nu proberen met een schijnheilige glimlach een positie in EU te verwerven? Dan is de wens dat ze een sigaar uit eigen doos krijgen en EU deze mensen die niet capabel genoeg zijn, van uit een klein landje komen en een grote mond hebben, het bos in zal sturen.

Thumb reiny CENTRUM LEEK

De hoofdrol,

De hoofdrol in de geschiedenis is altijd een op machtsbeluste belust persoon geweest, en dat is later overgenomen door politieke partijen met bestuurders die denken dat ze alle wijsheid in pacht hebben. Daarnaast, om aan de macht te komen zijn ze genoodzaakt om bij een verkiezing zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. In steden waar bepaalde bevolkingsgroepen de meerderheid hebben zullen ze dus altijd daar op gericht hun reclame activiteiten voeren. Onbelangrijk is wie of wat ze verder zijn, iedere stem telt!!
De landelijke politiek gaat bij gemeenteraadsverkiezingen alvast haar eigen partij belangen behartigen, en steunt de grote gemeenten om daar aan de macht te blijven, wat niet in het belang van alle andere gemeenten is. De lokale politieke partijen in het land worden genegeerd en dat kan de landelijke politieke partijen nu wel eens op gaan breken.
Want wat in grote gemeenten belangrijk is kan wel eens negatief voor de kleinere gemeenten uitpakken. Daarom is het belangrijk dat mensen gaan stemmen op een gemeentelijke partij, want de overheid hevelt belangrijke taken over naar de gemeente zonder daarvoor financiële garanties te geven, en dan worden de tekorten op de inwoners verhaald. Belangrijk is dat er een goed financieel gemeentelijk beleid gemaakt wordt, en de inbreng van de inwoners is van groot belang. Er zou meer macht naar de gemeenten moeten gaan, want daar kan de burger nog veel invloed op uitoefenen. Er zijn landen waar dat uitstekend werkt, want het huidige overheidsbestuur heeft de controle over de financiën verloren en is niet in staat dat aan te passen door afspraken met EU. De hoofdrol zou het beste bij de Gemeente kunnen komen. Stem daarom bewust!!!

Heerlijk nazomeren in het sfeervolle Lieveren op LieFair 2014 U vindt daar brocante, buitenleven en een mooi culinair plein

Organisator: DagjeWeg.NL
Thumb reiny CENTRUM LEEK
De wereld gaat gebukt onder geweld.

Overal ter wereld zie je dat mensen in opstand komen tegen de bestuurders van hun land, en of er nu een democratisch of dictatuur bestuur is, mensen voelen zich uitgebuit, en dat er misbruik van ze gemaakt wordt. Terecht of onterecht maakt niet uit het is een feit. Een van de oorzaken is dat het geld ongelijk verdeeld is door de regels bestuurders die elkaar beschermen of begunstigen. Er wordt gestrooid met geld uit idealistische of prestige overwegingen/ projecten, en dat steekt mensen de ogen uit. Dat dit de maatschappij verziekt zien bestuurders niet in, het is net een motor die alsmaar door blijft draaien..
De machtsmisbruik en de bureaucratie van ambtenaar tot aan de regering toe, dat is beklemmend voor de inwoners. Daarbij een diversiteit aan geloven die elkaar soms naar het leven staan in hun strijd om de macht is deprimerend en veroorzaakt tweedracht.
Laten we wensen dat bestuurders of machthebbers zich bezinnen en een andere weg inslaan door te luisteren naar wat de bevolking van ze verlangd, daar worden ze immers door aangesteld en betaald!! Allen mooie verkiezing praatjes houden werkt uiteindelijk averechts.

Geef je mening